Ders:  Testler:
Test Seçim Sayfasına Geri Dön
Vatandaşlık - Vatandaşlık-Anayasa Tekrar Test-10
1. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin AB üyeliği için yaptığı çalışmalardan değildir? (2002 KPSS)
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1133 | Yanlış Cevap: 1415 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

2. Türkiye'de yaşanan her ekonomik krizin ardından olduğu gibi 21 Şubat 2001 ekonomik krizinde de belli koşullarla Türkiye'ye orta ve uzun vadede kredi sağlayan uluslar arası kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? (2002 KPSS)
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2447 | Yanlış Cevap: 110 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

3. 1982 Anayasası'na göre, aşağıdakilerden hangisi bir kimsenin milletvekili seçilebilmesi için gerekli koşullardan birisidir? (1999 DMS)
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2254 | Yanlış Cevap: 330 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

4. Ara seçim ne demektir? (1999 DMS-2004 KPSS)
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1773 | Yanlış Cevap: 752 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

5. 1982 Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi TBMM'nin görevleri arasında değildir?(2003 KPSS)
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1465 | Yanlış Cevap: 1017 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

6. TBMM'nin aşağıdaki bilgi edinme ve denetim yollarından hangisinde Meclisin kurduğu bir özel komisyon eliyle belli bir konuda bilgi toplayıp inceleme yapılması söz konusudur? (2000 DMS)
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1865 | Yanlış Cevap: 545 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

7. Cumhurbaşkanlığına bağlı "Devlet Denetleme Kurulu" tüm kamu kurum ve kuruluşlarında, meslek kuruluşlarında her türlü inceleme, araştırma ve denetleme yapabilir. Ancak, bazı kuruluşlar Devlet Denetleme Kurulu'nun görev alanının dışında kalır ve denetleme yapamazlar.
(2002 KPSS)
Aşağıdakilerden hangisi bu kurumlardandır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1947 | Yanlış Cevap: 377 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

8. Türkiye Cumhuriyetinde halk, yöneticilerini aşağıdaki yollardan hangisiyle belirler? (2003 KPSS)
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2109 | Yanlış Cevap: 372 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

9. 1982 Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi, sosyal ve ekonomik haklar bölümünde yer almıştır? (2003 KPSS)
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1508 | Yanlış Cevap: 802 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

10. Aşağıdaki ülkelerden hangisi dünyanın en gelişmiş ve zengin 8 ülkesinin oluşturduğu birlik içinde yer alır? (2003 KPSS)
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1856 | Yanlış Cevap: 489 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

11. Aşağıdakilerden hangisi halkoyuna sunulması gereken kanunlar arasında yer alır? (2005 KPSS)
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1882 | Yanlış Cevap: 341 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

12. Aşağıdakilerden hangisi Türk parlamenter sisteminin özelliği değildir?
(2005 KPSS)
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1516 | Yanlış Cevap: 697 | Soru Hatalı Diyen: 1 | Yorum(1)

13. IMF ile görüşmelerde muhatap hangi kurumdur? (2005 KPSS)
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1159 | Yanlış Cevap: 1175 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

14. Türkiye Tarafından tanınan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hangi örgüt içinde yer alır? (2005 KPSS)
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1139 | Yanlış Cevap: 1180 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

15. 1982 Anayasası'na göre, aşağıdaki durumların hangisinde milletvekilliği, TBMM genel Kurulu'nun kararına gerek kalmadan, bu durumun TBMM Genel Kurulu'na bildirilmesi üzerine, kendiliğinden düşer? (2005 KPSS)
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1142 | Yanlış Cevap: 963 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

16. I.Başbakan
II.Bakanlar
III.TBMM Başkanlık Divanı Üyeleri
IV.Bakanlıkların müsteşar ve müsteşar yardımcıları
V.Sayıştay Başkan ve üyeleri
Anayasa Mahkemesi yukarıdakilerden hangilerini yüce divan sıfatıyla yargılar?(2005 KPSS)
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 782 | Yanlış Cevap: 1300 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

17. Meclis'in aşağıdaki yetkilerinden hangisi 2004 yılında kaldırılmıştır?
(2005 KPSS)
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1948 | Yanlış Cevap: 292 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

18. Siyasi partilerle ilgili aşağıdakilerden bilgilerden hangisi doğrudur?
(2005 KPSS)
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1235 | Yanlış Cevap: 1105 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

Hatalı olduğunu düşündüğünüz sorular için soruların altında bulunan "Yorum" linkini tıklayarak bildirimde bulunabilirsiniz.