Ders:  Testler:
Test Seçim Sayfasına Geri Dön
Tarih - 14) İnkılaplar.04
1. Aşağıdakilerden hangisi Medenî kanun'un kapsamı dışında kalır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2576 | Yanlış Cevap: 912 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

2. M. Kemâl bir konuşmasında, "...görürsünüz ki, milleti mahveden, esir eden, harabeden fenalıklar hep din örtüsü altındaki küfür ve kötülüklerden gelmiştir. Din ve mezhep, hiçbir zaman politika âleti olarak kullanılamaz." Demiştir.
Bu sözler, aşağıdakilerden hangisini korumaya ve kollamaya yöneliktir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2988 | Yanlış Cevap: 189 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

3. Yeni Türk devletinin ilk özel bankası aşağıdakilerden hangisidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2604 | Yanlış Cevap: 643 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

4. Atatürk çağdaş Türkiye'yi yaratabilmek için eğitime büyük önem vermiştir.
Aşağıdakilerden hangisi, O'nun dönemindeki uygulamalardan biri değildir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1797 | Yanlış Cevap: 1565 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

5. Cumhuriyet Dönemi'nde yer altı kaynaklarımızın yerlerini, nicelik ve niteliklerini öğrenebilmek için aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2724 | Yanlış Cevap: 384 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

6. Aşağıdakilerden hangisi, Soyadı Kanunu'nun kabûl edilmesinin sebeplerinden değildir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2050 | Yanlış Cevap: 1161 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

7. Aşağıdakilerden hangisi Kemâlist düşünce sistemi içerisinde yer almaz?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2549 | Yanlış Cevap: 393 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

8. Aşağıdakilerden hangisi, eğitim alanında gerçekleştirilen lâikleşme hareketlerinden biri değildir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2044 | Yanlış Cevap: 1054 | Soru Hatalı Diyen: 2 | Yorum(3)

9. Cumhuriyetin ilk yıllarında uygulanmak zorunda kalınan devletçilik politikasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2409 | Yanlış Cevap: 573 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

10. Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyet'in ilânının sebepleri arasında yer almaz?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 984 | Yanlış Cevap: 1893 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

11. 23 Nisan 1920'de kurulan I.Meclis, 23 Nisan 1923'te yapılan milletvekili seçimleriyle yenilenmiş ve II.Meclis 11 Ağustos 1923'te yeni yasama yılına başlamıştır.
Seçimlere gidilerek II.Meclis'in oluşturulmasının gerekçeleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 975 | Yanlış Cevap: 1509 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

12. Aşağıdakilerden hangisi çağdaşlaşma amacı taşımaz?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2768 | Yanlış Cevap: 266 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

13. I.Şeriye ve Evkaf Vekâleti'nin kaldırılması
II.Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabûlü
III.Medenî Kanun'un kabûlü
Yukarıdaki gelişmelerin ortak amacı, aşağıdakilerden hangisidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2551 | Yanlış Cevap: 333 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

14. Devletin lâikleşmesinde aşağıdakilerden hangisi bir aşama sayılmaz?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2428 | Yanlış Cevap: 510 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

15. Medreselerin kaldırılmasının en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 951 | Yanlış Cevap: 1922 | Soru Hatalı Diyen: 3 | Yorum(5)

16. Aşağıdakilerden hangisi, hukuk alanında yapılan lâikleşme hareketlerinden birisidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2298 | Yanlış Cevap: 590 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

17. Aşağıdakilerden hangisi, çağdaşlaşma amacına yönelik gelişmelerden biri değildir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2342 | Yanlış Cevap: 556 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

18. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Cumhuriyeti'ne "millî kimlik" kazandırma gelişmelerinden biri değildir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2123 | Yanlış Cevap: 943 | Soru Hatalı Diyen: 1 | Yorum(1)

Hatalı olduğunu düşündüğünüz sorular için soruların altında bulunan "Yorum" linkini tıklayarak bildirimde bulunabilirsiniz.

kpssuzmani facebook grubu