Ders:  Testler:
Test Seçim Sayfasına Geri Dön
Tarih - 2008 KPSS Tarih Önlisans Sınav Soruları-1
1. İslamiyetten önce kurulan Türk devletlerinde geniş toprakların idare edilmesinin zorluğu aşağıdakilerin hangisiyle giderilmeye çalışılmıştır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 13324 | Yanlış Cevap: 6596 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

2. Aşağıdakilerden hangisi, Türk İslam devletlerinde hükümdarlık sembollerinden biri değildir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 8824 | Yanlış Cevap: 10928 | Soru Hatalı Diyen: 1 | Yorum(4)

3. Aşağıdakilerden hangisi, Büyük Selçuklular Dönemine
aittir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 10310 | Yanlış Cevap: 7664 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

4. XVI. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı Devleti'nde toprak düzeninin bozulmasıyla toprak mülkiyeti yaygınlaşmıştır.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 8508 | Yanlış Cevap: 7816 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

5. Osmanlı kanunnamelerinde "Saban giren yer mülk olmaz." şeklinde tanımlanan durumun aşağıdakilerden hangisiyle örtüştüğü savunulabilir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 9177 | Yanlış Cevap: 5979 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(2)

6. XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde azınlıkların Mebuslar Meclisinde temsil edilmesi aşağıdakilerden hangisini gösterir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 6758 | Yanlış Cevap: 6574 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

7. Osmanlı Devleti'nde, sarraf geleneğinden bankacılığa
kaçıncı yüzyıldan itibaren geçilmiştir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 7906 | Yanlış Cevap: 6017 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

8. I. Nizamı Cedit Ocağı
II. Eşkinci Ocağı
III. Enderun Mektebi
Yukarıdakilerden hangileri, orduyu güçlendirmek için III. Selim zamanında yapılan yenilikler arasındadır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 7169 | Yanlış Cevap: 7031 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

9. Aşağıdakilerden hangisi III. Ahmet Dönemi gelişmelerinden biridir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 6646 | Yanlış Cevap: 6064 | Soru Hatalı Diyen: 2 | Yorum(3)

10. Osmanlı Devleti'nde,
I. Osmanlı Bankasının kurulması,
II. Ziraat Bankasının kurulması,
III. esnaf teşkilatının kurulması
gelişmelerinden hangileri XIX. yüzyılda gerçekleştirilmiştir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 4211 | Yanlış Cevap: 7902 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(1)

11. Amasya Genelgesi'nde milletin özgürlüğünü ve devletin bağımsızlığını sağlamak amacıyla Sivas'ta bir kongrenin toplanmasına karar verilmiştir.
Bu kararla aşağıdakilerden hangisinin öngörüldüğü savunulabilir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 9389 | Yanlış Cevap: 2838 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

12. Erzurum Kongresi'nde aşağıdakilerden hangisiyle ilgili karar alınmamıştır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 4872 | Yanlış Cevap: 6902 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

13. Aşağıdakilerden hangisi, TBMM'ye karşı çıkarılan ayaklanmaların sonuçlarından biridir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 4930 | Yanlış Cevap: 7325 | Soru Hatalı Diyen: 2 | Yorum(2)

14. I. TBMM'nin hukuki varlığının Anlaşma Devletlerince tanınması
II. Ermeni sorununun çözülmesi
III. Misakımillî kararlarının başta Avrupa ülkeleri
olmak üzere dünya kamuoyuna anlatılması 1921 yılında TBMM, yukarıdakilerden hangileri için Londra Konferansı'na katılmayı yararlı görmüştür?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 5657 | Yanlış Cevap: 5133 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

15. Aşağıdakilerin hangisinde, Birinci İnönü Savaşı'nın kazanılmasının etkisi vardır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 4352 | Yanlış Cevap: 7223 | Soru Hatalı Diyen: 3 | Yorum(3)

16. Yeni Türk Devleti kurulduğunda Kanunuesasi yürürlükten kaldırılmamış ancak 1921 Anayasası'nda bulunmayan hükümler Kanunuesasi'nin hükümleriyle karşılanmıştır.
Bu durumun, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi olduğu savunulamaz?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 5055 | Yanlış Cevap: 5549 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

17. Tekâlif-i Millîye Emirlerinin çıkarılmasına aşağıdaki
savaşların hangisinin sonucunda gerek görülmüştür?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 6355 | Yanlış Cevap: 5279 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

18. Aşağıdakilerden hangisi, 1937 yılında yapılan değişiklikle, 1924 Anayasası'nda yer almıştır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 7770 | Yanlış Cevap: 4744 | Soru Hatalı Diyen: 3 | Yorum(3)

Hatalı olduğunu düşündüğünüz sorular için soruların altında bulunan "Yorum" linkini tıklayarak bildirimde bulunabilirsiniz.

kpssuzmani facebook grubu