Ders:  Testler:
Test Seçim Sayfasına Geri Dön
Vatandaşlık - Vatandaşlık-Anayasa Tekrar Test-04
1. Aşağıdakilerden hangisi "Yumuşak anayasa" nın tanımıdır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 3021 | Yanlış Cevap: 1554 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

2. Aşağıdaki anayasalardan hangisinde devlet başkanı yoktur
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2425 | Yanlış Cevap: 1963 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

3. 1921 Anayasası'nda en önemli değişiklik aşağıdakilerin hangisiyle yaşanmıştır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2674 | Yanlış Cevap: 1668 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

4. 1921 Anayasası'nda;
I. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir
II. Kanun yapma ve yürütme gücü TBMM'de toplanır
hükümleri yer almıştır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2413 | Yanlış Cevap: 1536 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

5. 1946 yılından itibaren çok partili hayata geçilmesi, aşağıdaki ilkelerden hangisinin uygulanmasına başlandığı anlamına gelmektedir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2254 | Yanlış Cevap: 1752 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

6. İlk kez 1924 Anayasası'nda çoğunlukçu demokrasi anlayışı benimsenmiştir. Çoğunlukçu demokrasi anlayışının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2112 | Yanlış Cevap: 1678 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

7. Yasama yetkisinin Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu tarafından bölüşüldüğü anayasamız aşağıdakilerden hangisidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2391 | Yanlış Cevap: 1318 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

8. Türk tarihinde temel hak ve özgürlüklerin en ayrıntılı biçimde düzenlendiği anayasa aşağıdakilerden hangisidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2290 | Yanlış Cevap: 1655 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

9. Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasası'na özgü bir durum değildir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1748 | Yanlış Cevap: 1661 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

10. Aşağıda, 1961 ve 1982 anayasalarının ortak özellikleri verilmiştir.
Bir tanesi sadece 1982 Anayasası'na özgüdür. O hangisidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2008 | Yanlış Cevap: 1383 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

11. Kadınlar, yerel seçimlerde seçme hakkını aşağıdaki yıllardan hangisinde almışlardır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1560 | Yanlış Cevap: 2286 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

12. 1961 Anayasası'na 1971'de müdahale edilerek yargı denetimine kısıtlama getirilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu kısıtlamayı içermektedir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1722 | Yanlış Cevap: 1497 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(1)

13. I.1924 Anayasası'nda 1928'te yapılan değişiklikle,
II.1924 Anayasası'nda 1931'te yapılan değişiklikle,
III.1924 Anayasası'nda 1934'de yapılan değişiklikle,
IV.1924 Anayasası'nda 1937'da yapılan değişiklikle,
V.1924 Anayasası'nda 1946'da yapılan değişiklikle.
Yukarıda verilen anayasa değişikliklerinin hangisiyle Çoğulculuk İlkesi uygulanmaya başlanmıştır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2122 | Yanlış Cevap: 792 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

14. Değiştirilmesi özel kurallara bağlı anayasa hangi adla nitelendirilir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2208 | Yanlış Cevap: 1481 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

15. Değiştirilme veya kabûl edilmesi yasalarla aynı prosedüre sahip anayasa nasıl nitelendirilir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2602 | Yanlış Cevap: 963 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

16. "Oy çokluğu" nun geçerli olduğu ilkeye ne ad verilmektedir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2306 | Yanlış Cevap: 1495 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

17. Kanunların anayasaya uygunluğunun yargısal denetimini aşağıdakilerden hangisi yapar?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 3061 | Yanlış Cevap: 646 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

18. TBMM'de toplantı yeter sayısı, aşağıdakilerden hangisidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1932 | Yanlış Cevap: 1478 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

19. Cumhurbaşkanı, TBMM'de kabul edilen yasaları, kaç gün içerisinde Resmî Gazete'de yayınlar?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2615 | Yanlış Cevap: 1190 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

Hatalı olduğunu düşündüğünüz sorular için soruların altında bulunan "Yorum" linkini tıklayarak bildirimde bulunabilirsiniz.

kpssuzmani facebook grubu