Ders:  Testler:
Test Seçim Sayfasına Geri Dön
Tarih - 10) Lozan Barış Antlaşması.02
1. I.Boğazlar
II.Azınlıklar
III.Ermeni yurdu
IV.Kapitülasyonlar
V.Sınırlar
Yukarıdaki konularla ilgili hangi madde, Lozan ve Sevr antlaşmalarında bir ölçüde de olsa benzerlik taşımaktadır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 3067 | Yanlış Cevap: 1082 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

2. II.TBMM'nin dış politikayla ilgili gerçekleştirdiği ilk çalışması, aşağıdakilerden hangisidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 3180 | Yanlış Cevap: 959 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

3. Gelişmeler göz önüne alındığında, aşağıdaki antlaşmalardan hangilerinin, Osmanlı Devleti ve yeni Türk Devleti açısından I.Dünya Savaşı'nı kesin olarak bitirdiği söylenebilir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 924 | Yanlış Cevap: 2853 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(1)

4. Türkiye'deki yabancı okulların devlet denetimine alınmasını sağlayan kararlara, diğerlerinden daha çok tepki gösteren devlet, aşağıdakilerden hangisidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 3153 | Yanlış Cevap: 650 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

5. Lozan konferansı'nda Türk tarafının gücünü bölmeyi plânlayan İtilâf devletlerinin bu tutumuna karşı, TBMM'nin aldığı tedbir, aşağıdakilerden hangisidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2886 | Yanlış Cevap: 895 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

6. Sovyet Rusya, Lozan Konferansı'na aşağıdaki konulardan hangisi görüşülürken katılmıştır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 3017 | Yanlış Cevap: 639 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

7. Lozan Antlaşması'nda kesin olarak çözümlenen aşağıdaki sorunlardan hangisi, yeni Türk Devleti'nin ekonomik bağımsızlığını, siyâsî bağımsızlığı ile birlikte sağlamıştır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2993 | Yanlış Cevap: 662 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

8. Aşağıdaki konulardan hangisi, Lozan Antlaşması'ndan sonra Atatürk Dönemi'nde Türkiye ile Yunanistan arasında sorun oluşturmuştur?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2835 | Yanlış Cevap: 855 | Soru Hatalı Diyen: 1 | Yorum(2)

9. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye ile İngiltere arasında anlaşmazlığa sebep olduğu ve barış görüşmelerini tehlikeye düşürdüğü için, Lozan Antlaşması sonrasına bırakılmıştır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2808 | Yanlış Cevap: 900 | Soru Hatalı Diyen: 1 | Yorum(3)

10. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra imzalanan aşağıdaki antlaşma veya mütârekelerden hangisi, Lozan Konferansı'na zemin hazırlamıştır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2857 | Yanlış Cevap: 669 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

11. I.Borçlar, Osmanlı Devleti'nden ayrılan ülkelere paylaştırılacaktır
II.Duyun-u Umûmîye sona erecektir
III.Borçlar, Türk kâğıt parası veya Fransız Frangı olarak ödenecektir
IV.Türkiye, Osmanlı borçlarını peşin olarak bir defada ödeyecektir
V.Türkiye, borçları yıllık taksitlerle ödeyecektir
Yukarıdakilerden hangisi, Lozan Antlaşması'nın "Osmanlı Borçları" ile ilgili kararlarından biri değildir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2623 | Yanlış Cevap: 685 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

12. Aşağıdaki konulardan hangisi, Lozan Antlaşması'nda Türkiye'nin yararına sonuçlanmıştır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2896 | Yanlış Cevap: 661 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

13. İtilâf devletlerinin Lozan Konferansı'nda ikilik çıkarmaları aşağıdakilerden hangisiyle engellenmiştir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2816 | Yanlış Cevap: 696 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

14. Aşağıdakilerden hangisi, Lozan'da görüşmelerin kesilmesine sebep olan konular arasında gösterilemez?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 967 | Yanlış Cevap: 2506 | Soru Hatalı Diyen: 2 | Yorum(2)

15. I.Suriye sınırı
II.Kapitülasyonlar
III.Boğazlar
IV.Batı Trakya
V.Irak sınırı
Lozan'da yukarıdaki konulardan hangilerine getirilen çözümler Misâk-ı Millî'ye uygundur?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2474 | Yanlış Cevap: 893 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

16. Lozan görüşmelerinde İngiltere TBMM'nin,
I.Musul ve Kerkük'ün boşaltılması
II.Kapitülasyonların kaldırılması
III.Doğu Anadolu'da Ermeni Devleti'nin kurulmasından vazgeçilmesi
konularındaki isteklerine şiddetle karşı çıkmıştır. Ancak, İngiltere görüşmeler sırasında bazı konularda tâvizler verilmiştir.
İngiltere, yukarıdaki anlaşmazlık konularından hangilerinde tâvize yanaşmamıştır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2136 | Yanlış Cevap: 1045 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

17. Lozan görüşmelerinde, İngiltere ve Fransa'nın kapitülasyonların kaldırılmasına karşı çıkmaları aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2983 | Yanlış Cevap: 346 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

18. Lozan'da İtilâf devletlerinin Türkiye'yi esârete mahkûm eden şartları ileri sürmeleri aşağıdakilerden hangisine sebep olmuştur?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2637 | Yanlış Cevap: 563 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

19. Aşağıdakilerden hangisi, Lozan Antlaşması ile ilgili değildir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2188 | Yanlış Cevap: 1115 | Soru Hatalı Diyen: 1 | Yorum(1)

20. Lozan Antlaşması'nda kapitülasyonların kaldırılması Türkiye'ye aşağıdakilerden hangisini sağlamamıştır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1918 | Yanlış Cevap: 1372 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

21. Lozan Antlaşması'nda Türkiye'ye bırakılan adalar aşağıdakilerden hangisidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2735 | Yanlış Cevap: 688 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

22. I.Batı Trakya Türkleri
II.Yunanistan'ın diğer bölgelerinde yaşayan Türkler
III.Anadolu Rumları
IV.İstanbul Rumları
Yukarıdakilerden hangileri nüfus mübadelesi dışında tutulmuşlardır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1935 | Yanlış Cevap: 1210 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(1)

Hatalı olduğunu düşündüğünüz sorular için soruların altında bulunan "Yorum" linkini tıklayarak bildirimde bulunabilirsiniz.

kpssuzmani facebook grubu