Ders:  Testler:
Test Seçim Sayfasına Geri Dön
Vatandaşlık - Vatandaşlık-Anayasa Tekrar Test-05
1. Milletvekilliği düşen kişi, işlemin iptali için, Meclis Genel Kurulu kararının alındığı tarihten başlayarak, kaç gün içerisinde, nereye başvurabilir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1630 | Yanlış Cevap: 744 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

2. Meclis Genel Kurulu tarafından üyeliği düşürülen milletvekilinin, itirazını, aşağıdakilerden hangisi, kaç gün içinde karara bağlar?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1448 | Yanlış Cevap: 706 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

3. Cumhurbaşkanının, TBMM tarafından kabul edilen yasanın Resmî Gazete'de yayınlanmasını uygun bulmaması durumunda, bir daha görüşülmek üzere TBMM'ye iade etme süresi aşağıdakilerden hangisidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1547 | Yanlış Cevap: 525 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

4. Aşağıdakilerden hangisi, TBMM Başkanlık Divanı içerisinde yer almaz?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1372 | Yanlış Cevap: 697 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

5. Cumhurbaşkanı, siyasî ve hukukî sorumsuzdur. Sadece vatana ihanetle suçlanabilir.
Cumhurbaşkanının "vatana ihanet" suçlamasıyla Yüce Divan'a gönderilmesi, aşağıdaki oranların hangisiyle mümkündür?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 953 | Yanlış Cevap: 851 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

6. 1982 Anayasası, TBMM dışından da Cumhurbaşkanı seçilmesine imkân vermektedir.
Cumhurbaşkanlığına TBMM üyeleri dışından aday gösterilebilmesi, aşağıdakilerden hangisiyle mümkündür?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 543 | Yanlış Cevap: 1194 | Soru Hatalı Diyen: 2 | Yorum(3)

7. Anayasa Mahkemesi'ne, kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve TBMM İç Tüzüğü'nün veya bunların belirli madde ve hükümlerinin şekil ve esas bakımından anayasaya aykırılığı iddiasıyla iptal davası açılabilir.
Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası açmaya, aşağıdakilerden hangisi yetkili değildir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 918 | Yanlış Cevap: 760 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

8. Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası açma hakkı, iptali istenen kanun, kanun hükmünde kararnamenin veya iç tüzüğün Resmî Gazete'de yayınlanmasından başlayarak kaç gün sonra düşer?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 548 | Yanlış Cevap: 1179 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

9. Boşalan bir bakanlığa, kaç gün içinde atama yapılması zorunludur?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1231 | Yanlış Cevap: 643 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

10. Bakanlar Kurulu'nun güvenoyu alamaması, güvensizlik oyuyla düşürülmesi veya yeni seçilen TBMM'de Başkanlık Divanı seçiminden sonra Bakanlar Kurulu kaç gün içinde kurulmak zorundadır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 840 | Yanlış Cevap: 862 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

11. Bakanlar Kurulu'nun programı, kuruluşundan itibaren en geç ne kadar süre içinde Başbakan veya bir bakan tarafından TBMM'de okunur ve güvenoyuna başvurulur?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 753 | Yanlış Cevap: 859 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

12. Bakanlar Kurulu'nun TBMM'den güvenoyu isteminin reddedilmesi, aşağıdaki oranların hangisiyle gerçekleşir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 981 | Yanlış Cevap: 499 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

13. Anayasa Mahkemesi, kendisine bir kanunun anayasaya aykırılığı iddiasıyla açılan iptal davasını ne kadar süre içinde sonuçlandırır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 366 | Yanlış Cevap: 1191 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

14. Anayasa Mahkemesi'nin, bir kanunun iptali için, işin esasına girerek verdiği red kararının Resmî Gazete'de yayınlanmasından sonra kaç yıl geçmedikçe, aynı kanun hükmünün anayasaya aykırılığı iddiasıyla tekrar başvuruda bulunulamaz?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 819 | Yanlış Cevap: 682 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

15. TBMM'de genel ve özel af ilanının oranı aşağıdakilerden hangisidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 892 | Yanlış Cevap: 630 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

16. Milletvekilinin üyeliğinin düşmesi için, en az kaç üyenin "evet" oyu kullanması zorunludur?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 878 | Yanlış Cevap: 712 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

17. Ara seçime gidilebilmesi için, genel seçimin üzerinden ne kadar süre geçmelidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1034 | Yanlış Cevap: 760 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

18. Genel seçimlere ne kadar süre kala ara seçime gidilemez?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1262 | Yanlış Cevap: 573 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

19. Paradan sıfır atılmasına aşağıdakilerden hangisi karar verir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1133 | Yanlış Cevap: 765 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

20. Ara seçim, boşalan üyeliklerin sayısı, üye tam sayısının yüzde kaçını bulduğu zaman yapılabilir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1290 | Yanlış Cevap: 490 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

Hatalı olduğunu düşündüğünüz sorular için soruların altında bulunan "Yorum" linkini tıklayarak bildirimde bulunabilirsiniz.

kpssuzmani facebook grubu