Ders:  Testler:
Test Seçim Sayfasına Geri Dön
Tarih - 13) İnkılaplar.03
1. Bütün okulların Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlanmasını ve eğitimde ikiliğin kaldırılmasını sağlayan kanun aşağıdakilerden hangisidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 3708 | Yanlış Cevap: 447 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

2. 1921 Anayasası, Kuvvetler Birliği ilkesini benimsemiştir. Kanunları yapan da uygulayan da TBMM'dir.
Anayasanın bu özelliğinin sebebi, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde belirtilmiştir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2512 | Yanlış Cevap: 1199 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

3. Aşağıdaki olaylardan hangisinden sonra, hukuksal ve toplumsal alanlarda lâikleşme uygulamaları yoğunluk kazanmıştır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1610 | Yanlış Cevap: 2080 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

4. Türk Medenî Kanunu'nun İsviçre Medenî Kanunu'nu esas almasının sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1779 | Yanlış Cevap: 1852 | Soru Hatalı Diyen: 1 | Yorum(6)

5. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'de lâikliğin uygulamaya konulmasına yönelik inkılâplardan biri değildir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 3116 | Yanlış Cevap: 788 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

6.

I.Fabrika üretimine geçilmelidir
II.Özel girişimcilere kredi sağlayacak bir devlet bankası kurulmalıdır
III.Sendika kurma hakkı tanınmalıdır
IV.Âşâr vergisi kaldırılmalıdır
V.İş erbabına amele değil, işçi denmelidir.
Yukarıda, 1923 İzmir İktisat kongresi kararlarından bir bölümü verilmiştir.
Hangi seçenek, bu kongre kararlarından değildir?

Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1454 | Yanlış Cevap: 1805 | Soru Hatalı Diyen: 2 | Yorum(2)

7. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi, tarımı geliştirmek için yapılan çalışmaların içinde değerlendirilemez?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 3229 | Yanlış Cevap: 312 | Soru Hatalı Diyen: 1 | Yorum(1)

8. Kabotaj kanunu'nun çıkartılması aşağıdaki gelişmelerden hangisinin doğal bir sonucudur?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 3112 | Yanlış Cevap: 392 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

9. Aşağıdakilerden hamgisi Tevhid-i tedrisat Kanunu'nun sonuçları arasında yer almaz?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2187 | Yanlış Cevap: 1280 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

10. Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun uygulanmasında zorluklar çıkması, kapitalizmin 1929 Ekonomik Bunalımı, Millî Burjuvazi'nin yaratılamayışı üzerine hayata geçirilen ekonomik politika aşağıdakilerden hangisidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2549 | Yanlış Cevap: 821 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

11. Hukuk alanında lâikleşmenin sebepleri arasında gösteremeyeceğimiz düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1420 | Yanlış Cevap: 1645 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

12. Aşağıdakilerden hangisi, Halifeliğin kaldırılmasının sebeplerinden biri değildir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1193 | Yanlış Cevap: 2372 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

13. Aşağıdakilerden hangisi, lâik düzene geçişin aşamalarından değildir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2860 | Yanlış Cevap: 503 | Soru Hatalı Diyen: 1 | Yorum(1)

14. I.Eğitim - öğretim programları çağdaşlaşmıştır.
II.İlk ve orta öğretimin esasları belirlenmiştir.
Yukarıdaki gelişmeler, aşağıdakilerin hangisiyle ilgilidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1190 | Yanlış Cevap: 2040 | Soru Hatalı Diyen: 2 | Yorum(3)

15. Aşağıdakilerden hangisi, çağdaşlaşma amacı taşımaz?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2957 | Yanlış Cevap: 329 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

16. I.Medenî kanun'un kabûlü
II.Anayasanın lâikleşmesi
III.Şeriye Vekâleti'nin kaldırılması
IV.Tekke ve zâviyelerin kapatılması
V.Kabotaj kanunu'nun kabûlü
Yukarıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı amaçla yapılmıştır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2906 | Yanlış Cevap: 323 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

17. Yeni Türk harflerinin kullanılmaya başlanması, aşağıdakilerden hangisini gerekli kılmıştır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1825 | Yanlış Cevap: 1433 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

18. Aşağıdaki inkılâplardan hangisi öncelikle kültürel ikiliği kaldırmaya yönelik inkılâplardandır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1224 | Yanlış Cevap: 2017 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

19. Osmanlı maliyesinin en sağlam geliri olan, ürün üzerinden peşin olarak alınan, ancak Cumhuriyet Dönemi'nde kaldırılan vergi aşağıdakilerden hangisidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2963 | Yanlış Cevap: 292 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

20. Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk Dönemi'nde toplumsal alanda yapılan yeniliklerden birisi değildir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2214 | Yanlış Cevap: 1116 | Soru Hatalı Diyen: 1 | Yorum(2)

Hatalı olduğunu düşündüğünüz sorular için soruların altında bulunan "Yorum" linkini tıklayarak bildirimde bulunabilirsiniz.

kpssuzmani facebook grubu