Ders:  Testler:
Test Seçim Sayfasına Geri Dön
Tarih - 08) Kurtuluş Savaşı Eylem Evresi.02
1. Aşağıdakilerden hangisi, I.İnönü Muharebesi'nin sonuç ve özelliklerinden biri değildir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2475 | Yanlış Cevap: 710 | Soru Hatalı Diyen: 1 | Yorum(1)

2. Aşağıdaki devletlerden hangisi, I.İnönü zaferimizden sonra toplanan Londra Konferansı'na katılmamıştır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2414 | Yanlış Cevap: 661 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

3. Aşağıdakilerden hangisi Kütahya-Eskişehir muharebeleriyle ilgili değildir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1893 | Yanlış Cevap: 1046 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

4. Sakarya Savaşı sonunda imzalanan antlaşmalar, aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2267 | Yanlış Cevap: 767 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

5. Mudanya Ateşkes Antlaşması ile savaşılmadan ele geçirilen ve TBMM denetimine bırakılan bölge aşağıdakilerden hangisidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2747 | Yanlış Cevap: 276 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

6. İngiltere, Fransa'nın TBMM ile imzaladığı aşağıdaki antlaşmalardan hangisine tepki göstermiştir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2628 | Yanlış Cevap: 344 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

7. Aşağıdakilerden hangisi Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın sonuçlarından biri değildir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2355 | Yanlış Cevap: 547 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

8. Aşağıdakilerin hangisinde 2. olay, 1. olayın sonucunda gerçekleşmiştir?
--------1. Olay---------------2. Olay------------------------
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2198 | Yanlış Cevap: 653 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

9. I.Doğu sınırının kesinlik kazanması
II.Yunanistan'ın Doğu Trakya'yı boşaltması kararının alınması
III.Fransa'nın Güneydoğu Anadolu'yu boşaltması
IV.Bir Avrupa devletinin TBMM'yi ilk kez resmen tanıması
Yukarıda verilenler, aşağıdaki antlaşmalarla eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1833 | Yanlış Cevap: 989 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(1)

10. M. Kemâl'in başkomutanlık yetkisi ile yönettiği ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2235 | Yanlış Cevap: 706 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

11. I.Müslüman bir devletin TBMM'yi ilk kez tanıması
II.Bir İtilâf devletinin TBMM'yi ilk kez tanıması
III.Bir Avrupalı devletin TBMM'yi ilk kez tanıması
IV.Batı Anadolu'nun tamamının işgâlden kurtarılması
V.Tekâlif-i Millîye emirlerinin yayınlanması
VI.Doğu Trakya'nın TBMM'nin denetimine bırakılması
Yukarıda verilen olayların kronolojik dizilişi aşağıdakilerden hangisidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 917 | Yanlış Cevap: 1334 | Soru Hatalı Diyen: 3 | Yorum(4)

12. I.Afganistan ile Dostluk Antlaşması
II.Fransa ile Ankara Antlaşması
III.Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması
IV.Büyük Taarruz
V.Kütahya-Eskişehir muharebeleri
VI.Mudanya Mütârekesi
Yukarıda verilen olayların kronolojik dizilişi hangisidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1233 | Yanlış Cevap: 1227 | Soru Hatalı Diyen: 2 | Yorum(3)

13. I.Ermenilerle savaşılması
II.I.İnönü Muharebesi
III.Sakarya Muharebesi
Sonucunda imzalanan antlaşmalar, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2027 | Yanlış Cevap: 722 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

14. I.Sovyet Rusya
II.Afganistan
III.Ermenistan
IV.Azerbaycan
V.Gürcistan
Yukarıda verilen devletlerden hangisiyle, doğu sınırını ilgilendiren antlaşma imzalanmamıştır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1971 | Yanlış Cevap: 770 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

15. İtilâf devletleri arasında, işgâlci bir özelliğe sahip olmasına rağmen, TBMM Hükûmeti'ni ilk kez resmen tanıyan devlet hangisidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1477 | Yanlış Cevap: 1324 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(1)

16. Aşağıdakilerden hangisi Ankara Antlaşması'nın sonuçlarından biridir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1620 | Yanlış Cevap: 1094 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

17. Aşağıdaki savaşların hangilerinin sonrasında resmî bir antlaşma imzalanmamıştır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2030 | Yanlış Cevap: 672 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

18. I.Saldırı üstünlüğü Türk ordusuna geçmiştir
II.Yunan kuvvetleri savunmaya çekilmiştir
III.Genel seferberlik ilân edilmiştir
Yukarıdaki gelişmeler, aşağıdaki savaşlardan hangisiyle ilgilidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1785 | Yanlış Cevap: 945 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(2)

19. Aşağıdakilerden hangisi, Büyük Taarruz sonucunda kurtarılan şehirlerden biri değildir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2468 | Yanlış Cevap: 297 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

20. Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Muharebesi'nin sonucu olarak görülen gelişmelerden biri değildir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2059 | Yanlış Cevap: 673 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

21. Aşağıdaki olaylar sıraya konulduğunda hangisi en sonda yer alır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1078 | Yanlış Cevap: 1644 | Soru Hatalı Diyen: 2 | Yorum(3)

Hatalı olduğunu düşündüğünüz sorular için soruların altında bulunan "Yorum" linkini tıklayarak bildirimde bulunabilirsiniz.

kpssuzmani facebook grubu