Ders:  Testler:
Test Seçim Sayfasına Geri Dön
Vatandaşlık - Vatandaşlık Test-09
1.

Aşağıdakilerden hangisi kar amacı güden tüzel kişiliklerdendir?

Gönderen: bence | Doğru Cevap: 3816 | Yanlış Cevap: 1502 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

2.

Kişinin mahkeme kararı ile evlenebilmesi için kaç yaşını doldurmuş olması gerekir?

Gönderen: bence | Doğru Cevap: 2601 | Yanlış Cevap: 2739 | Soru Hatalı Diyen: 2 | Yorum(3)

3.

Kişinin mahkeme kararı ile ergin kılınabilmesi için kaç yaşını doldurmuş olması gerekir?

Gönderen: bence | Doğru Cevap: 2821 | Yanlış Cevap: 2351 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

4.

Aşağıdakilerden hangisi borçlar kanununa hakim olan ilkelerden biri değildir?

Gönderen: bence | Doğru Cevap: 893 | Yanlış Cevap: 3354 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

5.

Affa uğrayan cezaların adli sicilden de silinmesi ne tür bir aftır?

Gönderen: bence | Doğru Cevap: 2068 | Yanlış Cevap: 2571 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

6.

Türk medeni kanununa göre aşağıdakilerden hangisi hakların kazanılmasına hakim olan ilkelerdendir?

Gönderen: bence | Doğru Cevap: 2353 | Yanlış Cevap: 2336 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

7.

Aşağıdakilerden hangisi hukukun kaynaklarıdan biri değildir?

Gönderen: bence | Doğru Cevap: 2956 | Yanlış Cevap: 1792 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

8.

Aşağıdakilerden hangisi medeni kanunun bölümlerinden biri olan kişiler hukuku'nun düzenlediği konular arasında arasında yer almaz?

Gönderen: bence | Doğru Cevap: 1362 | Yanlış Cevap: 2903 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

9.

Aşağıdakilerden hangisi 2001 yılında yapılan temel hak ve hürriyetlerle ilgili değişikliklerden biri değildir?

Gönderen: bence | Doğru Cevap: 1475 | Yanlış Cevap: 1909 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

10.

Aşağıdakilerden hangisi olduğunda TBMM seçimlerinin bir erteleyebilir?

Gönderen: bence | Doğru Cevap: 3704 | Yanlış Cevap: 967 | Soru Hatalı Diyen: 1 | Yorum(1)

11.

l.anayasa üzerinde değişiklik yapılabilmesi için tbmm üye tam sayısının 1\3 ünün(184)yazılı teklifi gerekmektedir

ll.anayasa değişikliği kararı 2\3ten bir fazla olduğu zaman(367)cumhurbaşkanının veto hakkı yoktur

lll.anayasa değişikliği kararı 3\5(330) ile 2\3(366) arasında oy ile kabul edilirse cumhurbaşkanı değişikliği halk oylamasına sunmaktadır

lV.anayasa değişikliği tbmm genel kurulunda iki kez görüşülür ve gizli oylama yapılır

yukarıdaki anayasa değişikliği ile ilgili bilgilerden hangileri doğrudur?

Gönderen: bence | Doğru Cevap: 1651 | Yanlış Cevap: 1650 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

12.

Aşağıda belirtilen meclis başkanı görevlerinden hangisi doğru değildir?

Gönderen: bence | Doğru Cevap: 1510 | Yanlış Cevap: 2632 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

13.

TBMM anayasaya aykırı olmamak şartı ile dilediği konuyu dilediği kadar araya başka bir merci girmeden düzenleyebilmesine ne ad verilir?

Gönderen: bence | Doğru Cevap: 2040 | Yanlış Cevap: 2085 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

14.

l.tbmm herhangibir koşula bağlı olmadan erken seçim kararı alabilir

ll.tbmm gerekli görürse erken seçim kararından vazgecebilir

lll.erken seçim kararı alındığında seçim tarihini tbmm belirler

yukarıda erken seçim ile ilgili bilgilerden hangileri doğrudur

Gönderen: bence | Doğru Cevap: 1408 | Yanlış Cevap: 2278 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

15.

l.bütçe kanun tasarısı maliye bakanliğı tarafından tbmm onayıa sunulur

ll.yargısal denetimini başvuru üzerine anayasa mahkemesi yapar

lll.tbmm adına sayıştay tarafıdan denetlenir

yukarıda bütçe kanunu ile ilgili bilgilerden hangileri doğrudur?

Gönderen: bence | Doğru Cevap: 1117 | Yanlış Cevap: 2499 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

Hatalı olduğunu düşündüğünüz sorular için soruların altında bulunan "Yorum" linkini tıklayarak bildirimde bulunabilirsiniz.