Ders:  Testler:
Test Seçim Sayfasına Geri Dön
Eğitim Bilimleri - Eğitim Bilimleri-Test.02
1.

I. Uzaktan bize doğru gelen arkadaşımızı bir elimizin parmaklarına sığacak kadar küçük görmemize rağmen gerçek boyunda algılaması,
II. KPSS sınavına hazırlanan öğretmen adayları kitapevine girdiği zaman öncelikle KPSS kitapları dikkatini çekmesi,
III. Küçük veya büyük bir televizyonda izlediğimiz King Kong filminde gorili aynı devasa boyutlarında algılamamız,

(I), (II), (III) nolu yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir; söz konusu özellik hangi kuram altında incelenmektedir.
Gönderen: onurr | Doğru Cevap: 4458 | Yanlış Cevap: 3992 | Soru Hatalı Diyen: 1 | Yorum(3)

2. Aşağıdakilerden hangisi davranışçı kuram özelliği taşımaktadır?
Gönderen: onurr | Doğru Cevap: 3733 | Yanlış Cevap: 4953 | Soru Hatalı Diyen: 3 | Yorum(4)

3.

Piaget'in bilişsel gelişim kuramına göre işlem öncesi dönemde bulunan bir çocuğun;
I. Kendisi sütü sevmediği için hiç kimsenin sütü sevmeyeceğini düşünmesi,
II. Arkadaşının ablasının saçları kısa olduğu için onun kız değil erkek olduğunu söylemesi,
III. Deprem olduğu zaman birilerinin yeri tutup salladığını söylemesi,

Piaget'in bilişsel gelişim kuramına göre sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Gönderen: onurr | Doğru Cevap: 4122 | Yanlış Cevap: 3110 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(1)

4. Özel bir dershanede görev yapan Zafer Bey boş vakitlerinde internetten Çince öğrenmeye çalışmaktadır. Yaklaşık 12 hafta boyunca çabalamasına rağmen dil öğrenmede hiç aşama kaydedememiştir. Arkadaşı Buse Hanım da Zafer Bey'e bu "Çince öğreneceğine git Çin mutfağının yemeklerini öğren" deyince de Zafer Bey dil öğrenme sevdasından vazgeçmiştir. Yukarıda verilen örnek olayda Zafer Bey'in dil öğrenmekten vazgeçmesi nasıl adlandırılır?
Gönderen: vasatî | Doğru Cevap: 931 | Yanlış Cevap: 4889 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(4)

5. İlköğretim yıllarındayken 1999 depremini yaşayan ve bu deprem esnasında öğrenim gördüğü yatılı okulun çökmesi neticesinde enkaz altında kalan ve olaydan yaralı kurtulan Dilruba Hanım şimdi üniversiteyi bitirmiş bir öğretmen adayı olarak kendine uygun bir şehir seçmek istemektedir. Tercihlerinde öncelikli olarak deprem riski düşük illeri tercih etmesi hangi bağlamda değerlendirilebilir?
Gönderen: vasatî | Doğru Cevap: 4727 | Yanlış Cevap: 2294 | Soru Hatalı Diyen: 1 | Yorum(2)

6. Öğretmen: Fiziki haritada mavi renk neyi ifade eder?
Zafer: Ovaları
Öğretmen: Konya ovasını gösterir misin? Ne renk?
Ferit Serkan:Buldum, sarı
Öğretmen: Harita anahtarını incele lütfen...
Ferit Serkan: Renkler, yükselti ve derinlikleri ifade ediyormuş.
Yukarıdaki örnek olayda Öğrenci-Öğretmen diyaloğunda Öğretmenin kullandığı dönüt türü hangisidir?
Gönderen: vasatî | Doğru Cevap: 1504 | Yanlış Cevap: 4757 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(2)

7. "Dil gelişimi" ile ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?
Gönderen: vasati | Doğru Cevap: 4213 | Yanlış Cevap: 1839 | Soru Hatalı Diyen: 1 | Yorum(1)

8. Araştırmalara göre insanların, eşit dil yeteneği ile doğsalar bile gelişimleri için gerekli ses uyarımlarını alamadıklarında (işitme engelli doğanlarda olduğu gibi) dil yeteneklerinin köreldiği görülmüştür. Konuşmanın olmadığı bir ortamda çocuğun konuşmayı öğrenemediği ortaya çıkmıştır. Parçada hangi etkene değinilmektedir?
Gönderen: özgecan | Doğru Cevap: 4918 | Yanlış Cevap: 1456 | Soru Hatalı Diyen: 2 | Yorum(3)

9. Kısa süreli bellekte bilginin kalma süresi ve alınan bilgi miktarı sınırlıdır. Bu sınırlılıkları en aza indirmek için kısa süreli bellekte depolamayı arttıran stratejiler kullanılmalıdır. Bu stratejiler zihinsel (örtük) tekrar ve gruplama stratejileridir. Aşağıda verilenlerden hangisi gruplama stratejilerinden değildir?
Gönderen: şahcihan | Doğru Cevap: 1823 | Yanlış Cevap: 3780 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(3)

10. Holland'a göre birey altı mesleki kişilik çevresinde dünyaya gelir ve kendine uygun olan mesleği seçer. Bu kişilik tiplerinden bir tanesi bireyin kapalı ofislerde çalışmayı sevmeyeceği, daha çok fiziksel kuvvetini kullanacağı işerde çalışmayı tercih edeceğini söylemiştir. Özellikleri verilen bu kişilik tipi aşağıdakilerden hangisidir?
Gönderen: hadi bakalım | Doğru Cevap: 1651 | Yanlış Cevap: 3860 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

11. "Öğrenilmiş güçlülük" teorisine göre güçlülük düzeyi yüksek olan bireyler güçlülük düzeyi zayıf olanlara göre daha başarılı olabilirler, aynı zamanda bu kimseler, negatif duygularını kontrol etmekte daha iyi oldukları gibi, stresli olaylarla başa çıkmada da daha başarılıdırlar. Verilenlerden hangisi güçlülük düzeyi yüksek olan bireylere ait vasıflardan değildir?
Gönderen: müttefik | Doğru Cevap: 2170 | Yanlış Cevap: 2666 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

12. Aşağıdakilerden hangisi eğitim proğramında bulunması gereken ve ilk bakılacak ana değişkendir?
Gönderen: mamosta | Doğru Cevap: 2697 | Yanlış Cevap: 3082 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

13. Aşağıda yapılan eğitimle ilgili kavramların tanımlamalarından hangisi yanlıştır?
Gönderen: aşiyan | Doğru Cevap: 3156 | Yanlış Cevap: 2096 | Soru Hatalı Diyen: 1 | Yorum(1)

14. İslam dininde ölümden sonra ebedi hayatın başladığına inanılır.Burada adı geçen ölüm öğrenme psikolojisinde nasıl tanımlanır?
Gönderen: ahmet/fen | Doğru Cevap: 3056 | Yanlış Cevap: 3055 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

Hatalı olduğunu düşündüğünüz sorular için soruların altında bulunan "Yorum" linkini tıklayarak bildirimde bulunabilirsiniz.

kpssuzmani facebook grubu