Ders:  Testler:
Test Seçim Sayfasına Geri Dön
Tarih - 2011 KPSS Tarih Lisans Sınav Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyetten önce, Türklerde ölen kişinin eşyalarıyla birlikte gömüldüğü mezara verilen addır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 15255 | Yanlış Cevap: 3154 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

2. Aşağıdakilerden hangisi, Hunların neden olduğu Kavimler Göçü'nün sonuçlarından biri değildir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 13552 | Yanlış Cevap: 3454 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

3. Cengiz Han'ın torunu Hülagu tarafından İran'da kurulan ve 1258 yılında Bağdat'ı alarak Abbasi Devleti'ne son veren devlet aşağıdakilerden
hangisidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 8641 | Yanlış Cevap: 7019 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

4. Aşağıdakilerden hangisi, Türk-İslam devletlerinde pazarlarda fiyatları, tartı ve ölçü aletlerini, üretilen ve satılan malların kalitesini denetleyen görevlidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 12301 | Yanlış Cevap: 3487 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

5. Osmanlı Döneminde, Fatih Sultan Mehmet'in hocası olmuş, din, tasavvuf ve tıp alanlarındaki çalışmalarıyla bilinen ünlü bilgin aşağıdakilerden hangisidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 14313 | Yanlış Cevap: 1597 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

6. Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılda güzel sanat dallarında eğitim ve öğretim yapmak üzere açılan ve müdürlüğüne Osman Hamdi Bey'in getirildiği okul aşağıdakilerden hangisidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 9938 | Yanlış Cevap: 4748 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

7. II. Mahmut, Vak'a-i Hayriye'den sonra, "Bundan böyle saltanatın millet için bir dehşet, bir korku kaynağı değil, fakat bir destek olmasını istiyorum. Bunun için ferdin malına el konulması geleneğini kaldırıyorum." demiştir. Bu bilgiyle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 12526 | Yanlış Cevap: 1888 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

8. Osmanlı Devleti olası bir Rus saldırısı karşısında ülkesini savunacağı düşüncesiyle aşağıdakilerden hangisinin yönetimini 1878 yılında İngiltere'ye geçici olarak bırakmıştır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 8069 | Yanlış Cevap: 6552 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

9. Aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı Devleti'nin ve Almanya'nın, Kafkas Cephesi'nin açılmasıyla elde etmeyi planladıkları kazanımlardan biri olduğu savunulamaz?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 5375 | Yanlış Cevap: 8015 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(1)

10. Aşağıdakilerden hangisi Wilson ilkelerinden biri değildir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 8623 | Yanlış Cevap: 4732 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

11. I. İslam Teâli Cemiyeti
II. İngiliz Muhipleri Cemiyeti
III. Sulh ve Selâmet-i Osmaniye Fırkası
Yukarıdakilerden hangileri ulusal mücadeleye
karşı çıkmıştır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 8985 | Yanlış Cevap: 3987 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

12. İstanbul'un Anlaşma Devletleri tarafından işgal edilmesi ve Mebuslar Meclisinin dağılmasına aşağıdakilerden hangisinin neden olduğu savunulabilir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 8486 | Yanlış Cevap: 3509 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

13. Aşağıdakilerden hangisi Gümrü Antlaşması'yla sağlanan kazanımlardan biri değildir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 7631 | Yanlış Cevap: 3448 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

14. Atatürk, "Bu anlaşma, Türk ulusuna karşı yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr Antlaşması ile tamamlandığı sanılmış, büyük bir suikastın yıkılışını bildirir bir belgedir. Osmanlı tarihinde benzeri görülmemiş bir siyasal zafer yapıtıdır." sözünü aşağıdakilerden hangisi için kullanmıştır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 8415 | Yanlış Cevap: 3384 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

15. Aşağıdakilerden hangisi, Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun (Öğretim Birliği) sonuçlarından biri değildir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 7214 | Yanlış Cevap: 4408 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

16. Atatürk, “En iyi bireyler, kendinden çok, bağlı olduğu
toplumu düşünen, onun varlığının ve mutluluğunun
korunmasına yaşamını adayan insanlardır.”
demiştir.
Atatürk'ün bu sözündeki en iyi birey tanımının
aşağıdakilerden hangisiyle eşleştiği savunulabilir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 10671 | Yanlış Cevap: 582 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

17. Kurtuluş Savaşı'nın anlamını ve bağımsızlık
isteğini dile getirecek bir marşın yazılması
için yarışmayı aşağıdakilerden hangisi açmıştır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 8107 | Yanlış Cevap: 3248 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

18.

-Atatürk Nutuk'ta, "Takrir-i Sükûn Kanunu ile İstiklal Mahkemelerini, istibdat vasıtası olarak kullanacağımız fikrini ortaya atanlar ve bu fikri telkine çalışanlar oldu... Biz olağanüstü olarak alınan ve fakat yasal olan önlemleri hiçbir vakit ve hiçbir surette, kanunun üzerine çıkmak için vasıta olarak kullanmadık." demiştir.
-Atatürk'ün bu anlatımıyla, Takrir-i Sükûn Kanunu'nun kabul edilmesi ve İstiklal Mahkemelerinin kurulmasında aşağıdakilerden hangisini gerekçe olarak gösterdiği savunulamaz?

Gönderen: admin | Doğru Cevap: 6617 | Yanlış Cevap: 3440 | Soru Hatalı Diyen: 1 | Yorum(4)

19. Aşağıdakilerden hangisi Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun uygulamalarından biri değildir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 4691 | Yanlış Cevap: 5215 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

20. Türk İnkılabı'nın,
I. belli bir ideolojiye bağlı olarak ortaya çıkma,
II. başka uluslara örnek olma,
III. tek kişinin egemenliğine dayalı ülke idaresini değiştirme
durumlarından, hangileri bakımından Rus İnkılabı'ndan farklı olduğu savunulabilir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1917 | Yanlış Cevap: 7303 | Soru Hatalı Diyen: 3 | Yorum(4)

21. -Soyadı Kanunu'nun kabul edilmesi
-Medreselerin kapatılması
-Medeni Kanun'un kabul edilmesi
Yukarıdaki gelişmeler aşağıda verilen Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilişkilendirilemez?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 7375 | Yanlış Cevap: 4050 | Soru Hatalı Diyen: 1 | Yorum(1)

22. Aşağıdakilerden hangisinin sosyal hayattaki ayrıcalıkları önlemek amaçlı olduğu savunulamaz?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 9983 | Yanlış Cevap: 1123 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

23. Mustafa Kemal, “Hiçbir sınır tanımayarak dünyadaki
bütün Türkleri bir devlet olarak birleştirmek,
ulaşılamayacak bir amaçtır. Bu, yüzyılların
ve yüzyıllarca yaşamakta olan insanların çok acı, çok kanlı olaylar ile ortaya koyduğu bir gerçektir.”
demiştir.
Mustafa Kemal bu sözüyle, Osmanlı
Devleti'nin yıkılışı döneminde savunulan aşağıdaki fikir akımlarından hangisini eleştirmiştir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 8022 | Yanlış Cevap: 2937 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

24. Mustafa Kemal, “...Artık hükûmet ile millet arasında
mazideki ayrılık kalmamıştır. Hükûmet millettir ve millet hükûmettir. Artık hükûmet ve hükûmet mensupları kendilerinin milletten ayrı olmadıklarını ve milletin efendi olduğunu tamamen
anlamışlardır.” demiştir.
Mustafa Kemal'in bu anlatımıyla aşağıdaki kavramlardan hangisini vurguladığı savunulabilir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 9113 | Yanlış Cevap: 1610 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

25. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi gelişmelerinden biri değildir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 8718 | Yanlış Cevap: 2347 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

26. Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk Döneminde tarımı geliştirmek amacıyla yapılan çalışmalardan
biri değildir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 6144 | Yanlış Cevap: 4662 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

27. I. Mudanya Ateşkes Anlaşması'yla ilgili görüşmelerdeki
başarısı
II. Eskişehir-Kütahya Savaşları
III. Genelkurmay Başkanı olduğu sırada yaptığı başarılı hizmetleri
İsmet İnönü'nün Lozan Konferansı'na gönderilen
heyete başkan olarak seçilmesinde yukarıdakilerden
hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 6732 | Yanlış Cevap: 3335 | Soru Hatalı Diyen: 2 | Yorum(4)

28. I. Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO)
II. Milletler Cemiyeti
III. Balkan Antantı
Türkiye Cumhuriyeti'nin yukarıdaki kuruluşlara
üye olma sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 6566 | Yanlış Cevap: 3638 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

29. Aşağıdakilerden hangisi, Lozan Antlaşması imzalandıktan sonra Türkiye ile Fransa arasında
gerginliğe sebep olan konulardan biri değildir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 7237 | Yanlış Cevap: 3652 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

30. Türkiye'nin Milletler Cemiyetine üye olmasında
aşağıdakilerden hangisinin etkisi olduğu savunulamaz?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2880 | Yanlış Cevap: 7576 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(1)

Hatalı olduğunu düşündüğünüz sorular için soruların altında bulunan "Yorum" linkini tıklayarak bildirimde bulunabilirsiniz.

kpssuzmani facebook grubu