Ders:  Testler:
Test Seçim Sayfasına Geri Dön
Vatandaşlık - 2010 KPSS Anayasa-Vatandaşlık Sınav Soruları
1. Aralarında var olan borç ilişkisi dolayısıyla alacaklının borçludan isteyebileceği, borçlunun da yerine getirmekle yükümlü bulunduğu davranış biçimine ne ad verilir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 5752 | Yanlış Cevap: 2413 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(1)

2. Bir gerçek kişinin doğumu ve soybağıyla ilgili kayıtları içeren kütüğe ne ad verilir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 7928 | Yanlış Cevap: 165 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

3. Henüz ergin olmamış veya ergin olmakla birlikte kısıtlanmış olan çocukların üzerinde Medeni Kanun tarafından ana ve babaya tanınan hakka ne ad verilir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 6350 | Yanlış Cevap: 1645 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

4. 1982 Anayasası'na göre, TBMM Başkanlık Divanı için bir yasama döneminde kaç seçim yapılır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 5461 | Yanlış Cevap: 2036 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

5. 1982 Anayasası'na göre, aşağıdakilerden hangisi Anayasa metnine dâhil değildir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 4234 | Yanlış Cevap: 2904 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

6. 1982 Anayasası'na göre, aşağıdakilerin hangisinde hükûmetin (Bakanlar Kurulunun) görevi sona erer?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 6150 | Yanlış Cevap: 1313 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

7. Tüzüklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2930 | Yanlış Cevap: 3872 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

8. 1982 Anayasası'na göre, aşağıdaki idari birimlerden hangisi mahallî idareler içerisinde yer alır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 3880 | Yanlış Cevap: 3435 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

9. I. Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler
II. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararları
III. Genelkurmay Başkanının tek başına yaptığı işlemler
IV. Yüksek Askerî Şûra kararları
Yukarıdaki idari işlemlerden hangilerine karşı Anayasa ile yargı yolu kapatılmıştır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 3115 | Yanlış Cevap: 3258 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

10. 12 Mayıs 2010 tarihinde Türkiye ile imzalanan bir anlaşmayla 30 günü geçmeyen seyahatlerde ve 180 gün içerisinde 90 günü aşmayacak şekilde vize uygulamasını karşılıklı olarak kaldıran ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 4194 | Yanlış Cevap: 2154 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

11. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin de üyesi olduğu Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) üyelerinden biri değildir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1971 | Yanlış Cevap: 4222 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

12. Avrupa Merkez Bankası Başkanı aşağıdakilerden hangisidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2342 | Yanlış Cevap: 3745 | Soru Hatalı Diyen: 1 | Yorum(1)

Hatalı olduğunu düşündüğünüz sorular için soruların altında bulunan "Yorum" linkini tıklayarak bildirimde bulunabilirsiniz.