Ders:  Testler:
Test Seçim Sayfasına Geri Dön
Tarih - 05) Wilson İlkeleri, Birinci TBMM, Sevr Antlaşması, Cepheler, Muharebeler, Antlaşmalar.01
1. Boğazlar bölgesine egemen olmak isteyen İngiltere, TBMM'ye karşı çıkan,
I. Aznavur
II. Kuvva-i İnzibatiye
III. Millî aşireti
IV. Pontus Rum
Ayaklanmalarından hangilerini desteklemiştir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 3296 | Yanlış Cevap: 2559 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

2. Birinci TBMM'de çok farklı görüşte kişiler bulunmaktaydı.
Birinci Meclis'te görev yapan milletvekillerinin ortak amaçları aşağıdakilerden hangisidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 5069 | Yanlış Cevap: 1764 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

3. "TBMM'ye karşı ayaklananlar, varlığını inkâr edenler, vatan haini sayılacak ve gerekirse ölümle cezalandırılacaktır."
Yukarıdaki karar, aşağıdakilerden hangisinde yer almıştır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 5424 | Yanlış Cevap: 620 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

4. Türk Siyâsî hayatında olağan üstü durumlarda kurulan İstiklâl Mahkemeleri ilk kez hangi olaydan sonra çalışmaya başlamıştır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 4249 | Yanlış Cevap: 1641 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

5. İtilâf (Anlaşma) devletleri ile Osmanlı Devleti arasında imzalanan Sevr Antlaşması,
I. Saltanat Şûrası
II. Mebusan Meclisi
III. TBMM
IV. Temsilciler Kurulu
Kurumlarından hangileri tarafından onaylanmıştır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 3913 | Yanlış Cevap: 1748 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

6. I. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir
II. Yasama, yürütme yetkileri TBMM'ye aittir
III. Meclis başkanı hükûmetin de başkanıdır
Yukarıdakilerden hangileri Birinci TBMM'nin kuvvetler birliği ilkesini benimsediğini gösterir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 3153 | Yanlış Cevap: 2558 | Soru Hatalı Diyen: 1 | Yorum(1)

7. Aşağıdakilerden hangisi Sevr Antlaşması'nda alınan kararlardan biri değildir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2719 | Yanlış Cevap: 2674 | Soru Hatalı Diyen: 2 | Yorum(5)

8. Yeni Türk Devleti'nin ilk anayasası aşağıdaki savaşların hangisinden sonra kabûl edilmiştir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 3653 | Yanlış Cevap: 1783 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

9. Hıyânet-i Vataniye Kanunu'nun çıkarılmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 4112 | Yanlış Cevap: 1492 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

10. Birinci TBMM Dönemi'nde (23 Nisan 1920 – 11 Ağustos 1923) bakanlar Meclis tarafından tek tek seçilmekteydi.
Çoğu kez tıkanmaya yol açan bu yönteme, aşağıdakilerden hangisiyle son verilmiştir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 4234 | Yanlış Cevap: 1137 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

11. Aşağıdakilerden hangisi, İstanbul Hükûmeti'nin TBMM'ye karşı mücadelesinde başvurduğu yöntemler arasında gösterilemez?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 3132 | Yanlış Cevap: 2156 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

12. 22 Haziran 1920'de taarruza geçen Yunanlılar kısa sürede Bursa-Uşak çizgisinin doğusuna kadar gelmişlerdir.
Yunanlıların kısa zamanda büyük bir başarı elde etmelerinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2127 | Yanlış Cevap: 2893 | Soru Hatalı Diyen: 3 | Yorum(4)

13. I. Urfa
II. Antep
III. Maraş
Yukarıdaki iller aşağıdaki devletlerden hangisiyle yapılan mücadeleden sonra kurtarılmıştır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 4885 | Yanlış Cevap: 662 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

14. Kapitülasyonların kaldırılmasını ilk kabûl eden Avrupa devleti aşağıdakilerden hangisidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 4286 | Yanlış Cevap: 1114 | Soru Hatalı Diyen: 1 | Yorum(1)

15. Londra Konferansı'ndan sonra TBMM'nin temsilcisi Bekir Sami Bey, Fransa ve İtalya ile ikili antlaşmalar yapmıştır. Fakat bu antlaşmalar TBMM tarafından onaylanmamıştır.
TBMM'nin bu antlaşmaları onaylamamasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 4543 | Yanlış Cevap: 539 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

16. TBMM İstiklâl Marşı'nı aşağıdaki olayların hangisinden sonra kabûl etmiştir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 3886 | Yanlış Cevap: 1512 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

17. Aşağıdakilerden hangisi I. İnönü Savaşı'nın sonuçları arasında sayılamaz?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 3411 | Yanlış Cevap: 1775 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

18. Aşağıdakilerden hangisi Fransa tarafından işgâl edilmemiştir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 5049 | Yanlış Cevap: 496 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

19. I. Ermenistan
II. İngiltere
III. Fransa
IV. İtalya
V. Yunanistan
Kurtuluş Savaşı'nda yukarıdaki devletlerin hangileriyle doğrudan savaş yapılmıştır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 3331 | Yanlış Cevap: 1970 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

Hatalı olduğunu düşündüğünüz sorular için soruların altında bulunan "Yorum" linkini tıklayarak bildirimde bulunabilirsiniz.

kpssuzmani facebook grubu