Ders:  Testler:
Test Seçim Sayfasına Geri Dön
Tarih - 01) III.Selim - II.Mahmut - Tanzimat Dönemi
1. Tanzimat Dönemi'nde hazırlanıp, I. Meşrutiyet Dönemi'nde uygulanmasına başlanan kanun aşağıdakilerden hangisidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 12621 | Yanlış Cevap: 19954 | Soru Hatalı Diyen: 1 | Yorum(2)

2. I.İlk devlet matbaası kurulması
II.Viyana, Londra ve Paris'te ilk daimî elçilikler kurulması
III.Memurlara fes giyme zorunluluğu getirilmesi
IV.Avrupa'ya ilk kez öğrenci gönderilmesi
V.Müsadere (mala el koyma) sistemine son verilmesi
Yukarıdaki gelişmelerden hangileri III. Selim Dönemi'ne aittir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 17154 | Yanlış Cevap: 10567 | Soru Hatalı Diyen: 4 | Yorum(5)

3. Osmanlı Devleti ile İngiltere arasında imzalanan ve Osmanlı sanayisinin çökmesine sebep olarak gösterilen Balta Limanı Antlaşması hangi padişah döneminde yapılmıştır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 12538 | Yanlış Cevap: 14214 | Soru Hatalı Diyen: 2 | Yorum(2)

4. I.Osmanlı Devleti'nde ilk kez hukukun üstünlüğünün kabûl edilmesi
II.Dirlik (Timar) sisteminin kaldırılması
III.Azınlıkların memur olabilmesi
IV.İlk nüfus sayımı
V.Eşkinci Ocağı'nın açılması
Yukarıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı ile ilgilidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 17037 | Yanlış Cevap: 8683 | Soru Hatalı Diyen: 2 | Yorum(2)

5. I.Asakir-i Mansure-i Muhammediye
II.Yeniçeriler
III.Sekban-ı Cedid
IV.Nizam-ı Cedid
V.Yaya ve Müsellemler
VI.Eşkinci Ocağı
Yukarıdaki askerî ocaklardan hangileri II. Mahmut Dönemi'nde kurulmuştur?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 17509 | Yanlış Cevap: 7447 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(1)

6. Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut'un gerçekleştirdiği yenilikler arasında yer almaz?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 12760 | Yanlış Cevap: 11322 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

7. Aşağıdakilerden hangisi III. Selim'in gerçekleştirdiği yenilikler arasında yer almaz?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 12499 | Yanlış Cevap: 11565 | Soru Hatalı Diyen: 4 | Yorum(7)

8. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi içerisinde yer alan bir gelişme değildir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 9202 | Yanlış Cevap: 11503 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

9. I.Şûrayı Devlet kurulması
II.Mekteb-i Maarif-i Adliye'nin açılması
III.Yargıtay ve Danıştay'ın temellerinin atılması
IV.Dar-ül Şûrayı Askerî'nin (Askerî Şûra) kurulması
V.Askerî Tıbbiye açılması
VI.Hukuk kurallarının azınlıkların dillerine çevrilmesi
VII.Harp Okulu açılması
Yukarıdaki oluşumlar, ikisi hariç, II. Mahmut Dönemi'ne aittir. Onun dönemine ait olmayan gelişmeler aşağıdakilerden hangisidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 5483 | Yanlış Cevap: 10625 | Soru Hatalı Diyen: 1 | Yorum(1)

10. "Azınlıkların, cizye (baş vergisi) vermemesi ve fakat Müslümanlar gibi askere alınması veya bedel ödemesi" kararı aşağıdakilerden hangisinde yer almaktadır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 13404 | Yanlış Cevap: 8188 | Soru Hatalı Diyen: 2 | Yorum(4)

11. Avrupa'ya ilk kez öğrenci gönderilmesine hangi padişah döneminde başlanmıştır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 13536 | Yanlış Cevap: 9330 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(2)

12. Rüştiye ilk kez hangi padişah döneminde açılmıştır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 12536 | Yanlış Cevap: 8050 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

13. Düzenli posta örgütünü hangi padişah kurmuştur?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 15838 | Yanlış Cevap: 6497 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

14. İlk nüfus sayımı hangi padişah döneminde yapılmıştır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 17786 | Yanlış Cevap: 4939 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

15. Avrupa'da ilk daimî elçiliklerin açılması hangi padişah dönemindedir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 16930 | Yanlış Cevap: 5709 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

16. Timar sistemi hangi padişah döneminde kaldırılmıştır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 16559 | Yanlış Cevap: 5417 | Soru Hatalı Diyen: 2 | Yorum(2)

17. Yabancıların Osmanlı ülkesinin her yerinde bedelini ödeyerek mülk sahibi olabilecekleri hükmü aşağıdakilerden hangisine aittir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 13657 | Yanlış Cevap: 7983 | Soru Hatalı Diyen: 1 | Yorum(1)

18. I.Valilere "Redif" denilen asker yetiştirme yükümlülüğü getirilmesi
II.Tersanelerin geliştirilerek modern gemiler yapılması
III.Mızıka okulu açılması
IV.Memurların padişahın kulu olmaktan çıkartılması
V.İlk öğretimin zorunlu hale getirilmesi
Yukarıdaki gelişmelerden hangisi III. Selim Dönemi'ne aittir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 10059 | Yanlış Cevap: 9509 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(2)

Hatalı olduğunu düşündüğünüz sorular için soruların altında bulunan "Yorum" linkini tıklayarak bildirimde bulunabilirsiniz.

kpssuzmani facebook grubu