Ders:  Testler:
Test Seçim Sayfasına Geri Dön
Vatandaşlık - Vatandaşlık Test-11
1.

I- Sosyal devlet anlayışının benimsendiği ilk anayasa 1961,
II- En ayrıntılı ve en sert anayasa 1982,
III- Devlet Planlama Teşkilatı'nın düzenlendiği anayasa 1982'dir.

Yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

Gönderen: 61 evet | Doğru Cevap: 1996 | Yanlış Cevap: 4236 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

2.

Milletvekilleri mazbatalarını nereden alır?

Gönderen: 61 evet | Doğru Cevap: 3226 | Yanlış Cevap: 3373 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

3.

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Gönderen: 61 evet | Doğru Cevap: 2117 | Yanlış Cevap: 2424 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

4.

Aşağıdakilerden hangisi milletvekilliğinin düşmesiyle ilgili meclis kararına gerek olmayan durumlardan değildir?

Gönderen: 61 evet | Doğru Cevap: 1609 | Yanlış Cevap: 3748 | Soru Hatalı Diyen: 1 | Yorum(1)

5.

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Gönderen: 61 evet | Doğru Cevap: 1762 | Yanlış Cevap: 3444 | Soru Hatalı Diyen: 1 | Yorum(2)

6.

I- Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz (suçta ve cezada kanunilik ilkesi)
II- Ceza kanununun uygulanmasında kişiler arasında ayırım yapılamaz ve hiçbir kimseye ayrıcalık tanınamaz(adalet ev kanun önünde eşitlik)
III- Ceza sorumluluğu şahsidir,kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz(kanunların bağlayıcı ilkesi)

Yukarıdakilerden hangisi/hangilerinde öncülde verilenle parantez içinde verilen ilkeyle uyuşmaktadır?

Gönderen: 61 evet | Doğru Cevap: 1695 | Yanlış Cevap: 2514 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

7.

Anayasa Mahkemesi'ne üye seçilebilmek için,

I-Kırk yaşını doldurmuş olmak,
II-Yükseköğretim kurumları öğretim üyelerinin profesör veya doçent unvanı kazanmış olmak,
III-Avukatlar için en az yirmi yıl fiilen avukatlık yapmış olmak,

şartlarından hangileri doğrudur?

Gönderen: 61 evet | Doğru Cevap: 1235 | Yanlış Cevap: 3443 | Soru Hatalı Diyen: 1 | Yorum(1)

8.

I- Anayasa Mahkemesi üyeleri on iki yıl için seçilir.Bir kimse iki defa Anayasa Mahkemesi üyesi seçilemez.
II- Yargıtay birinci başkanı, Yargıtay Genel Kurulunca dört yıl için seçilir.Süresi bitenler yeniden seçilebilir.
III- Danıştay başkanı,başsavcı,başkanvekilleri ve daire başkanları kendi üyeleri arasından, Danıştay Genel Kurulunca Üye tam sayısının salt çoğunluğu ve gizli oyla dört yıl için seçilir.Süresi bitenler yeniden seçilebilir.
IV- Sayıştay başkanının görev süresi beş yıldır.Bir kimse en fazla iki defa Sayıştay başkanı seçilebilir.
V- HSYK üyeleri dört yıl için seçilirler ve süresi biten üye yeniden seçilemez. Yukarıdakilerden hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?

Gönderen: 61 evet | Doğru Cevap: 1717 | Yanlış Cevap: 1917 | Soru Hatalı Diyen: 1 | Yorum(1)

9.

Hangisi yüksek mahkeme olmadığı halde kararları kesin olanlardan değildir?

Gönderen: 61 evet | Doğru Cevap: 736 | Yanlış Cevap: 4152 | Soru Hatalı Diyen: 3 | Yorum(5)

10.

I- Partisinin temelli kapatılmasına beyan ve eylemleriyle sebep olan milletvekilinin, milletvekilliği partisi kapatılsa bile devam eder.
II- Haksız yere ceza aldığını düşünen memurlara "Disiplin kararları denetim dışında bırakılamaz." fıkrasıyla yargı yolu açılmıştır.
III- Yüce Divan kararlarına karşı yeniden inceleme başvurusu yapılabilir ve genel kurulun inceleme sonucunda verdiği kararlar kesindir.
IV- Tahkim Kurulu kararları kesindir, bu kararlara karşı hiçbir yargı mercine başvurulamaz.
V- Çocukların şiddete ve her türlü istismara karşı korunması devlet güvencesi altına alınmıştır. Hangisi 1982 Anayasasının 2011 yılında yapılan değişiklikler kapsamındadır?

Gönderen: 61 evet | Doğru Cevap: 605 | Yanlış Cevap: 2540 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

11.

1921 Anayasası ile verilenlerden hangisi yanlıştır?

Gönderen: 1988 | Doğru Cevap: 1639 | Yanlış Cevap: 914 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

12.

Aşagıdakiler'den hangisi türkiyenin en kısa ve öz anayasasıdır?

Gönderen: dizanteri | Doğru Cevap: 1947 | Yanlış Cevap: 883 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

13.

Aşagıdaki'lerden hangisi TBMM'nin hükümeti denetleme yollarından değildir ?

Gönderen: dizanteri | Doğru Cevap: 2217 | Yanlış Cevap: 666 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

Hatalı olduğunu düşündüğünüz sorular için soruların altında bulunan "Yorum" linkini tıklayarak bildirimde bulunabilirsiniz.

kpssuzmani facebook grubu