Ders:  Testler:
Test Seçim Sayfasına Geri Dön
Tarih - 2004 KPSS Tarih Lisans Sınav Soruları
1. I. Orhun Kitabeleri
II. Manas Destanı
III. Karabalgasun Yazıtları
Yukarıdakilerden hangileri Göktürkler'e aittir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2785 | Yanlış Cevap: 318 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

2. I. Karamanoğulları Beyliği
II. Anadolu Selçuklu Beyliği
II. Büyük Selçuklu Devleti
Yukarıdakilerden hangisi veya hangilerinin merkezi Konya'dır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1783 | Yanlış Cevap: 1093 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

3. I. Toy
II. Kurultay
III. İl
Yukarıdakilerden hangileri islamiyetten önce kurulan türk devletlerinde siyasi, ekonomik, kültürel işlerin görüşülüp karara bağlandığı meclistir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1633 | Yanlış Cevap: 1272 | Soru Hatalı Diyen: 1 | Yorum(1)

4. I. Devşirme
II. İltizam
III. Müsadere
Osmanlı Devleti'nde sürekli ve düzenli olarak devlet adamı ve ordunun asker ihtiyacı hangisi ve hangileriyle sağlanmıştır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1855 | Yanlış Cevap: 901 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

5. Külliyeler genellikle aşağıdakilerden hangisinin çevresinde yer alır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1825 | Yanlış Cevap: 969 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

6. Osmanlı Devletinde Tanzimat dönemine kadar kadıların vermiş oldukları hükümler gerektiğinde aşağıdakilerin hangisi tarafından incelenir ve düzeltilir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1501 | Yanlış Cevap: 1255 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

7. II. Meşrutiyetin ilanında aşağıdakilerin hangisi etkili olmuştur?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2272 | Yanlış Cevap: 387 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

8. Osmanlı Devletinde dış borçlanma hangi padişah döneminde başlamıştır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1540 | Yanlış Cevap: 1053 | Soru Hatalı Diyen: 1 | Yorum(3)

9. Tanzimat Fermanı'nda aşağıdakilerden hangisinde ıslahat yapılması öngörülmemiştir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1744 | Yanlış Cevap: 840 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

10. I. Hiyaneti Vataniye kanunu
II. Ağnam vergisinin artırılması hakkında kanun
III. Tekalif-i Milliye emirleri (Ulusal yükümlülük)
Yukarıdakilerden hangisini TBMM çıkarmıştır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1275 | Yanlış Cevap: 1226 | Soru Hatalı Diyen: 3 | Yorum(3)

11. Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal'e "Başkomutanlık" yetkisini aşağıdakilerden hangisi vermiştir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1900 | Yanlış Cevap: 632 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

12. Sakarya Savaşı'ndan sonra Fransa'nın TBMM ile Ankara Antlaşmasını yapması aşağıdakilerden hangisini gösterir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1476 | Yanlış Cevap: 967 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

13. I. Batı Anadolu'da yaşayan Rumlar
II. Gümülcine ve Selanik'te Yaşayan Türkler
III. İmroz, Bozcaada ve İstanbul'da yaşayan Rumlar
IV. Taselya ve Makedonya'da yaşayan Türkler
Yukarıdakilerden hangisi Lozan Antlaşması'nda nüfus değişimi dışında tutulmuştur?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 554 | Yanlış Cevap: 1524 | Soru Hatalı Diyen: 1 | Yorum(1)

14. Temsilciler Kurulu, Amasya Görüşmeleri'nde İstanbul Hükümeti'nden Sivas Kongresi'nin saptadığı dış politikaya uymasını istemiştir. Buna göre; Temsilciler Kurulu'nun, aşağıdakilerden hangisini vurguladığı savunulur?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1924 | Yanlış Cevap: 339 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

15. Cumhuriyetçilik ilkesi aşağıdaki ilkelerden hangisiyle doğrudan ilgilidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1358 | Yanlış Cevap: 1091 | Soru Hatalı Diyen: 1 | Yorum(1)

16. 1923 yılında 1921 anayasasında bazı değişiklikler yapılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu değişikliklerden biri değildir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1684 | Yanlış Cevap: 527 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

17. Halifeliğin kaldırılmasında I. Menemen olayı II. Saltanatın kaldırılması III. Cumhuriyetin ilanı Yukarıdakilerden hangisinin etkisi görülmüştür?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1499 | Yanlış Cevap: 829 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

18. I. Ürün üzerinden alınması
II. Her bölgeden farklı oranda toplanması
III. Gayri Müslimlerden alınması
Yukarıdakilerden hangisi aşar vergisinin özelliklerindendir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 947 | Yanlış Cevap: 1346 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

19. Cumhuriyet döneminde yabancıların elindeki demiryollarının tümünün satın alınması ve bütünüyle yabancı sermayeye dayanan sanayileşme modeli yeni devlet tarafından öz kaynakları temel alan sistemi uygulaması,
I. Milliyetçilik
II. Devletçilik
III. Laiklik Yukarıdakilerden hangisiyle ilgili değildir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1112 | Yanlış Cevap: 1150 | Soru Hatalı Diyen: 1 | Yorum(2)

20. Devlet eliyle sanayinin kurulması "Birinci beş yıllık plan" hangi yılda uygulamaya başlandı?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1210 | Yanlış Cevap: 987 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

21. Saltanatın kaldırılması aşağıdakilerden hangisinin bir gereğidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2133 | Yanlış Cevap: 273 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

22. Soyadı kanunuyla;
I. Sosyal
II. Siyasi
III. Ekonomik
alanlarından hangisinde kolaylık sağlar?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1224 | Yanlış Cevap: 1130 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

23. Türkiye cumhuriyetinde
I. Hafta tatilinin Pazar gününe alınması
II. Miladi takvimin kabulü
III. Kabotaj Kanunu'nun kabul edilmesi
gelişmelerinden hangisinde uluslararası resmi ilişkilere uyum sağlama amacı vardır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2201 | Yanlış Cevap: 105 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

24. Türkiye'de
I. 1923 yılında seçmen olabilmek için uygulanmış olan vergi verme şartının kaldırılması
II. Seçmen olan herkesin oy kullanmasının zorunlu olması
III. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
gelişmelerinden hangilerinde yönetime katılmak amacının olduğu savunulabilir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1862 | Yanlış Cevap: 356 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

25. Fransa Suriye'deki manda yönetimini kaldırarak burada bağımsızlığı öngören bir antlaşma yapmıştır.
Aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1923 | Yanlış Cevap: 363 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

26. I. Savaşın tüm dengeleri alt üst etmesi
II. Balkan Antantının aynı yörede bulunan devletler arasında yapılmış olması
III. Boğazların Türk egemenliğine geçmesi
Balkan Antantının II. Dünya Savaşı'nda işlevini yitirmesinde, yukarıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1389 | Yanlış Cevap: 634 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

27. Türkiye ile Yunanistan arasında
I. Nüfus değişimi
II. Tazminat
III. Ege adalarının silahsızlandırılması
Konularından hangisi Lozan antlaşmasından sonra bir sorun olarak devam etmiştir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1112 | Yanlış Cevap: 1114 | Soru Hatalı Diyen: 1 | Yorum(1)

28. I. Köy enstitüsü
I. Halk evleri
III. Millet Mektepleri
Yukarıdakilerden hangileri Atatürk döneminde kurulmuştur?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1792 | Yanlış Cevap: 498 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

29. Türkiye 1932 yılında aşağıdakilerden hangisine üye olmuştur?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1721 | Yanlış Cevap: 542 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

30. Misak-ı Milli'de alınan "Türkiye'deki azınlıklara komşu memleketlerdeki türklere verilen haklar kadar hak verilecektir" kararı ile ne yapılmak istenmiştir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2119 | Yanlış Cevap: 204 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

Hatalı olduğunu düşündüğünüz sorular için soruların altında bulunan "Yorum" linkini tıklayarak bildirimde bulunabilirsiniz.

kpssuzmani facebook grubu