Ders:  Testler:
Test Seçim Sayfasına Geri Dön
Vatandaşlık - 2002 KPSS Anayasa-Vatandaşlık Sınav Soruları
1. Türkiye'de yaşanan her ekonomik krizin ardından olduğu gibi 21 Şubat 2001 ekonomik krizinde de belli koşullarla Türkiye'ye orta ve uzun vadede kredi sağlayan uluslar arası kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 3182 | Yanlış Cevap: 158 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

2. Yönetim tarzları genel olarak merkezi ve yerel olmak üzere ikiye ayrılır. Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetim birimidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2518 | Yanlış Cevap: 741 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

3. Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler Örgütü'nün içinde yer alan eğitim, bilim ve kültür kuruluşudur?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2397 | Yanlış Cevap: 802 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

4. Cumhurbaşkanlığına bağlı "Devlet Denetleme Kurulu" tüm kamu kurum ve kuruluşlarında,meslek kuruluşlarında her türlü inceleme, araştırma ve denetleme yapabilir. Ancak, bazı kuruluşlar Devlet Denetleme Kurulunun görev alanının dışında kalır ve denetleme yapamazlar. Aşağıdakilerden hangisi bu kurumlardandır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2290 | Yanlış Cevap: 818 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

5. Banka Düzenleme ve Denetleme Kurulu aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 722 | Yanlış Cevap: 2385 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(1)

6. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devletinin temel özelliklerinden değildir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1963 | Yanlış Cevap: 1044 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

7. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti hükümetlerinin görevlerinden değildir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 893 | Yanlış Cevap: 2069 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(1)

8. Aşağıdakilerden hangisi kamu iktisadi teşebbüslerinin (KİT) özelleştirilmesinin yararlarından değildir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2119 | Yanlış Cevap: 623 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

9. Anayasanın 89. maddesine göre TBMM tarafından hazırlanıp, Cumhurbaşkanının onayına sunulan kanunlar kaç gün içinde yayınlanmak zorundadır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2013 | Yanlış Cevap: 900 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

10. 1982 Anayasasına göre, TBMM'de çıkarılan kanun ve kanun hükmünde kararnamelerin iptaline dava açmak ve incelenmesini istemek için aşağıdaki yüksek mahkemelerin hangisinde dava açılır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2395 | Yanlış Cevap: 612 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

11. Aşağıdaki yönetim makamlarından hangisi yaptığı eylemlerden dolayı sorumlu tutulamaz?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2379 | Yanlış Cevap: 672 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

12. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin AB üyeliği için yaptığı çalışmalardan değildir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1072 | Yanlış Cevap: 1595 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

Hatalı olduğunu düşündüğünüz sorular için soruların altında bulunan "Yorum" linkini tıklayarak bildirimde bulunabilirsiniz.

kpssuzmani facebook grubu