Ders:  Testler:
Test Seçim Sayfasına Geri Dön
Tarih - 06) Wilson İlkeleri, Birinci TBMM, Sevr Antlaşması, Cepheler, Muharebeler, Antlaşmalar.02
1. I. Fransızlarla Ankara Antlaşması'nın yapılması
II. İtalyanların Anadolu'dan çekilmesi
III. I. İnönü Savaşı'nın kazanılması
Sovyet Rusya'nın TBMM Hükûmeti ile Moskova Antlaşması'nın imzalamasında yukarıdakilerden hangileri etkili olmuştur?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 3130 | Yanlış Cevap: 1478 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

2. I. Mudanya Ateşkes Antlaşması
II. Lozan Barış Konferansı
III. Londra Konferansı
IV. Ankara Antlaşması
V.Gümrü Antlaşması
İtilâf devletleri yukarıdakilerden hangisinde ilk kez Sevr Antlaşması'nda değişiklik teklif etmişlerdir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2752 | Yanlış Cevap: 1640 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

3. Kurtuluş Savaşı yıllarında TBMM Hükûmeti ile Sovyet Rusya arasında dostluk ilişkilerinin gelişmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 3024 | Yanlış Cevap: 1231 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

4. Aşağıdakilerden hangisi İstiklâl Mahkemelerinin Kurtuluş Savaşı'ndaki işlevleri arasında gösterilemez?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 3662 | Yanlış Cevap: 594 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

5. Kurtuluş Savaşı sırasında yeni Türk Devleti savaş yanlısı olmadığını, ancak, topraklarımıza karşı emperyalist emeller besleyenlerle savaşılacağını açıklamıştır. Bağımsızlığımızı tanıyan ve saygı gösteren devletlerle dostluk kurulabileceğini belirtmiştir.
Yukarıdaki bilgilere göre, Türk dış politikasının özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 3382 | Yanlış Cevap: 563 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

6. I. Moskova Antlaşması
II. Brest – Litowsk Antlaşması
III. Gümrü Antlaşması
IV. Kars Antlaşması
Doğu sınırımızı belirleyen yukarıdaki antlaşmaların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2403 | Yanlış Cevap: 1595 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

7. I. İtalya'nın Anadolu'yu boşaltma kararı alması
II. Fransa'nın Yunanistan'ı desteklemekten vazgeçmesi
Yukarıdaki gelişmeler, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2589 | Yanlış Cevap: 1463 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

8. M. Kemâl, Londra Konferansı'na delege göndermekle,
I. Misâk-ı Millî'yi dünyaya duyurmak
II. İtilâf devletleri arasında anlaşmazlık çıkarmak
III. Ordumuzun toparlanmasını sağlamak
Hedeflerinden hangilerine ulaşmak istemiştir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 3294 | Yanlış Cevap: 737 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

9. Türk ordusu İnönü muharebelerinde Yunanistan karşısında savunma yapmış, Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra taarruza geçmiştir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 3457 | Yanlış Cevap: 495 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

10. Sevr Antlaşması'nın geçerliliğini yitirmesinde aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 3294 | Yanlış Cevap: 847 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

11. Wilson İlkeleri'nde "Osmanlı İmparatorluğu'nun Türk bölgelerine kesin egemenlik hakkı tanınacaktır. Türk egemenliği aitında yaşayan başka milletlere de kendi kendilerini yönetme hakkı tanınacaktır." İfadesi yer almıştır.
Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisinin korunmasının önemi belirtilmiştir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 3121 | Yanlış Cevap: 884 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

12. Wilson İlkeleri'nin Boğazlarla ilgili maddesi aşağıdakilerden hangisidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1878 | Yanlış Cevap: 2130 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

13. I. Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru İtilâf devletleri kendi çıkarlarına ters olan Wilson İlkeleri'ni kabûl etmişlerdir.
Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2578 | Yanlış Cevap: 1324 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

14. İtilâf devletlerinin, I. İnönü Muharebesi sonrasında TBMM'yi Londra konferansı'na dâvet etmelerinin sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1739 | Yanlış Cevap: 2113 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

15. Aşağıdakilerden hangisi, I. İnönü Muharebesi'nden sonra toplanan Londra Konferansı ile ilgili doğru bir bilgi değildir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2999 | Yanlış Cevap: 777 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(1)

16. Aşağıdakilerden hangisi, 16 Mart 1920'de İstanbul'un resmen işgâlinin sonuçları arasında gösterilemez?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2318 | Yanlış Cevap: 1453 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

17. Sevr Antlaşması'nda Arap ülkelerinin geleceğinin belirlenmesi için, aşağıdakilerden hangisi öngörülmüştür?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1373 | Yanlış Cevap: 2584 | Soru Hatalı Diyen: 1 | Yorum(4)

18. Aşağıdakilerden hangisi, Birinci TBMM'nin öncelikli hedefleri arasında yer almaz?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 3420 | Yanlış Cevap: 618 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

19. Sevr Antlaşması'nda Boğazların yönetimi ile ilgili hüküm, aşağıdakilerden hangisidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2645 | Yanlış Cevap: 1393 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

Hatalı olduğunu düşündüğünüz sorular için soruların altında bulunan "Yorum" linkini tıklayarak bildirimde bulunabilirsiniz.

kpssuzmani facebook grubu