Ders:  Testler:
Test Seçim Sayfasına Geri Dön
Tarih - 02) Birinci Dünya Savaşı ve Öncesi, Mondros Ateşkes Antlaşması, İşgâller, Kuvva-i Milliye
1. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'nda açtığı ilk cephe aşağıdakilerden hangisidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 12771 | Yanlış Cevap: 5830 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

2. "Kuvva-i Millîye" adı ilk kez aşağıdaki oluşumlardan hangisi tarafından kullanılmıştır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 9744 | Yanlış Cevap: 7155 | Soru Hatalı Diyen: 1 | Yorum(2)

3. Osmanlı Devleti Trablusgarp'ı aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle kaybetmiştir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 15314 | Yanlış Cevap: 2258 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

4. Balkan savaşlarından sonra Osmanlı aydınları arasında etkisi giderek artan düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 10978 | Yanlış Cevap: 6148 | Soru Hatalı Diyen: 1 | Yorum(1)

5. 31 Mart Olayı'nı kimler çıkarmıştır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 9967 | Yanlış Cevap: 7142 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

6. Birinci Dünya Savaşı sırasında, gizli antlaşmalarla Boğazlar, Doğu Trakya'nın bir bölümü ve Doğu Anadolu Rusya'ya verilmiştir. Buna karşılık,Mondros Ateşkes Antlaşması'nda böyle bir hüküm yer almamıştır.
Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 10848 | Yanlış Cevap: 4708 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(1)

7. Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı'nda aşağıdaki cephelerden hangisinde savaşmamıştır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 13667 | Yanlış Cevap: 2982 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

8. Birinci Dünya Savaşı'nın çıkmasında, aşağıdaki etkenlerden hangisinin en az rol oynadığı savunulabilir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 14097 | Yanlış Cevap: 2139 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

9. Birinci Dünya Savaşı'nın uzamasına aşağıdakilerden hangisinin sebep olduğu söylenebilir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 14909 | Yanlış Cevap: 1411 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(1)

10. Aşağıdakilerden hangisi I.Dünya Savaşı sonrasında ABD'nin önderliğinde, dünya barışını korumak için kurulan örgüttür?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 12800 | Yanlış Cevap: 3492 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

11. Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçları arasında yer almaz?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 10304 | Yanlış Cevap: 4923 | Soru Hatalı Diyen: 3 | Yorum(4)

12. Birinci Dünya Savaşı'nda Arapların Türklere karşı İngilizlerle birlikte hareket etmesi, aşağıdaki görüşlerden hangisinin geçerliliğini yitirdiğini gösterir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 14154 | Yanlış Cevap: 1665 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(1)

13. Osmanlı Devleti'nin I.Dünya Savaşı'na girmesi savaşın gidişi üzerinde nasıl bir etkide bulunmuştur?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 13886 | Yanlış Cevap: 1609 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

14. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yurdumuzun düşmanlar tarafından işgâl edilmesine Osmanlı Hükûmeti'nin kayıtsız kalması karşısında, Türk halkının ilk tepkisi ne olmuştur?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 13790 | Yanlış Cevap: 1709 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

15. Aşağıdakilerden hangisi Kuvva-i Millîye'nin önem ve özellikleri arasında olamaz?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 7683 | Yanlış Cevap: 7280 | Soru Hatalı Diyen: 4 | Yorum(5)

16. Daha önce gizli antlaşmalarla İtalya'ya verilen İzmir ve çevresi, Paris Barış Konferansı'nda Yunanistan'a verilmiştir. Bu durumun sebebi sizce ne olabilir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 9506 | Yanlış Cevap: 5047 | Soru Hatalı Diyen: 1 | Yorum(3)

17. Aşağıdakilerden hangisi “yararlı cemiyetler” içerisinde yer alır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 14131 | Yanlış Cevap: 1059 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

18. İngiltere Musul'u aşağıdakilerden hangisine dayanarak işgâl etmiştir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 10858 | Yanlış Cevap: 4314 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

19. Aşağıdakilerden hangisi Millî cemiyetlerin özellikleri arasında sayılamaz?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 6236 | Yanlış Cevap: 7607 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

20. Kuvva-i Millîye başlangıçta hangi devletin Anadolu'daki işgâllerine karşı bir tepki olarak oluşmuştur?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 9352 | Yanlış Cevap: 5545 | Soru Hatalı Diyen: 2 | Yorum(3)

21. İtilâf Devletleri, kendi aralarındaki sorunları çözmek ve yendikleri devletlere imzalatacakları antlaşmaların esaslarını belirlemek amacıyla topladıkları konferans aşağıdakilerden hangisidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 9216 | Yanlış Cevap: 5466 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

22. İzmir'in Yunanlılarca işgâlinin haksız olduğunu raporunda dile getiren yabancı gözlemci aşağıdakilerden hangisidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 12709 | Yanlış Cevap: 2350 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

23. Aşağıdaki Mondros Ateşkes Antlaşması hükümlerinden hangisi Anadolu'da bir Ermeni devleti kurulmasına yöneliktir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 11624 | Yanlış Cevap: 2910 | Soru Hatalı Diyen: 1 | Yorum(1)

24. Osmanlı Devleti'nde aydınlarla sınırlı olan Türklük bilinci, hangi olaydan sonra halka inmiştir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 7500 | Yanlış Cevap: 6528 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

25. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı devleti'nin Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzalamasının sonuçlarından biri değildir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 7521 | Yanlış Cevap: 7014 | Soru Hatalı Diyen: 2 | Yorum(5)

Hatalı olduğunu düşündüğünüz sorular için soruların altında bulunan "Yorum" linkini tıklayarak bildirimde bulunabilirsiniz.

kpssuzmani facebook grubu