Ders:  Testler:
Test Seçim Sayfasına Geri Dön
Vatandaşlık - 2009 KPSS Anayasa-Vatandaşlık Sınav Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi sosyal hayatı düzenleyen kurallardan biri değildir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 4142 | Yanlış Cevap: 321 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

2. Kullanıldıkları zaman mevcut bir hukuki durumu tamamen ortadan kaldıran haklara ne ad verilir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2524 | Yanlış Cevap: 1707 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

3. Aşağıdakilerden hangisi borçlar hukukuna hakim olan ilkelerden biri değildir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1478 | Yanlış Cevap: 2182 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

4. 1982 Anayasası'na göre, TBMM'nin seçim dönemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1344 | Yanlış Cevap: 2117 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

5. Türkiye'de Anayasa Mahkemesi ilk kez hangi anayasal düzenlemede yer almıştır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2313 | Yanlış Cevap: 1520 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

6. 1982 Anayasası'nın değiştirilmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1123 | Yanlış Cevap: 1388 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

7. Aşağıdakilerden hangisi idari yargı kuruluşları arasında yer alır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2078 | Yanlış Cevap: 1663 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

8. I. Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet
Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanun
II. Sakarya İlinde Büyükşehir Belediyesi Kurulması
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
III. Tapu Planları Tüzüğü
Yukarıdakilerden hangileri Bakanlar Kurulu tarafından yapılan işlemlerden biridir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1321 | Yanlış Cevap: 1865 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

9. Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetimler arasında yer almaz?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2710 | Yanlış Cevap: 1065 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

10. 2008 yılında dünya ekonomisindeki toplam dış borcun yaklaşık % 60'ı aşağıdaki ülke gruplarından hangisine aittir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1757 | Yanlış Cevap: 1204 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

11. Dünyada Türkiye'nin de dahil olduğu gelişmiş ve gelişmekte olan 20 ülkenin oluşturduğu G-20 toplantısı, 2009 yılı Nisan ayında hangi şehirde yapılmıştır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 725 | Yanlış Cevap: 1673 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

12. Dünya Ticaret Örgütünün 2008 Dünya Ticareti Raporu'na göre en çok ithalat ve ihracat yapan 30 ülke listesinde Türkiye'nin sıralamadaki yeriyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

     İthalat - İhracat
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1365 | Yanlış Cevap: 1080 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

Hatalı olduğunu düşündüğünüz sorular için soruların altında bulunan "Yorum" linkini tıklayarak bildirimde bulunabilirsiniz.

kpssuzmani facebook grubu