Ders:  Testler:
Test Seçim Sayfasına Geri Dön
Tarih - Selçuklular ve Önceki Dönem Kültür Medeniyet-Test.06
1.

Eski Türk devletlerinden bazıları şunlardır:
l-Hunlar
ll-Göktürkler
lll-Uygurlar
Bunlardan hangilerine Ötügen şehri başkentlik yapmıştır?

Gönderen: cemsultan | Doğru Cevap: 4183 | Yanlış Cevap: 6919 | Soru Hatalı Diyen: 4 | Yorum(7)

2.

I. Anadolu Selçuklu Devleti
II. Babürlüler
III. Harzemşahlar
IV. Tolunoğulları
Yukarıdaki devletlerden hangilerinin etkileşimde bulunduğu savunulabilir ?

Gönderen: ali ka | Doğru Cevap: 4872 | Yanlış Cevap: 4308 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

3.

Kitab-ı Bahriye kimin eseridir?

Gönderen: frh | Doğru Cevap: 6943 | Yanlış Cevap: 3415 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

4.

islamiyet öncesi dönemde türklerin çok sayıda devlet kurmasında,

l.beyler federasyonu şeklinde örgütlenmenin görülmesi

ll.askeri yapının gelişmiş olması ,

lll.sınıf farklılıklarının görülmemesi

durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

Gönderen: bence | Doğru Cevap: 3819 | Yanlış Cevap: 6323 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

5.

Türk tarihinin belli mekan ve zamanda incelenmesinin zor olmasında türklerin,

l.göçebe yaşam tarzı benimsemeleri

ll.birden fazla kültürle etkileşimde olması

lll.ülke yönetiminde federatif sistemin görülmesi

gibi durumlardan hangilerinden kaynaklandığı savunulabilir?

Gönderen: bence | Doğru Cevap: 5205 | Yanlış Cevap: 4999 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

6.

Ayşe Bibi Türbesi hangi Türk İslam devletine aittir?

Gönderen: leda | Doğru Cevap: 4272 | Yanlış Cevap: 4485 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

7.

AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ DÖNEMİNDE YAŞAMAMIŞTIR?

Gönderen: bence | Doğru Cevap: 5272 | Yanlış Cevap: 4481 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

8.

Yassıçemen savaşında Anadolu Selçuklu Devletine yenilen ve yıkılış sürecine giren Harzemşah Devletinin başındaki hükümdar kimdir?

Gönderen: coldstream | Doğru Cevap: 2332 | Yanlış Cevap: 6385 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

9.

I-Türeyiş destanı
II-Ergenekon destanı
III-Göç destanı
IV-Bozgurt destanı
Yukarıdakilerden hangileri Uygurlara aittir?

Gönderen: 61 evet | Doğru Cevap: 7184 | Yanlış Cevap: 1658 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

10.

Büyük Selçuklularda eyalet yöneticileri,
I-Siyasi yönetici melik,
II-Mali görevli amil,
III-Yargı görevlisi kadıdır.
yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

Gönderen: 61 evet | Doğru Cevap: 5277 | Yanlış Cevap: 3204 | Soru Hatalı Diyen: 3 | Yorum(5)

11.

-Kur'an-ı Kerim'i Türkçeye çevirdiler.
-Dede Korkut Hikayelerini yazılı hale getirdiler.
-Kurucusu Kara Yölük Osman yukarıda özellikleri verilen devlet hangisidir?

Gönderen: 61 evet | Doğru Cevap: 4987 | Yanlış Cevap: 3278 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

12.

-Çinlilerle olan ilişkileri sonucunda Türk devletleri arasında ilk kez kağıt ve matbaayı kullanmaya başladılar.
-Ortaoyunu bu devlet döneminde ortaya çıkmıştır.
-Minyatür sanatının öncüleridir.
Yukarıda özellikleri verilen devlet hangisidir?

Gönderen: 61 evet | Doğru Cevap: 7753 | Yanlış Cevap: 1135 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

13.

I-Hem Asya hem da Avrupa'da devlet kuran devletlerden biri de Avarlardır.
II-Musevilik dinini kabul eden Türk devleti Hazarlardır.
III-Ruslar ile mücadeleleri İgor Destanına konu olan devlet Kumanlardır.
IV-İslamiyeti kabul eden ilk Türk devleti Kıpçaklardır.
Hangileri doğrudur?

Gönderen: 61 evet | Doğru Cevap: 5440 | Yanlış Cevap: 3198 | Soru Hatalı Diyen: 2 | Yorum(2)

14.

I-Bitikçi,Orta Asya Türklerinde yazışma işleriyle uğraşan görevlidir.
II-Ağılıg, ilk Türk devletlerindeki hazine görevlisidir.
III-Kaime, ilk Türk devletlerinde üzerinde hükümdar mührü bulunan para yerine geçen bez parçasıdır.
IV-Yuğ, İslamiyet öncesi Türklerde yapılan cenaze törenlerine verilen isimdir.
V-Tamu, cehennem demektir.
Yukarıdakilerden hangisi yanlıştır?

Gönderen: 61 evet | Doğru Cevap: 4569 | Yanlış Cevap: 3568 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

Hatalı olduğunu düşündüğünüz sorular için soruların altında bulunan "Yorum" linkini tıklayarak bildirimde bulunabilirsiniz.

kpssuzmani facebook grubu