Ders:  Testler:
Test Seçim Sayfasına Geri Dön
Tarih - 04) Milli Mücadele Hazırlık Dönemi.02
1. Millî Mücâdele döneminde,
I. İngiliz ve Amerikan mandasının istenmesi
II. İşgâllerin mitinglerle protesto edilmesi
III. Kongrelerin toplanması
Faaliyetlerinden hangileri, Türk ulusunun başka ulusların yönetimi altına girmek istemediğini gösterir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 18625 | Yanlış Cevap: 4771 | Soru Hatalı Diyen: 3 | Yorum(5)

2. M. Kemâl, Amasya Görüşmelerinde, toplanması gereken son Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nın İstanbul dışında bir yerde toplanmasını istemiştir.
M. Kemâl'in yukarıdaki düşüncesinin haklılığı aşağıdakilerden hangisiyle anlaşılmıştır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 18959 | Yanlış Cevap: 3192 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

3. "Hıristiyan unsurlara, siyâsî egemenlik ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez."
Erzurum Kongresi'nde alınan bu karar, Lozan Barış Antlaşması'nın aşağıdaki hangi hükmüyle gerçekleşmiştir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 18504 | Yanlış Cevap: 2982 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

4. M. Kemâl, padişaha bağlı bir kurum olmasına rağmen, Meclis-i Mebusan'ın toplanmasını istemiştir.
Mustafa Kemâl'in, Mebusan Meclisi'nin toplanmasını istemesi, aşağıdakilerden hangisine dayandırılabilir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 12398 | Yanlış Cevap: 8391 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

5. I. Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nın kapatılması
II. Amasya Görüşmeleri kararlarının İstanbul Hükûmeti tarafından uygulanmaması
III. İstanbul Hükûmeti'nin Sevr Antlaşması'nı imzalaması
Yukarıdakilerden hangileri, TBMM'nin Ankara'da açılması için siyâsî ve hukukî ortam hazırlamıştır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 6134 | Yanlış Cevap: 12690 | Soru Hatalı Diyen: 2 | Yorum(5)

6. I. Batı Trakya'nın geleceğinin yöre halkının kararına bırakılması
II. Kars, Ardahan ve Batum'da halk oylaması yapılması
III. Azınlıklara verilecek hakların komşu ülkelerdeki Türklere verilecek haklar oranında olması
Yukarıdakilerden hangileri Misâk-ı Millî'nin sınırlarla ilgili kararlarından biri değildir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 10634 | Yanlış Cevap: 7873 | Soru Hatalı Diyen: 8 | Yorum(12)

7. Aşağıdakilerden hangisi, 28 Ocak 1920'de yayınlanan Misâk-ı Millî'de yer almamıştır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 14286 | Yanlış Cevap: 5532 | Soru Hatalı Diyen: 1 | Yorum(2)

8. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde, Misâk-ı Millî kararlarının kabûl edilmesi İstanbul'un resmen işgâl edilmesine sebep olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi, İstanbul'un işgâlinin sonuçlarından biri değildir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 8353 | Yanlış Cevap: 9570 | Soru Hatalı Diyen: 1 | Yorum(1)

9. Osmanlı Devleti'nin yabancılara verdiği kapitülasyonlara ilk tepki aşağıdakilerden hangisinde gösterilmiştir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 9647 | Yanlış Cevap: 8696 | Soru Hatalı Diyen: 2 | Yorum(10)

10. Hazırlık döneminde M. Kemâl, aşağıdakilerden hangisine karşı çıkmıştır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 17106 | Yanlış Cevap: 1898 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

11. M. Kemâl'in Kurtuluş Savaşı'nın başından beri en önemli amacı, millî güçleri birleştirmekti.
Aşağıdakilerden hangisi bu doğrultuda yapılan çalışmalardan değildir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 8143 | Yanlış Cevap: 10232 | Soru Hatalı Diyen: 4 | Yorum(5)

12. İstanbul Hükûmeti, Salih Paşa'yı Amasya'ya göndererek Temsilciler Kurulu adına M. Kemâl ile görüşmesini sağlamıştır.
Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 15387 | Yanlış Cevap: 2314 | Soru Hatalı Diyen: 1 | Yorum(1)

13. Ankara'nın Millî Mücâdele'de merkez olarak seçilmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 15738 | Yanlış Cevap: 2634 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

14. Amasya Genelgesi'nin aşağıdaki maddelerinden hangisi, Kurtuluş Savaşı'nın amaç ve yöntemini ortaya koymaktadır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 15597 | Yanlış Cevap: 2677 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

15. Birinci TBMM'nin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 13047 | Yanlış Cevap: 3618 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

16. M. Kemâl'in, TBMM'ye 24 Nisan 1920'de verdiği önergede, "Hükûmet kurmak gereklidir" maddesi yer almıştır.
Bu durum, TBMM'nin hangi özelliğini göstermektedir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 12086 | Yanlış Cevap: 5908 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

17. İstanbul Hükûmeti, M. Kemâl'in bilinçlendirmeye çalıştığı Anadolu halkını etki altına alarak, Ankara Hükûmeti'nin, hiç bir yetkisi olmayan, boşlukta bir kuruluş durumunda olduğu izlenimini uyandırmak istemiştir.
İstanbul Hükûmeti'nin,
I. TBMM'ye karşı isyânları desteklemesi
II. Mebusan Meclisi'ni toplaması
III. Amasya Görüşmesi'ni kabûl etmesi
Faaliyetlerinden hangileri yukarıdaki amaca ulaşmaya yöneliktir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 11384 | Yanlış Cevap: 5212 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

18. Fransa, "Ermeni İntikam Alayı"nı kışkırtarak aşağıdaki şehirlerden hangisinde katliam yaptırmıştır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 5932 | Yanlış Cevap: 11821 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(1)

Hatalı olduğunu düşündüğünüz sorular için soruların altında bulunan "Yorum" linkini tıklayarak bildirimde bulunabilirsiniz.

kpssuzmani facebook grubu