Ders:  Testler:
Test Seçim Sayfasına Geri Dön
Tarih - 09) Lozan Barış Antlaşması.01
1. Aşağıdaki konulardan hangisi, Lozan Antlaşması'ndan sonra yeniden düzenlenmiştir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 12115 | Yanlış Cevap: 6501 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(2)

2. I.Kapitülasyonların sona ermesi
II.Azınlıkların özel ayrıcalıklarının kaldırılması
III.Boğazların silâhsızlandırılması
IV.Antlaşma imzalandıktan sonra İstanbul'un boşaltılması
V.Yunanlıların Doğu Trakya'dan çekilmesi
Yukarıdaki kararlardan hangisi, Lozan Antlaşması'nda yer alan maddelerden değildir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 5554 | Yanlış Cevap: 9059 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

3. Lozan Antlaşması'ndan sonra çözümlenen aşağıdaki sorunlardan hangisinde, Misâk-ı Millî hedeflerine ulaşılamamıştır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 7774 | Yanlış Cevap: 6905 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

4. Lozan Barış Antlaşması, Yeni Türk Devleti'nin uluslar arası siyâsî alanda resmen tanınmasını sağlamıştır. Bununla birlikte, ele alınan her sorun kesin çözüme ulaşamamıştır.
Aşağıdakilerden hangisinde, Lozan'dan sonraya kalan sorunlar doğru olarak verilmiştir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 9562 | Yanlış Cevap: 3573 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(1)

5. Lozan görüşmeleri sırasında, Musul sorunu ele alınırken Türkiye'ye en çok direnen devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 10183 | Yanlış Cevap: 3521 | Soru Hatalı Diyen: 1 | Yorum(1)

6. Misâk-ı Millî kararları gereğince Hatay'ın anavatana katılması için Türkiye, en çok aşağıdaki devletlerden hangisiyle ikili görüşmeler yapmıştır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 8648 | Yanlış Cevap: 4049 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

7. I.Türk - Irak sınırı
II.Osmanlı borçları
III.Kapitülasyonlar
IV.Musul meselesi
V.Yabancı okullar
Lozan'dan sonra gündeme gelen yukarıdaki sorunlardan hangileri, Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkileri daha çok etkilemiştir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 5650 | Yanlış Cevap: 6169 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

8. Lozan Antlaşması'nı onaylayan kurum, aşağıdakilerden hangisidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 7094 | Yanlış Cevap: 5740 | Soru Hatalı Diyen: 1 | Yorum(3)

9. Lozan Antlaşması'nda ele alınan aşağıdaki konularla ilgili kararların hangisi "kayıtsız-şartsız egemenlik" ilkesine ters düşmüştür?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 7429 | Yanlış Cevap: 4892 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

10. Lozan Konferansı'na gönderilen Türk heyetine İsmet Paşa'nın başkan olmasının öncelikli sebebi, aşağıdakilerden hangisidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 5710 | Yanlış Cevap: 6117 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

11. Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi, Türkiye'nin, Lozan Antlaşması'nın egemenlik haklarını sınırlayan hükmünden kurtulmasını sağlamıştır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 7600 | Yanlış Cevap: 3192 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

12. I.Mudanya
II.Mondros
III.Sevr
IV.Lozan
V.Montrö
Yukarıdaki antlaşma ve mütârekelerden hangilerinde, Boğazların yönetimi için bir komisyonun varlığından söz edilmiştir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 4720 | Yanlış Cevap: 6042 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(1)

13. Aşağıdaki sorunlardan hangisi, Lozan Antlaşması ile kesin çözüme ulaşmış ve daha sonraki dönemlerde sorun olmamıştır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 8687 | Yanlış Cevap: 3054 | Soru Hatalı Diyen: 1 | Yorum(1)

14. I.Edirne
II.Balıkesir
III.Eskişehir
IV.İstanbul
V.İzmir
Yukarıdaki şehirlerden hangisi, Lozan Antlaşması'nın imzalanmasından sonra işgâlden kurtulmuştur?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 6100 | Yanlış Cevap: 4657 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

15. Ankara Hükûmeti, aşağıdaki konulardan hangisini iç sorun kabûl ederek diğer devletlerin karışmasını engellemiştir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 7745 | Yanlış Cevap: 3065 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

16. Aşağıdaki konulardan hangisi, Lozan görüşmelerinde büyük tartışmalara yol açmamıştır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 4483 | Yanlış Cevap: 6619 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

17. Lozan Konferansı'na "gözlemci" sıfatıyla katılan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 8967 | Yanlış Cevap: 2180 | Soru Hatalı Diyen: 1 | Yorum(1)

18. Lozan görüşmelerine yalnız "Boğazlar" meselesi için katılan devlet, aşağıdakilerden hangisidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 4171 | Yanlış Cevap: 6240 | Soru Hatalı Diyen: 12 | Yorum(21)

19. Lozan konferansı'na giden Türk delegelerinden, aşağıdaki konuların hangisinden kesinlikle tâviz verilmemesi istenmiştir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 8713 | Yanlış Cevap: 2387 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

20. I.Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne girmesi
II.Moskova Büyükelçiliği'nin açılması
III.Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması
IV.ABD ile ilişkilerin geliştirilmesi
V.Lozan Antlaşması'nın gerçekleşmesi
İsmet Paşa'nın, Cumhuriyet'in ilânından önceki ilk siyâsî başarıları, yukarıdakilerden hangileridir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 7095 | Yanlış Cevap: 2536 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

21. Lozan Konferansı sırasında Türkiye'nin sınırlarından hangisi daha çok tartışma konusu olmuştur?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 7756 | Yanlış Cevap: 3070 | Soru Hatalı Diyen: 1 | Yorum(2)

22. Lozan Konferansı'na giden Türk heyeti, görüşülen konuları aşağıdakilerden hangisine göre çözmeye çalışmıştır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 9834 | Yanlış Cevap: 1562 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

23. İtilâf devletleri, Lozan Konferansı öncesinde Türk tarafının gücünü bölmek amacıyla, aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmişlerdir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 8575 | Yanlış Cevap: 2006 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

24. I.Cumhuriyetin ilânı
II.II.TBMM'nin açılması
III.Saltanatın kaldırılması
IV.İstanbul'un işgâlden kurtarılması
V.Çok partili hayata geçilmesi
Yukarıdakilerden hangisi, Lozan Antlaşması'ndan önce gerçekleşmiştir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 6449 | Yanlış Cevap: 4350 | Soru Hatalı Diyen: 2 | Yorum(4)

25. Lozan Konferansı'na zemin hazırlayan gelişme, aşağıdakilerden hangisidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 6587 | Yanlış Cevap: 4934 | Soru Hatalı Diyen: 2 | Yorum(3)

Hatalı olduğunu düşündüğünüz sorular için soruların altında bulunan "Yorum" linkini tıklayarak bildirimde bulunabilirsiniz.

kpssuzmani facebook grubu