Ders:  Testler:
Test Seçim Sayfasına Geri Dön
Vatandaşlık - 2008 KPSS Anayasa-Vatandaşlık Sınav Soruları
1. Bir ülkede, yetkili bir makam tarafından konulan ve hâlen yürürlükte bulunan hukuk kurallarının tümüne ne ad verilir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1877 | Yanlış Cevap: 1593 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

2. Bir somut olaya uygulanacak yazılı ya da yazılı olmayan bir hukuk kuralının bulunmaması durumuna ne ad verilir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2460 | Yanlış Cevap: 818 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

3. Hakların kullanılması ve borçların yerine getirilmesinde geçerli olan ana ilke aşağıdakilerden hangisidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2146 | Yanlış Cevap: 1016 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

4. 1982 Anayasası'na göre, suç ve cezalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1867 | Yanlış Cevap: 1089 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

5. I. Tutuklular
II. Askerî öğrenciler
III. Yurt dışında çalışan Türk vatandaşları
IV. Silah altında bulunan er ve erbaşlar
V. Taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz
kurumlarında bulunan hükümlüler 1982 Anayasası'na göre, yukarıdakilerden hangileri seçimlerde oy kullanamaz?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2080 | Yanlış Cevap: 889 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

6. 1982 Anayasası'na göre, aşağıdakilerden hangisi TBMM üyeliğinin sona erme nedenlerinden biridir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2516 | Yanlış Cevap: 381 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

7. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1778 | Yanlış Cevap: 898 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

8. 1982 Anayasası'na göre, uygulanmakta olan olağanüstü hâlin, Bakanlar Kurulunun istemi üzerine her defasında 4 ayı geçmemek üzere uzatılmasına karar vermeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2045 | Yanlış Cevap: 867 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

9. 1982 Anayasası'na göre, aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesinin görevlerinden biridir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1108 | Yanlış Cevap: 1645 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

10. Türkiye'de 2008 yılında Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişikliklere göre, emeklilik yaşı kademeli olarak artarak 2048 yılından itibaren kaç olacaktır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2242 | Yanlış Cevap: 522 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

11. 2008 yılında bağımsızlığını ilan eden Balkan ülkesi aşağıdakilerden hangisi?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1906 | Yanlış Cevap: 845 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

12. 2008 Yaz Olimpiyatları aşağıdaki şehirlerden hangisinde yapılacaktır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1487 | Yanlış Cevap: 954 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

Hatalı olduğunu düşündüğünüz sorular için soruların altında bulunan "Yorum" linkini tıklayarak bildirimde bulunabilirsiniz.

kpssuzmani facebook grubu