Ders:  Testler:
Test Seçim Sayfasına Geri Dön
Tarih - Osmanlı Dönemi Kültür Medeniyet-Test.10
1.

-Türk-İslam sentezinin öncüsü olmuşlardır.
-Türk- İslam devletlerinde ilk resmi posta örgütünü ve ilk burslu öğrencilik sistemi bu devlet döneminde oluşturulmuştur.
-Ribat adlı ilk kervansaraylar bu devlet döneminde yapılmıştır.

Yukarıda özellikleri verilen devlet hangisidir?

Gönderen: 61 evet | Doğru Cevap: 5936 | Yanlış Cevap: 1810 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

2.

Bizans ile Türk-İslam devleti arasında yapılan Pasinler Savaşı sonucunda,

I- Trabzon'a kadar olan yerler ele geçirildi
II- Anadolu'da ilk büyük başarı kazanılmış oldu
III- Türk-Ermeni ilişkileri başladı.

Hangileri doğrudur?

Gönderen: 61 evet | Doğru Cevap: 2465 | Yanlış Cevap: 3973 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

3.

Anadolu Türklerinde,

I-Donanma komutanına, Emir-i Sevahil
II-Şeri hukukun başkanına, Kad'il-Kudat
III-Arazi defterlerini tutan iktaları dağıtan kişiye pervaneci denir.

Hangileri doğrudur?

Gönderen: 61 evet | Doğru Cevap: 4236 | Yanlış Cevap: 2389 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

4.

- Sazlıdere Savaşı sonucunda Edirne'nin fethedilmesi sonucu Bizans'ın dünya ile karadan bağlantısı kesildi.
- "Ülke hükümdar ve oğullarının ortak malıdır." anlayışı getirilerek merkezi otorite güçlendirilmeye çalışıldı.
- İlk defa Balkanlara sistemli yerleşme siyaseti uygulandı.

Yukarıdakiler hangi padişah döneminde gerçekleşmiştir?

Gönderen: 61 evet | Doğru Cevap: 5480 | Yanlış Cevap: 1161 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

5.

Niğbolu Savaşı sonucunda,

I-Mora Despotluğu Osmanlı egemenliğine geçti
II-Yunanistan ile Bosna-Hersek ilk kez egemenlik altına alındı
III-Halife tarafından Hüdavendigar'a "Rum Diyarının Sultanı" unvanı verilmiştir.

Sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir?

Gönderen: 61 evet | Doğru Cevap: 925 | Yanlış Cevap: 3819 | Soru Hatalı Diyen: 3 | Yorum(5)

6.

I-Sancakta yetişen ilk ve savaş alanında şehit olan tek padişah,
II-Osmanlıda babasını tahtan indirip padişah olan tek kişi,
III-Saray dışından evlen ilk padişahtır.
Yukarıda özellikleri verilen padişahlar sırasıyla hangileridir?

Gönderen: 61 evet | Doğru Cevap: 4630 | Yanlış Cevap: 2027 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

7.

-Hendeshane adıyla ilk askeri teknik okulu açıldı.
-Osmanlıda Avrupa tarzında askeri ıslahatlar yapıldı.
-Osmanlı ordusu bölük,tabur ve alay gibi birimlere ayrıldı.

Yukarıdakiler hangi padişah döneminde yapıldı?

Gönderen: 61 evet | Doğru Cevap: 2731 | Yanlış Cevap: 3663 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

8.

-Osmanlı Devleti ilk kez savaş tazminatı ödedi.
-Cülüs bahşişi geleneği kaldırıldı,
-Esham senetleri uygulanmaya konuldu.

Yukarıdaki olaylar hangi padişah döneminde olmuştur?

Gönderen: 61 evet | Doğru Cevap: 2976 | Yanlış Cevap: 3136 | Soru Hatalı Diyen: 3 | Yorum(6)

9.

I- İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi yayınlandı.
II- Ticaretle uğraşan burjuvalar zenginleşti ve sömürgecilik başladı.
III- İnsan gücünün yerini makine gücü almış, imalathaneler yerlerini büyük fabrikaları bırakmışlar ve üretim arttı,işçi sınıfı ortaya çıktı.

Yukarıda sonuçları verilenler sırasıyla hangisidir?

Gönderen: 61 evet | Doğru Cevap: 5152 | Yanlış Cevap: 735 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

10.

Osmanlıda,

I-Eyaletteki yönetici,
II-Sancaktaki asayiş,
III-Kazalardaki adalet,

sırasıyla kimler sorumluydu?

Gönderen: 61 evet | Doğru Cevap: 4498 | Yanlış Cevap: 2109 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

11.

Osmanlılarda suçlulardan alınan verginin adı nedir?

Gönderen: hümeyra | Doğru Cevap: 5506 | Yanlış Cevap: 1165 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

12.

İtilaf devletleri arasında ilk görüş ayrılığı aşağıdakilerden hangisinde ortaya çıkmıştır?

Gönderen: hümeyra | Doğru Cevap: 3187 | Yanlış Cevap: 2350 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

13.

Yeniçeri Ocağı'nı kaldırma teşebbüsünde bulunarak ordu da ıslahat yapmaya çalışan ancak yeniçeriler tarafından öldürülen Osmanlı padişahı hangisidir?

Gönderen: hümeyra | Doğru Cevap: 5978 | Yanlış Cevap: 521 | Soru Hatalı Diyen: 1 | Yorum(1)

14.

Osmanlı devletinde Yeniçeri Ocağı'nın kaldırıldığı olaya verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

Gönderen: hümeyra | Doğru Cevap: 5389 | Yanlış Cevap: 1309 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

15.

- Anadoluda açılan ilk kervansaraydır.
- Yapımı 2. Kılıçarslan zamanında tamamlanmıştır.
- Ticari güvenliği ve gelişimi sağlamak için açılmıştır.

Bahsedilen eser hangisidir?

Gönderen: bermuda | Doğru Cevap: 2366 | Yanlış Cevap: 1695 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

Hatalı olduğunu düşündüğünüz sorular için soruların altında bulunan "Yorum" linkini tıklayarak bildirimde bulunabilirsiniz.

kpssuzmani facebook grubu