Ders:  Testler:
Test Seçim Sayfasına Geri Dön
Tarih - 21) Çok partili döneme geçiş denemeleri, İsyanlar, Atatürk Dönemi'nde Türkiye'nin dış politikası.05
1. Aşağıdakilerden hangisi, Türk dış politikasının gündeminde, Lozan'dan kalan bir sorun olarak yer almamıştır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2357 | Yanlış Cevap: 1695 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

2. Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk Dönemi'nde karşılaşılan dış politika sorunlarından bir değildir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 3306 | Yanlış Cevap: 574 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

3. I.Dünya Savaşı sonunda yapılan antlaşma ve düzenlemelerin başarısızlığa uğramış olduğunun kanıtı aşağıdakilerden hangisidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2524 | Yanlış Cevap: 1081 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

4. Lozan Antlaşması'nı Türkiye adına aşağıdakilerden hangisi imzalamıştır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 3098 | Yanlış Cevap: 621 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

5. Atatürk Dönemi'nde benimsenen Türk dış politikasının ilkeleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2097 | Yanlış Cevap: 1430 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

6. İtalya'nın Habeşistan'ı alarak doğuya doğru yayılmasına karşı Türkiye-İran-Irak ve Afganistan arasında aşağıdaki antlaşmalardan hangisi imzalanmıştır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 3268 | Yanlış Cevap: 307 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

7. Türkiye'nin Boğazlar üzerindeki egemenliği tam olarak aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşmiştir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 3322 | Yanlış Cevap: 296 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

8. I.Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin imzalanmasıyla Türkiye'nin Boğazlar bölgesinde asker bulundurma hakkını alması
II.Türk kanunlarına uymak istemeyen yabancı okulların kapatılması
III.Balkan Paktı'na Türkiye'nin üye olması
Gelişmelerinden hangisi, millî bağımsızlık anlayışımızı sınırlayan unsurların kaldırıldığının göstergesidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2320 | Yanlış Cevap: 1053 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

9. Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk Dönemi'nde siyâsî ilişki kurulan devletlerden biri değildir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2107 | Yanlış Cevap: 1497 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

10. Mondros Mütârekesi'ne göre Anadolu'da işgâller yapan ancak daha sonra tutum değiştirerek TBMM Hükûmeti'ni resmen tanıyan ilk İtilâf Devleti, aşağıdakilerden hangisidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2512 | Yanlış Cevap: 888 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(1)

11. Aşağıdaki uluslar arası antlaşmalardan hangisinin imzalanması, Türkiye-Sovyet Rusya arasındaki dostluk ilişkilerini olumsuz yönde etkilemiştir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 448 | Yanlış Cevap: 2808 | Soru Hatalı Diyen: 1 | Yorum(2)

12. I.Yugoslavya
II.Yunanistan
III.Türkiye
IV.Romanya
Yukarıdaki devletlerden hangisi veya hangileri Balkan Antantı'ndan ilk önce ayrılmıştır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 841 | Yanlış Cevap: 1689 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

13. I. Montrö Sözleşmesi
II. Birleşmiş Milletler
III. Balkan Antantı
IV. Sadabat Paktı
V. Milletler Cemiyeti
VI. Lozan Antlaşması
Yukarıdaki uluslar arası örgüt ve antlaşmalardan hangileri, günümüzde de geçerliğini sürdürmektedir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2731 | Yanlış Cevap: 453 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

14. II.Dünya Savaşı öncesinde İtalya ve Almanya'nın izlediği ve uluslar arası barışı tehdit eden politikalar, aşağıdakilerden hangisinin oluşmasına zemin hazırlamamıştır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1506 | Yanlış Cevap: 1681 | Soru Hatalı Diyen: 3 | Yorum(5)

15. I. Montrö Boğazlar Sözleşmesi
II. Balkan Antantı'nın imzası
III. Türk-Irak sınırının çizilmesi
IV. Sadabat Paktı'nın imzası
V. Hatay'ın anavatana katılması
Yukarıdaki dış politikaya ait olayların kronolojik sırası, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2327 | Yanlış Cevap: 647 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

Hatalı olduğunu düşündüğünüz sorular için soruların altında bulunan "Yorum" linkini tıklayarak bildirimde bulunabilirsiniz.

kpssuzmani facebook grubu