Ders:  Testler:
Test Seçim Sayfasına Geri Dön
Tarih - 17) Çok partili döneme geçiş denemeleri, İsyanlar, Atatürk Dönemi'nde Türkiye'nin dış politikası.01
1. Aşağıdakilerden hangisi II.TBMM'nin gerçekleştirdiği uygulamalardan biri değildir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 4075 | Yanlış Cevap: 2576 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

2. Liberal ekonominin Türkiye için daha yararlı olduğunu savunan Cumhuriyetçilerin, "Devletçilik" ilkesini hayata geçirmelerinin sebebi, aşağıdakilerden hangisidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 3472 | Yanlış Cevap: 2207 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

3. Atatürk Dönemi'nde çoğulcu demokrasinin gerçekleşebilmesi için, bizzat onun isteği ile siyâsî parti kuran devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 4912 | Yanlış Cevap: 1186 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

4. İç ve dış sebepleri dikkate alındığında, aşağıdakilerden hangisinin Şeyh Sait İsyânı'nın çıkışında etkili olduğu söylenemez?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 3108 | Yanlış Cevap: 2517 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

5. I.Patrikhanelerin din dışındaki görevleri sona erdirildi
II."Ümmet" toplumundan "Millet" toplumuna geçildi
III.Çağdaş-lâik hukuk kuralları uygulandı
Yukarıdaki gelişmeler, aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2264 | Yanlış Cevap: 3096 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

6. Aşağıdakilerden hangisi, diğerlerinden sonra gerçekleştirilmiştir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 3370 | Yanlış Cevap: 1772 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

7. Aşağıdaki kanunlardan hangisi, 3 Mart 1924'te kabûl edilmiştir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 4242 | Yanlış Cevap: 1049 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

8. Cumhuriyetin ilân edilmesi ile Kabine Sistemi'ne geçilmiş, Meclis Başkanlığı ve Başbakanlık görevleri birbirinden ayrılmıştır.
Bu görevleri üstlenen ilk kişiler aşağıdakilerden hangisidir?
Meclis BaşkanıBaşbakan
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 3823 | Yanlış Cevap: 1349 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

9. Aşağıdakilerden hangisi II.TBMM'nin gerçekleştirdiği uygulamalardan biri değildir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 3402 | Yanlış Cevap: 1792 | Soru Hatalı Diyen: 1 | Yorum(1)

10. Toplumsal hayatın düzenlenmesi için gerçekleştirilen inkılâplar ile ait oldukları târih, aşağıdakilerden hangisinde yanlış olarak eşleştirilmiştir?
İnkılâpTârih
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2393 | Yanlış Cevap: 1577 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(1)

11. Cumhuriyet rejimi ile ulusal egemenliğe dayalı devlet sistemi benimsenmiştir?
Türkiye'de bu değişikliğin kolayca gerçekleşmesine ortam hazırlayan uygulama, aşağıdakilerden hangisidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2383 | Yanlış Cevap: 2368 | Soru Hatalı Diyen: 1 | Yorum(4)

12. Osmanlı eğitim anlayışı, yeni Türk devleti'nde sürdürülmemiş, "Millî Eğitim" anlayışı benimsenmiştir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyet Dönemi'nde uygulanan eğitim politikası ile ilgili bir amaç değildir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 3824 | Yanlış Cevap: 678 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

13. Yeni Türk Devleti'nin kabûl ettiği kanunlarla bağlantılı olduğu olaylar karşılaştırıldığında, aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlış olur?
KanunUygulama
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2113 | Yanlış Cevap: 2422 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(1)

14. I.Türk Tarih kurumu'nun açılması
II.Darü'l Fûnun'un İstanbul Üniversitesi adını alması
III.Yeni Türk harflerinin kabûl edilmesi
IV.Maarif Teşkilâtı Hakkında Kanun'un çıkartılması
V.Türk Dil Kurumu'nun açılması
Eğitim alanında gerçekleştirilen yukarıdaki gelişmelerden hangisi diğerlerinden öncedir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 3065 | Yanlış Cevap: 1135 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

15. I.Türk Tarih kurumu'nun açılması
II.İstanbul Üniversitesi'nin kurulması
III.Yeni Türk harflerinin kabûl edilmesi
IV.Maarif Teşkilâtı Hakkında Kanun'un çıkartılması
V.Türk Dil Kurumu'nun açılması
Eğitim alanında gerçekleştirilen yukarıdaki gelişmelerin kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1380 | Yanlış Cevap: 2173 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

16. 1925 yılında Âşâr vergisinin kaldırılmasıyla ulaşılmak istenilen amaç, aşağıdakilerden hangisidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 4123 | Yanlış Cevap: 489 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

17. Osmanlı Devleti'nden yeni Türk Devleti'ne devrolan ekonomik sorunlar arasında, aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2248 | Yanlış Cevap: 1828 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

18. I.Hükûmeti eleştirmenin yasaklanması
II.Basına sansür getirilmesi
III.Çoğulcu demokrasi uygulamasından bir süre için vazgeçilmesi
IV.Bir süreliğine bireysel özgürlüklerin kısıtlanması
V.Halktan ordunun ihtiyaçları için destek sağlanması
Yukarıdakilerden hangisi Takrir-i Sükûn Kanunu'nun getirdiği sonuçlardan değildir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2962 | Yanlış Cevap: 1170 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

19. I.Beş Yıllık Kalkınma Plânı başarıya ulaşmasına rağmen, aşağıdakilerden hangisi sebebiyle II.Beş Yıllık Kalkınma Plânı uygulanamamıştır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 3559 | Yanlış Cevap: 804 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

20. Aşağıdakilerden hangisi saltanatın kaldırılmasının görünürdeki sebebidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2427 | Yanlış Cevap: 2244 | Soru Hatalı Diyen: 4 | Yorum(7)

Hatalı olduğunu düşündüğünüz sorular için soruların altında bulunan "Yorum" linkini tıklayarak bildirimde bulunabilirsiniz.

kpssuzmani facebook grubu