Ders:  Testler:
Test Seçim Sayfasına Geri Dön
Tarih - 2008 KPSS Tarih Önlisans Sınav Soruları-2
1. Atatürk 1924 yılında, "Bizim milletimiz vatanı için, hürriyeti ve egemenliği için fedakâr bir halktır, bunu ispat etti. Milletimiz yaptığı inkılapların kıskanç müdafiidir de. Benliğinde bu faziletler yerleşmiş bir milleti yürümekte olduğu doğru yoldan hiçbir kimse hiçbir kuvvet alıkoyamaz." demiştir. Atatürk'ün bu ifadesiyle Türk milletinin,
I. özgürlük,
II. bağımsızlık,
III. inkılapçılık
ilkelerinden hangilerini korumada kararlılığını vurguladığı savunulabilir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 3979 | Yanlış Cevap: 1651 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

2. I. Hukuk
II. Ekonomi
III. Öğretim
Cumhuriyet Döneminde yukarıdaki alanların hangileriyle ilgili uygulamalarda birlik sağlamak amacı olduğu savunulabilir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2326 | Yanlış Cevap: 3361 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

3. I. Siyasi rejim
II. Ekonomik politika
III. Uluslararası ilişkiler
Cumhuriyetçilik ilkesi yukarıdakilerden hangilerini doğrudan belirler?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 3959 | Yanlış Cevap: 1503 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

4. Atatürk Onuncu Yıl Nutku'nda "Türk milletinin yürümekte olduğu terakki ve medeniyet yolunda, elinde ve kafasında tuttuğu meşale, müspet ilimdir." demiştir. Atatürk'ün bu sözünün aşağıdaki ilkelerden hangisinin önemini doğrudan vurguladığı savunulabilir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 3039 | Yanlış Cevap: 2352 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(2)

5. I. Yabancıların Türk kara sularında ticaret yapmasının yasak olması
II. Yabancı ticaret gemilerinin Boğazlardan geçişinin serbest olması
III. Yabancıların Marmara ve Türkiye'deki nehirlerde
ve göllerde gemi bulundurmasının yasak olması Yukarıdakilerden hangileri Kabotaj Kanunu'nun kapsamındadır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2276 | Yanlış Cevap: 2540 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

6. I. Evlenme akdinin devlet işi olarak nitelenmesi
II. Kadının tanıklıkta erkekle eşit olması
III. Resmî nikâhtan sonra inançlara göre dinsel tören yapılabilmesi
Yukarıdakilerden hangileri, 4 Ekim 1926 tarihinde yürürlüğe giren Medeni Kanun'un kapsamındadır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2134 | Yanlış Cevap: 2708 | Soru Hatalı Diyen: 1 | Yorum(1)

7. Türkiye'de,
I. kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi,
II. iki dereceli seçim sisteminden tek dereceli seçim sistemine geçilerek halkın milletvekillerini doğrudan seçebilmesi,
III. milletvekilleri seçimlerinin iki yılda bir yapılması yerine, dört yılda bir yapılması
gelişmelerinden hangilerinin demokrasinin gereği olduğu savunulabilir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 3542 | Yanlış Cevap: 1179 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

8. I. İnkılapların sürekliliğini sağlama
II. Çağdaş uygarlık düzeyine çıkma
III. Gerçekleştirilen inkılaplarla yetinme
Yukarıdakilerden hangileri, inkılapçılık ilkesinin, toplumu durağanlıktan, dogmacılıktan kurtarma amaçlı olduğunu gösterir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 3836 | Yanlış Cevap: 765 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

9. Atatürkçü milliyetçilik anlayışı ırk, din ve mezhep ayrımcılığına karşıdır.
Yalnız bu bilgiyle Atatürk milliyetçiliğinin,
I. laik devlet anlayışını benimseme,
II. etnik kimliklere saygılı olma,
III. milletin birliğine ve bütünlüğüne önem verme
özelliklerinden hangilerine ulaşılır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 3064 | Yanlış Cevap: 1520 | Soru Hatalı Diyen: 2 | Yorum(3)

10. Müslümanlar üzerinde nüfuzu olan halifeliğin kaldırılmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 3322 | Yanlış Cevap: 1427 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

11. Aşağıdakilerden hangisi Millet Mekteplerinin açılmasındaki amaçlardan biridir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 3966 | Yanlış Cevap: 771 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

12. I. Türkiye'nin Milletler Cemiyetine üye olması
II. Kadınlara siyasi hakların tanınması
III. Tek dereceli seçim sistemine geçilmesi
Yukarıdakilerden hangileri Atatürk Dönemi gelişmeleri arasındadır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1928 | Yanlış Cevap: 2625 | Soru Hatalı Diyen: 1 | Yorum(1)

13. I. İş Bankasının kurulması
II. Âşar vergisinin kaldırılması
III. Sümerbankın kurulması
Yukarıdakilerden hangileri Atatürk Döneminde Türk çiftçisini rahatlatmak amacıyla gerçekleştirilmiştir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2366 | Yanlış Cevap: 2440 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

14. Atatürk Döneminde,
I. yüksek gümrük vergisi konulması,
II. ülkeye girecek eşyanın cinsi ve miktarının hükûmet tarafından tespit edilmesi,
III. uluslararası sergi ve panayırlara katılma kararı alınması
önlemlerinden hangilerinin, ihracatı ithalata göre artırmak amacıyla alındığı savunulabilir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2207 | Yanlış Cevap: 2085 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

15. Bozkurt adlı Türk gemisi Fransız Lotus gemisine çarparak batmıştır. Fransa, Türk mahkemesinin kararlarına itiraz etmiş; Türkiye bu itirazı kabul etmemiştir.
Tarafların konuyu Lahey Adalet Divanına götürmesi sonucunda Türk mahkemesinin verdiği kararın değiştirilmesine gerek duyulmamıştır.
Yalnız bu bilginin,
I. Türk hukuku ve adalet örgütünün egemenlik haklarına dayalı çağdaş düzeye yükseldiği,
II. Türkiye - Fransa arasında yapılan ticarete ara verildiği,
III. Türkiye'nin uluslararası deniz ticaretinde çok önemli bir yeri olduğu
durumlarından hangilerine kanıt olduğu savunulabilir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 3044 | Yanlış Cevap: 1124 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

16. I. Hatay
II. Batum
III. Musul
Yukarıdakilerden hangileri 1926 Ankara Antlaşması'yla Türkiye'nin sınırları dışında kalmıştır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2294 | Yanlış Cevap: 2597 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

17. Sadâbat Paktına üye devletler,
I. bölgesel barışı koruma,
II. iç işlerine karışma,
III. sınırları koruma
durumlarından hangilerinin yükümlülüğünü karşılıklı olarak kabul etmişlerdir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 3287 | Yanlış Cevap: 1248 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

Hatalı olduğunu düşündüğünüz sorular için soruların altında bulunan "Yorum" linkini tıklayarak bildirimde bulunabilirsiniz.

kpssuzmani facebook grubu