Ders:  Testler:
Test Seçim Sayfasına Geri Dön
Vatandaşlık - Vatandaşlık-Anayasa Tekrar Test-03
1. Demokrasi yönetimlerinde egemenlik hakkı halka aittir. Yöneticiler halk tarafından seçilir. Halk tarafından belirli bir süre için seçilen temsilciler yasaları çıkarır, yasalara uygun olarak ülkeyi yönetir. Halk, beğenmediği temsilcileri bir sonraki seçimde seçmeyebilir.
Bu bilgilerde, demokrasi yönetiminin hangi yönü üzerinde durulmuştur?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1803 | Yanlış Cevap: 656 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

2. Bir devletin yasama, yürütme ve yargı olmak üzere üç temel görevi vardır. Demokratik devletlerde bu üç görev birbirinden ayrı ve bağımsızdır. Buna, güçler ayrılığı ilkesi denilir.
Türkiye'de aşağıdaki anayasalardan hangisi ile ilk kez güçler ayrılığı ilkesi kabûl edilmiştir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1172 | Yanlış Cevap: 1309 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

3. I. İnsan hak ve özgürlüklerinin güvenceye alınması
II. Sosyal, ekonomik ve siyasî hakların korunması
III. İnsanların sahip olduğu imkânları geliştirebilmesi
IV. Vatandaşların ülke kalkınmasına katkıda bulunması
Yukarıda sözü edilen durumlar, kaynağını aşağıdakilerden hangisinden almaktadır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1910 | Yanlış Cevap: 326 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

4. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde demokrasi yönetiminin yerleşmesine en az katkıda bulunmuştur?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1825 | Yanlış Cevap: 483 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

5. I. Islahat Fermanı
II. Sened-i İttifak
III. Tanzimat Fermanı
IV. Kanun-i Esasî
V. II.Meşrutîyet
Yukarıda, ülkemizdeki anayasal adımlar verilmiştir. Kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1623 | Yanlış Cevap: 567 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

6. I. II.Abdülhamit'in İstibdat Dönemi
II. I.Meşrutîyet Dönemi
III. Tanzimat Dönemi
IV. II.Meşrutîyet Dönemi
Yukarıda, Osmanlı Devleti'nin dağılma sürecindeki dönemler verilmiştir. Kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1202 | Yanlış Cevap: 826 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

7. Yasama ve yürütme organlarının yürütmede toplandığı anayasa aşağıdakilerden hangisidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 800 | Yanlış Cevap: 1447 | Soru Hatalı Diyen: 1 | Yorum(1)

8. Kanun-i Esasî ile meşrûtî monarşi tam olarak oluşmamıştır. Bu durumun temel sebebi, aşağıdakilerden hangisidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 438 | Yanlış Cevap: 1580 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

9. I.Meşrûtiyet Dönemi'nde hükümet (Heyet-i Vükela) padişaha karşı sorumlu iken, sonradan, meclise karşı sorumlu duruma gelmiş ve böylece meşrûtî monarşi tam olarak oluşmuştur. Bu durum aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle gerçekleşmiştir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1447 | Yanlış Cevap: 484 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

10. Kabûl edilme veya değiştirilmesi yasalarla aynı prosedüre tâbi anayasaya aşağıdaki adlandırmalardan hangisi verilir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1169 | Yanlış Cevap: 871 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

11. Ülkemizde yasama ve yürütme organlarının yasamada toplandığı oluşum aşağıdakilerden hangisidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1156 | Yanlış Cevap: 803 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

12. Aşağıdakilerden hangisi anayasanın temel özellikleri arasında gösterilemez?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1057 | Yanlış Cevap: 933 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

13. Aşağıda 1924 Anayasası'na konulan "ilk"ler yer almaktadır.
Bir tanesi 1924 öncesine aittir. O hangisidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1324 | Yanlış Cevap: 630 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

14. 1921 Anayasası'nda (Teşkilat-ı Esasîye) Meclis Hükümeti sistemi benimsenmiştir. Bunun sebebi nedir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1007 | Yanlış Cevap: 936 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

15. 1839, 1856, 1876, 1908, 1921, 1924, 1928, 1937, 1961, 1971, 1982, 1995
Ülkemizde yukarıdaki yılların hangilerinde yeni anayasa kabûl edilmiştir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1724 | Yanlış Cevap: 272 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(1)

16. Kadınlara genel seçimlerde seçme-seçilme hakkının verilmesi hangi anayasada yapılan düzenlemeyle gerçekleşmiştir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1179 | Yanlış Cevap: 960 | Soru Hatalı Diyen: 1 | Yorum(2)

17. Kanûn-ı Esâsî'de, "Hükümet (Heyet-i Vükela) Meclis-i Mebusan'a değil, padişaha karşı sorumludur" hükmü de yer almaktadır.
Bu madde ile aşağıdaki sonuçlardan hangisine varırız?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1252 | Yanlış Cevap: 635 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

18. Ülkemizde gerçek anlamda meşrûtî monarşi yönetimi ilk ne zaman gerçekleşmiştir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1023 | Yanlış Cevap: 986 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

19. Ülkemizde hukukun üstünlüğü ilkesi ilk kez ne zaman kabûl edilmiştir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 972 | Yanlış Cevap: 1104 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

20. Anayasa temel kanundur. Yürürlükteki yasalar anayasaya aykırı olamaz.
Buna göre, anayasa için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1801 | Yanlış Cevap: 251 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

Hatalı olduğunu düşündüğünüz sorular için soruların altında bulunan "Yorum" linkini tıklayarak bildirimde bulunabilirsiniz.

kpssuzmani facebook grubu