Ders:  Testler:
Test Seçim Sayfasına Geri Dön
Vatandaşlık - Vatandaşlık-Anayasa Tekrar Test-06
1. Gerekli şartlar oluştuğu durumda, ara seçimin yapılmasına ne kadar süre içinde karar verilir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1356 | Yanlış Cevap: 536 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

2. "Bir ilin veya seçim çevresinin, TBMM'de üyesinin kalmaması durumunda, boşalmayı takip eden ?günden sonraki ilk pazar günü ara seçim yapılır."
Yukarıdaki boşluk, aşağıdakilerden hangisiyle dolacaktır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 937 | Yanlış Cevap: 817 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

3. Gensoru önergesi, bir siyasî parti grubu adına veya en az 20 milletvekilinin imzasıyla verilebilir.
Bakanlar Kurulu'nun veya bir bakanın düşürülebilmesi, üye tam sayısının en az kaçının güvensizlik oyu vermesiyle gerçekleşir? (Oylamada yalnız güvensizlik oyları sayılır).
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1085 | Yanlış Cevap: 425 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

4. Meclis Soruşturması, Başbakan, bakanlar veya Bakanlar Kurulu hakkında, TBMM üye tam sayısının en az onda birinin vereceği önerge ile istenebilir. Meclis. Bu istemi en geç bir ay içinde görüşür ve gizli oyla karara bağlar. Soruşturma açılmasına karar verilmesi durumunda, kurulacak 15 kişilik bir komisyon tarafından soruşturma yapılır. Komisyon, soruşturma sonucunu belirten raporunu 2 ay içinde Meclis'e sunar. Soruşturmanın bu süre içinde bitirilememesi halinde, komisyona 2 aylık yeni ve kesin süre verilir. Bu süre içinde raporun TBMM Başkanlığı'na teslimi zorunludur. Rapor, Başkanlığa verildiği tarihten itibaren 10 gün içinde üyelere dağıtılır. Dağıtımından itibaren 10 gün içinde görüşülür ve gerekli görüldüğü takdirde ilgilinin Yüce Divan'a sevkine karar verilir.
Yüce Divan'a sevk kararı, TBMM üye tam sayısının en az hangi oranı ile gerçekleşir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 592 | Yanlış Cevap: 618 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

5. TBMM Başkanlık Divanı için, bir yasama döneminde kaç seçim yapılabilir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1415 | Yanlış Cevap: 238 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

6. TBMM, bir yasama yılında en çok ne kadar tatil yapabilir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1404 | Yanlış Cevap: 311 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

7. Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, olağanüstü hal veya sıkıyönetimi ne kadar süreliğine ilan edebilir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1121 | Yanlış Cevap: 539 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

8. TBMM'de anayasa değişikliğine ilişkin kanun, aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 905 | Yanlış Cevap: 438 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

9. Tüzük çıkarma yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1375 | Yanlış Cevap: 278 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

10. 1982 Anayasası'na göre TBMM seçimleri kaç yılda bir yapılır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1348 | Yanlış Cevap: 358 | Soru Hatalı Diyen: 1 | Yorum(2)

11. 1982 Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi değiştirilemeyecek
hükümlerden biri değildir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 833 | Yanlış Cevap: 798 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

12. 1982 Anayasası'na göre Cumhurbaşkanı aşağıdaki kanunlardan
hangisini Meclise geri gönderme yetkisine sahip değildir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1437 | Yanlış Cevap: 184 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

13. 1982 Anayasası'na göre olağanüstü hal ilan etme yetkisi kime aittir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1238 | Yanlış Cevap: 410 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

14. Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine TBMM olağanüstü hal uygulamasını her defasında ne kadar süre daha uzatabilir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 948 | Yanlış Cevap: 644 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

15. Bakanlar Kuruluna Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi ilk hangi yıl verilmiştir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 735 | Yanlış Cevap: 802 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

16. I.1921 Anayasası'nda, 1924'de yapılan değişiklikle,
II.1924 Anayasası'nda, 1928'de yapılan değişiklikle,
III.1924 Anayasası'nda, 1946'da yapılan değişiklikle,
IV.1924 Anayasası'nda, 1937'de yapılan değişiklikle,
V.1961 Anayasası'nın kabul edilmesiyle
Yukarıda verilen anayasa değişikliklerinin hangisiyle laiklik ilkesi anayasada yer almaya başlamıştır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1030 | Yanlış Cevap: 452 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

17. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde zaman zaman gündeme gelen azınlık hükümeti şeklinin özelliğidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 693 | Yanlış Cevap: 574 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

18. Ülkemizde uygulanmakta olan hükümet modeli kabine sistemidir.
Bu sisteme aşağıdaki gelişmelerden hangisinin sonunda geçilmiştir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 913 | Yanlış Cevap: 628 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

19. "Yürürlükteki kanunlar Anayasaya aykırı olamaz" ilkesi, Anayasanın hangi özelliği ile ilgilidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1291 | Yanlış Cevap: 265 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

20. 1982 Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi seçimlerde oy kullanma hakkına sahiptir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1221 | Yanlış Cevap: 471 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

Hatalı olduğunu düşündüğünüz sorular için soruların altında bulunan "Yorum" linkini tıklayarak bildirimde bulunabilirsiniz.

kpssuzmani facebook grubu