Ders:  Testler:
Test Seçim Sayfasına Geri Dön
Tarih - III.Selimden İtibaren Osmanlı Dönemi-Test.01
1.

Osmanlı Devleti olarak I. Dünya Savaşı'nda açtığımız ilk cephe aşağıdakilerden hangisidir?

Gönderen: admin | Doğru Cevap: 17135 | Yanlış Cevap: 10294 | Soru Hatalı Diyen: 1 | Yorum(4)

2. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nin Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzalamasının sonuçlarından biri değildir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 12533 | Yanlış Cevap: 11642 | Soru Hatalı Diyen: 2 | Yorum(4)

3. Kıbrıs hangi savaştan sonra ingilizler tarafından tamamen işgal edilmiştir
Gönderen: yasin09 | Doğru Cevap: 9566 | Yanlış Cevap: 13471 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

4. Osmanlı Devleti Trablusgarp'ı aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle kaybetmiştir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 21074 | Yanlış Cevap: 3814 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

5. Balkan savaşlarından sonra Osmanlı aydınları arasında etkisi giderek artan düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 14421 | Yanlış Cevap: 10127 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

6. 31 Mart Olayı'nı kimler çıkarmıştır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 14819 | Yanlış Cevap: 10188 | Soru Hatalı Diyen: 4 | Yorum(4)

7.

Birinci Dünya Savaşı sırasında, gizli antlaşmalarla Boğazlar, Doğu Trakya'nın bir bölümü ve Doğu Anadolu Rusya'ya verilmiştir. Buna karşılık,Mondros Ateşkes Antlaşması'nda böyle bir hüküm yer almamıştır.
Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Gönderen: admin | Doğru Cevap: 14479 | Yanlış Cevap: 7115 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(6)

8. Birinci Dünya Savaşı'nın çıkmasında, aşağıdaki etkenlerden hangisinin en az rol oynadığı savunulabilir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 19900 | Yanlış Cevap: 2954 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

9. Birinci Dünya Savaşı'nın uzamasına aşağıdakilerden hangisinin sebep olduğu söylenebilir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 20517 | Yanlış Cevap: 2581 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

10. Aşağıdakilerden hangisi I.Dünya Savaşı sonrasında ABD'nin önderliğinde, dünya barışını korumak için kurulan örgüttür?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 17765 | Yanlış Cevap: 5485 | Soru Hatalı Diyen: 1 | Yorum(2)

11. Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçları arasında yer almaz?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 13988 | Yanlış Cevap: 7573 | Soru Hatalı Diyen: 1 | Yorum(2)

12. Birinci Dünya Savaşı'nda Arapların Türklere karşı İngilizlerle birlikte hareket etmesi, aşağıdaki görüşlerden hangisinin geçerliliğini yitirdiğini gösterir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 20446 | Yanlış Cevap: 2396 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

13. Osmanlı Devleti'nin I.Dünya Savaşı'na girmesi savaşın gidişi üzerinde nasıl bir etkide bulunmuştur?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 19562 | Yanlış Cevap: 2807 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

14. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yurdumuzun düşmanlar tarafından işgâl edilmesine Osmanlı Hükûmeti'nin kayıtsız kalması karşısında, Türk halkının ilk tepkisi ne olmuştur?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 19836 | Yanlış Cevap: 3026 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

Hatalı olduğunu düşündüğünüz sorular için soruların altında bulunan "Yorum" linkini tıklayarak bildirimde bulunabilirsiniz.

kpssuzmani facebook grubu