Ders:  Testler:
Test Seçim Sayfasına Geri Dön
Vatandaşlık - Vatandaşlık-Anayasa Tekrar Test-09
1. 2000 yılı istikrar programında ekonomide çarpıklığa neden olarak gösterilen sektör aşağıdakilerden hangisidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 948 | Yanlış Cevap: 371 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

2. Aşağıdaki devletlerden hangileri 1960 Antlaşması'nda Kıbrıs'ta Garantör Devlet olarak kabul edilmiştir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 806 | Yanlış Cevap: 458 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

3. Türkiye 1974'de yaptığı Kıbrıs Barış Harekatı'nı aşağıdakilerden hangisine dayanarak gerçekleştirmiştir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 959 | Yanlış Cevap: 325 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

4. Ülkemizde Merkez Bankası kuruluncaya kadar bunun görevini yerine getiren banka hangisi idi?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 694 | Yanlış Cevap: 674 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

5. Aşağıdaki kuruluşlardan hangisi, Türk kültürünün araştırılması ve geliştirilmesi, Türk kültürünün dış etkenlerle farklılaşmasının engellenmesi, Türkçe konuşan devletler ve topluluklar arasında kültürel ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla oluşturulmuştur?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 635 | Yanlış Cevap: 595 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

6. Aşağıdaki ülkelerden hangisi Türkiye'nin önderliğinde oluşturulan Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) içinde yer almamıştır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 461 | Yanlış Cevap: 788 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

7. Aşağıda Türkiye'nin bazı uluslar arası kuruluşlara katılış tarihleri verilmiştir.
Bunlardan hangisi yanlıştır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1061 | Yanlış Cevap: 175 | Soru Hatalı Diyen: 1 | Yorum(1)

8. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, Sovyetler Birliği'ne karşı oluşturulan ittifak aşağıdakilerden hangisidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 835 | Yanlış Cevap: 422 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

9. Birleşmiş Milletler Teşkilatı kaç yılında kurulmuştur?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 977 | Yanlış Cevap: 310 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

10. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın aşağıdaki yan organlarından hangisinin temel amacı dünya üzerindeki mevcut hastalıklarla mücadele etmektir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1044 | Yanlış Cevap: 244 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

11. Eski uygarlıklardan kalan bazı tarihi eserler ve bazı doğal oluşumlar insanlığın ortak mirası olarak kabul edilmekte ve uluslararası alanda korunmasına özen gösterilmektedir.
Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın yan kuruluşlarından hangisi bu amaçla oluşturulmuştur?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1089 | Yanlış Cevap: 177 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

12. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın temel kuruluş amacı, devletler arası sorunların barışçı yollardan çözülmesi ve uluslar arası barışın korunmasıdır. Bunun yanında teşkilat, toplumların ve bireylerin haklarının korunması yönünde de çalışmalarda bulunmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek olabilir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 764 | Yanlış Cevap: 364 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

13. Türkiye, dünya barışına katkıda bulunmak amacıyla, Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na bağlı olarak bir çok ülkeye askeri birlik göndermiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu ülkelerden biri değildir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 935 | Yanlış Cevap: 304 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

14. Türkiye aşağıdaki uluslar arası oluşumlardan hangisine kuruluş aşamasında katılmıştır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 627 | Yanlış Cevap: 585 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

15. Türkiye aşağıdaki uluslar arası kuruluşlardan hangisine üye değildir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 687 | Yanlış Cevap: 474 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(1)

16. Aşağıdaki ülkelerden hangisi NATO üyesi değildir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 650 | Yanlış Cevap: 537 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

17. Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının korunması için oluşturulmuş, yaptırım gücüne sahip uluslar arası kurumlardan biridir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 966 | Yanlış Cevap: 250 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

18. Ülkemizde temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edildiğini düşünen bir kimse iç hukuk yollarını tükettikten sonra aşağıdakilerden hangisine başvurabilir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1050 | Yanlış Cevap: 157 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

19. Türkiye Avrupa Birliği'ne girişte son aşamaya gelmiştir. Buna rağmen Türkiye'nin birliğe girişine karşı ciddi bir muhalefet vardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenlerinden biri değildir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 771 | Yanlış Cevap: 390 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

20. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girişindeki son aşamanın başlangıcıdır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 489 | Yanlış Cevap: 660 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

Hatalı olduğunu düşündüğünüz sorular için soruların altında bulunan "Yorum" linkini tıklayarak bildirimde bulunabilirsiniz.

kpssuzmani facebook grubu