Ders:  Testler:
Test Seçim Sayfasına Geri Dön
Tarih - 2002 KPSS Tarih Lisans Sınav Soruları
1. Orta asya Türk devletleri göçebe yaşamın getirdiği zorunluluk nedeniyle yazılı hukuk kuralları meydana getirememişlerdir. Ancak, devlet yönetiminde ve günlük ilişkilerde hükümdarın ve de halkın uymak zorunda olduğu kurallar vardı. Hatta Hakanın millete karşı sorumluluklarından biri de bu kuralları uygulamaktı.
Yazılı olmayan bu kurallara ne ad verilirdi?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 4911 | Yanlış Cevap: 259 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

2. Türk-İslam devletlerinde akılcılığı ön plana alan ve pozitif bilimlerin gelişmesine katkı sağlayan bilim adamı kimdir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 3623 | Yanlış Cevap: 1290 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

3. Türk-İslam devletlerinde Anadolu'a Darüşşifa ve Şifahane adı verilen günümüz hastanelerinin işlevini gören yapıtlar ortaya konulmuştur. Bunların önemlilerinden birisi de Kayseri'deki Gevher Nesibe Şifahanesi'dir. Bu şifahane hangi Türk-İslam devleti tarafından yaptırılmıştır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 3756 | Yanlış Cevap: 1061 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

4. İslamiyet inancında resmin yasak olması nedeniyle Osmanlılarda el sanatları ve benzer alanlarda gelişmeler olmuştur. Genelde Osmanlı siayis ve sosyal yaşamını konu alan ve resimden farklı bir tarzda yapılan sanat dalı aşağıdakilerden hangisidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 3597 | Yanlış Cevap: 1245 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

5. Osmanlı mimarisi XV. ve XVI. Yüzyıllarda zirveye ulaşır. Bu dönemde Osmanlı mimarisine büyük katkılar sağlayacak, Kanuni adına Süleymaniye Camii, Mostar Köprüsü ve Şehzade Camii gibi önemli eserler veren Osmanlı mimarı kimdir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 4191 | Yanlış Cevap: 562 | Soru Hatalı Diyen: 2 | Yorum(6)

6. 1876 Kanun-i Esasi'de Meclisin iradesinin üzerinde padişahın doğrudan müdahale etme yetkisi vardı. II. Meşrutiyet 1909'da yapılan değişiklikle demokratikleşme sağlanmıştır. Bu yapılan değişiklik aşağıdakilerden hangisidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 3469 | Yanlış Cevap: 994 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

7. XVIII. Yüzyılda, 1718 de Osmanlı Devleti Batı ile yaptığı savaşlarda başarı sağlayamamıştır. Bu dönemden sonra Osmanlı, Batı'nın üstünlüğünü kabul ederek, Lale Devriyle yenilik hareketlerine girişmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu dönemde Osmanlı'nın Avrupa'nın üstünlüğünü kabul ettiği alanlardandır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2170 | Yanlış Cevap: 2200 | Soru Hatalı Diyen: 4 | Yorum(4)

8. Osmanlı Devleti 1740'dan sonra verdiği kapitülasyonları devamlı hale getirmiş ve bu dönemden sonra da verilen ayrıcalıklar artarak devam etmiştir. Bu durum Lozan antlaşmasına kadar sürmüştür. Bu verilen kapitülasyonlardan ithalattan %5, ihracattan %12 gibi vergiler alınmıştır. Bu oranlar dönemlere göre değişmesine rağmen, ithalat ve ihracat arasındaki açık devam etmiştir. Bu durumun Osmanlı Devleti'nin ekonomisine nasıl bir etki yaptığı söylenebilir.
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2883 | Yanlış Cevap: 1229 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

9. I. İrade-i Milliye Gazetesi
II. Yeni Gün
III. Vakit
IV. Alemdar
Yukarıdakilerden hangileri Milli Mücadeleyi destekleyen yayın organlarındandır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1869 | Yanlış Cevap: 1970 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

10. I. Padişahın ordunun başında savaşa katıldığında
II. Padişah tahta çıktığında
III. Ayaklanmaların bastırılmasında
IV. Padişah, savaşı kazanan ordu ile döndüğünde
Yukarıdaki olayların hangisinde Osmanlı padişahları Yeniçerilere cülüs bahşişi verirlerdi?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2318 | Yanlış Cevap: 1710 | Soru Hatalı Diyen: 1 | Yorum(2)

11. 21 Şubat 1921'de itilaf devletleri Londra'da Sevr Antlaşması'nı gözden geçirip yeni Türk Devleti'ne kabul ettirmek istediler. İtilaf devletlerini böyle bir davranışa yönelten Türk askeri başarısı hangi savaşla sağlanmıştır.
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2377 | Yanlış Cevap: 1632 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

12. Atatürk'ün en önemli eserlerinden biride bizzat kaleme aldığı Nutuk'tur. Bu eserle Atatürk Türk bağımsızlık mücadelesini ve yeni Türk Devletinin kuruluşunu anlatır.
I. 1918-1923
II. 1923-1927
III. 1927-1930
IV. 1930-1938
Atatürk'ün bu eserinde anlattığı olaylar hangi dönemleri kapsamaktadır.
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2517 | Yanlış Cevap: 1298 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

13. Milli Mücadele döneminde ulusal dernekler tarafından çeşitli bölgelerde kongreler toplanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu kongrelerin amaçlarından değildir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 3078 | Yanlış Cevap: 883 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

14. Osmanlı yenileşme tarihinde Batı tarzında kurumlar oluşturulurken geleneksel kurumlar da varlığını sürdürmüştür. Bu durum toplumda ikiliklerin oluşmasına neden olmuştur. Cumhuriyet döneminde aşağıdakilerden hangisinin kaldırılmasıyla bu ikiliğe son verilmiştir?
I. Eğitim II. Hukuk III. Askeri
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2126 | Yanlış Cevap: 1636 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

15.

I. Cumhuriyet Halk Fırkası
II. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
III. Serbest Cumhuriyet Fırkası
IV. Demokrat Parti
Yukarıda verilen partilerden hangisi Atatürk döneminde kurulmamıştır?

Gönderen: admin | Doğru Cevap: 3355 | Yanlış Cevap: 597 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

16. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün milliyetçilik anlayışını yansıtmaz?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 3611 | Yanlış Cevap: 444 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

17. 22 Ağustos-12 Eylül 1921 tarihleri arasında gerçekleşen Sakarya Savaşı öncesinde aşağıdaki hazırlıklardan hangisi yapılmamıştır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2375 | Yanlış Cevap: 1357 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

18. I. Aşar Vergisinin kaldırılması II. Miladi takvimin kabulü III. Kabotaj Kanununun çıkarılması IV. Hafta sonu tatilin cumadan pazara alınması V. Teşvik-i Sanayi kanununun kabulü.
Ticari yönden Batı ülkelerine uyum sağalmak amacıyla yapılan değişiklikler yukarıdakilerden hangileridir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 3027 | Yanlış Cevap: 748 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

19.

I. Tekke ve zaviyelerin kapatılması
II. Ölçü ve tartıların değiştirilmesi
III. Tarih Kurumu'nun kurulması
IV. Medreselerin kapatılması
V. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabulü
Yukarıdaki verilenlerden hangileri toplumsal hayatın çağdaşlaştırılmasına yönelik yapılan inkılaplardandır?

Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1456 | Yanlış Cevap: 2283 | Soru Hatalı Diyen: 1 | Yorum(1)

20. I. Ulusçuluk II. Devletçilik III. Ümmetçilik
Yukarıdakilerden hangisi halifelikle ilgilidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 3602 | Yanlış Cevap: 391 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

21. 28 Ocak 1920'de alınan Misak-ı Milli kararları aşağıdaki kuruluşlardan hangisi tarafından alınmıştır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1856 | Yanlış Cevap: 2052 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

22. *Türkiye Musul-Kerkük bölgesini Misak-ı Milli sınırlarında kabul etmiş ve bu bölgenin milli sınırlar içinde yer alması için uğraşmıştır. Ancak, yapılan antlaşma ile,
*Bugünkü Türkiye-İran sınırı belirlendi.
*Musul-Kerkük İngiliz mandasında Irak'a bırakıldı.
*Musul petrollerinin %10 un 25 yıl süre ile Türkiye'ye verilmesi kabul edildi.
Yukarıda maddeleri verilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1988 | Yanlış Cevap: 1719 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

23. I. Suriye sınırının kesinleşmesi II. Boğazlar Sorunu
III. Savaş tazminatı IV. Batı sınırının kesinleşmesi
Lozan Konferansı'nda tartışılan konulandan bazılarıdır.
Bunlardan hangileri Lozan Antlaşması'ndan sonra gündeme gelerek çözümlenen sorunlardandır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2087 | Yanlış Cevap: 1387 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

24. Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı sonrasında ABD'nin önderliğinde, dünya barışını korumak için kurulan örgüttür?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2814 | Yanlış Cevap: 1115 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

25. Türkiye tarihinde çok partili döneme geçiş denemeleri hangi tarihte başlamıştır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1925 | Yanlış Cevap: 1960 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

26. Aşağıdakilerden hangisi 28 Mayıs 1927'de çıkartılan Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun amacıdır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2184 | Yanlış Cevap: 1678 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

27. Atatürk döneminde Türk kadınlarına birtakım sosyal ve siyasal haklar verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden önce verilmiştir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2541 | Yanlış Cevap: 1317 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

28. I. Hıfzısıhha Enstitüsünün açılması II. Müzeciliğin açılması
III. Konservatuarların açılması IV. Kız öğretmen okullarının açılması
Yukarıdakilerden hangileri Atatürk döneminde açılmıştır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1082 | Yanlış Cevap: 2052 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

29. I. Toplumun istekleri dikkate alınmıştır.
II. Akılcılık ve bilimsellik dikkate alınmıştır.
III. Dış baskı ve zorlamalar dikkate alınmıştır.
IV. Birbirlerini bütünlemesi dikkate alınmıştır.
Yukarıdakilerden hangileri Atatürk ilkelerinin özelliklerindendir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2162 | Yanlış Cevap: 1578 | Soru Hatalı Diyen: 1 | Yorum(1)

30. I. Osmanlıcılık II İslamcılık III. Türkçülük IV. Batıcılık V. Ulusçuluk
Yukarıdaki düşünce akımlarından hangilerinin önemi II. Meşrutiyet döneminin başlamasıyla ortadan kalkmıştır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2588 | Yanlış Cevap: 775 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

31. Aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi ilk önce yaşama geçirilmiştir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2351 | Yanlış Cevap: 1765 | Soru Hatalı Diyen: 6 | Yorum(8)

Hatalı olduğunu düşündüğünüz sorular için soruların altında bulunan "Yorum" linkini tıklayarak bildirimde bulunabilirsiniz.

kpssuzmani facebook grubu