Ders:  Testler:
Test Seçim Sayfasına Geri Dön
Vatandaşlık - 2004 KPSS Anayasa-Vatandaşlık Sınav Soruları
1. Ara seçim ne demektir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1616 | Yanlış Cevap: 872 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(1)

2. 1982 anayasasına göre savaş hali ilanına ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine izin vermeyetkisi TBMM'ye aittir. Ancak TBMM tatildeyken veya ara vermedeyken ülkenin ani silahlı saldırıya uğraması durumunda silahlı kuvvetlerin kullanılmasına derhal kara verilmesi kaçınılmaz olabilir.
Bu gibi durumda kararı hangi merci verir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1850 | Yanlış Cevap: 559 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

3. 1982 anayasasına göre bir kimsenin belediye başkanı adayı olup olmadığı konusundaki itirazları inceleyip kesin olarak karara bağlayan merci aşağıdakilerden hangisidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1781 | Yanlış Cevap: 572 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

4. 1982 anayasasına göre açık olan bakanlıklarla izinli veya özürlü bakanlara aşağıdakilerin hangisi geçici olarak vekalet eder?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1720 | Yanlış Cevap: 572 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

5. Türkiye'nin taraf olduğu Milletlerarası Sözleşme çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi zorunlu yargı yetkisini kabul etmiştir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1447 | Yanlış Cevap: 550 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

6. Aşağıdakilerden hangisi türk parlamenter sisteminin özelliklerinden birisidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1277 | Yanlış Cevap: 910 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

7. 1982 anayasasına göre savaş, seferberlik, sıkıyönetim ve olağan üstü hallerde milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlal edilmemek kaydıyla aşağıdaki temel hak ve hürriyetlerden hangisinin kullanılması durdurulamaz?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1630 | Yanlış Cevap: 562 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

8. 1982 anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanı'nın yetkilerinden değildir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 685 | Yanlış Cevap: 1501 | Soru Hatalı Diyen: 2 | Yorum(3)

9. Dilekçe hakkı ile ifade edilen aşağıdakilerden hangisidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1939 | Yanlış Cevap: 224 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

10. Türkiye'nin coğrafi bölgeleri sosyal, ekonomik açıdan gelişmişlik düzeyine göre en üstte hangi bölge yer alır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2186 | Yanlış Cevap: 72 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

11. Türkiye'de görülen gecekondulaşma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1579 | Yanlış Cevap: 458 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

12. Dünyadaki çocuk ölümleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1010 | Yanlış Cevap: 1026 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

Hatalı olduğunu düşündüğünüz sorular için soruların altında bulunan "Yorum" linkini tıklayarak bildirimde bulunabilirsiniz.

kpssuzmani facebook grubu