Ders:  Testler:
Test Seçim Sayfasına Geri Dön
Vatandaşlık - Vatandaşlık-Anayasa Tekrar Test-07
1. Aşağıdakilerden hangisi Hukuk Devleti İlkesi'nin gereklerinden biri sayılamaz?




Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1214 | Yanlış Cevap: 337 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

2. Aşağıdakilerden hangisi İdare Hukuku'nun özelliklerinden biri değildir?




Gönderen: admin | Doğru Cevap: 845 | Yanlış Cevap: 451 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

3. Aşağıdakilerden hangisi İdarenin Bütünlüğü İlkesi'ni sağlamaya yönelik bir anayasal kurumdur?




Gönderen: admin | Doğru Cevap: 665 | Yanlış Cevap: 587 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

4. Aşağıdakilerden hangisi hukukun yazılı kaynakları arasında yer almaz?




Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1300 | Yanlış Cevap: 223 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

5. Aşağıdakilerden hangisi Kamu Hukuku alanına girmez?




Gönderen: admin | Doğru Cevap: 967 | Yanlış Cevap: 442 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

6. Aşağıdakilerden hangisi özel haklardan biridir?




Gönderen: admin | Doğru Cevap: 767 | Yanlış Cevap: 642 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

7. Kişi, aile, borç ve eşya hukukuyla ilgili ilişkileri düzenleyen hukuk dalıaşağıdakilerden hangisidir?




Gönderen: admin | Doğru Cevap: 919 | Yanlış Cevap: 450 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

8. Aşağıdakilerden hangisi özel hakların bir türü olan mutlak haklara örnek verilebilir?




Gönderen: admin | Doğru Cevap: 802 | Yanlış Cevap: 423 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

9. Aşağıdakilerden hangisi siyasî kamu hakları içinde yer alır?




Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1161 | Yanlış Cevap: 173 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

10. Medeni Hukuk ile Özel Hukuk terimlerinin eş anlamlı terimlermiş gibi kullanılması Medeni Hukuk'un aşağıdaki hangi özelliğinin bir sonucudur?




Gönderen: admin | Doğru Cevap: 800 | Yanlış Cevap: 344 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

11. Aşağıdakilerden hangisi Özel Hukuk alanına giren hukuk dallarından biri değildir?




Gönderen: admin | Doğru Cevap: 699 | Yanlış Cevap: 565 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

12. Aşağıdakilerden hangisi Özel Hukuk un bir alt dalı olan Medeni Hukuk'un düzenlemiş olduğu hukuk dallarından biri değildir?




Gönderen: admin | Doğru Cevap: 900 | Yanlış Cevap: 322 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

13. Bakanlar Kurulunun çalışma biçimlerine ait özellikler arasında sayılamayacak husus aşağıdakilerin hangisinde yer almamıştır?




Gönderen: admin | Doğru Cevap: 276 | Yanlış Cevap: 674 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

14. Kamulaştırmada bedel davasına aşağıdaki mahkemelerden hangisi bakar?




Gönderen: admin | Doğru Cevap: 478 | Yanlış Cevap: 700 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

15. Aşağıdakilerden hangisi "Genel Uygunluk Bildirimi" vermeye yetkilidir?




Gönderen: admin | Doğru Cevap: 563 | Yanlış Cevap: 525 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

16. Aşağıdaki Sayıştay işlemlerinden hangisi, Sayıştay denetimi kapsamındaki kurumların bağışlarını denetleyen bir işlemdir?




Gönderen: admin | Doğru Cevap: 197 | Yanlış Cevap: 733 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

17. Danıştay, İdare ve Vergi mahkemeleri aşağıdaki hallerin hangisinde dava dilekçesinin reddine karar verirler?




Gönderen: admin | Doğru Cevap: 138 | Yanlış Cevap: 667 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

18. Aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin il ve ilçe düzeyinde örgütlenmesi yoktur?




Gönderen: admin | Doğru Cevap: 859 | Yanlış Cevap: 324 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

19. Aşağıdakilerden hangisi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre kamu kuruluşlarında çalıştırılacak kamu görevlisi kapsamı içinde sayılabilecek kategorilerden biri değildir?




Gönderen: admin | Doğru Cevap: 601 | Yanlış Cevap: 602 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

20. 2004 yılında yapılan değişiklikle, aşağıdakilerden hangisi, Anayasa'da düzenlenen yargı kurumları arasından çıkarılmıştır?




Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1061 | Yanlış Cevap: 239 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

Hatalı olduğunu düşündüğünüz sorular için soruların altında bulunan "Yorum" linkini tıklayarak bildirimde bulunabilirsiniz.