Ders:  Testler:
Test Seçim Sayfasına Geri Dön
Vatandaşlık - Vatandaşlık-Anayasa Tekrar Test-02
1. Devletin yasama, yürütme ve yargı olmak üzere üç temel görevi vardır. Demokratik devletlerde bu üç görevin birbirinden ayrı olması zorunludur. Buna Kuvvetler Ayrılığı ilkesi denilir.
Aşağıdakilerden hangisi, güçler ayrılığı ilkesine aykırıdır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2610 | Yanlış Cevap: 1746 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

2. 1839 Tanzimat Fermanı'na göre, mahkemeler açık olacak, hiç kimse yargılanmadan cezalandırılamayacaktı.
Tanzimat Fermanı'nın getirdiği bu yenilik, aşağıdaki alanlardan hangisinde şeffaflaşmayı sağlamaya yöneliktir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 4240 | Yanlış Cevap: 168 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

3. Anayasa temel yasadır. Yürürlükteki yasalar anayasaya aykırı olamaz.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 3637 | Yanlış Cevap: 660 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

4. İlk yazılı Türk anayasası hangi yıl kabul edilmiştir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2834 | Yanlış Cevap: 1742 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

5. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devletinde olamaz?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 3198 | Yanlış Cevap: 996 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

6. Aşağıdaki anayasaların hangisinde ilk kez millî egemenlik ilkesi kabûl edilmiştir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 3108 | Yanlış Cevap: 1249 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

7. Meclis Hükümeti sisteminde devlet başkanı olmaz. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1024 | Yanlış Cevap: 2943 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

8. Aşağıdakilerden hangisi parlamenter sistemde mutlaka bulunması gereken bir özelliktir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1709 | Yanlış Cevap: 2022 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

9. Demokratik hukuk devletinde aşağıdaki koşullardan hangisini taşıma zorunluluğu yoktur?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2183 | Yanlış Cevap: 1350 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

10. Aşağıdakilerden hangisi demokrasilerin dayandığı temel ilkelerden değildir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1598 | Yanlış Cevap: 1821 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(1)

11. Aşağıdakilerden hangisi "Kanunî Hakim Teminatı"dır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2555 | Yanlış Cevap: 789 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

12. İlk demokrasi yönetimi aşağıdaki toplumlardan hangisinde görülmüştür?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1761 | Yanlış Cevap: 1617 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

13. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Cumhuriyeti'nde yarı doğrudan demokrasinin uygulanması anlamına gelebilir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1558 | Yanlış Cevap: 1683 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

14. Osmanlı Devleti'nde halk ilk kez seçme - seçilme hakkını hangi yıl kullanmıştır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2058 | Yanlış Cevap: 1622 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

15. Kanun-i Esasî'de "Saltanat ve hilafet hakkı ve makamı Osmanoğulları soyunun en büyük erkek evladına aittir" hükmü vardır.
Bu madde, Osmanlı Devleti'nin hangi rejimi taşıdığını göstermektedir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1278 | Yanlış Cevap: 2312 | Soru Hatalı Diyen: 3 | Yorum(4)

16. Kanun-i Esasî'de "Devletin dini İslam'dır. Yasalar dini hükümlere aykırı olamaz" hükmü yer almaktadır.
Bu madde, Osmanlı Devleti'nin hangi siyâsî karakteri taşıdığını göstermektedir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 3216 | Yanlış Cevap: 441 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

17. Kanun-ı Esasî'de yasama görevi Âyan Meclisi ve Meclis-i Mebusan'a verilmiştir. Âyan Meclisi'nin üyeleri padişah tarafından ölünceye kadar tayin edilebilecektir. Mebusan Meclisi'nin üyeleri 4 yılda bir yapılan seçimle her elli bin Osmanlı erkeğinin seçeceği milletvekillerinden oluşacaktır. Yürütme yetkisi, padişahın başında bulunduğu Heyet-i Vükela'ya (Bakanlar Kurulu) verilmiştir. Yasa teklifini sadece Heyet-i Vükela yapabilecektir. Heyet-i Vükela'nın başkan ve bakanlarını padişah seçecek ve azledecektir. Padişah, devlet güvenliğini bozduğu gerekçesiyle polis araştırması yaptırabilecek ve suçlu görülen kişileri sürgüne gönderebilecektir.
Yukarıdaki hükümlerden yola çıkarak, aşağıdaki sonuçlardan hangisine varamayız?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2145 | Yanlış Cevap: 666 | Soru Hatalı Diyen: 1 | Yorum(1)

18. Kanun-i Esasî'de, "Hükümet (Heyet-i Vükela) Meclis-i Mebusan'a değil padişaha karşı sorumludur" hükmü yer almaktadır.
Bu madde ile aşağıdaki yargılardan hangisine varamayız?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1227 | Yanlış Cevap: 1929 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

19. 1856 Islahat Fermanı ile Müslüman olmayanların il genel meclislerine seçilebilmeleri kabûl edilmiştir.
Bu durum, aşağıdaki gelişmelerden hangisine yol açmıştır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 770 | Yanlış Cevap: 2457 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(1)

20. Mevcut anayasamıza göre, seçimler sonunda en çok oyu alan siyâsî parti, mecliste çoğunluğu sağlamışsa iktidara gelir.
Bu durum, demokrasi ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2204 | Yanlış Cevap: 1508 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

Hatalı olduğunu düşündüğünüz sorular için soruların altında bulunan "Yorum" linkini tıklayarak bildirimde bulunabilirsiniz.

kpssuzmani facebook grubu