Eklenme Tarihi: 13.10.2009 14:02
Nimet Çubukçu Kasım Ayında Öğretmen Ataması Yapılacağını Açıkladı!

Kasım 2009'da Öğretmen Ataması Yapılacak

Okul öncesi eğitimde Türkiye'nin uzun yıllar çok gerilerde kaldığını söyleyen Bakan Çubukçu, "Bunun bir sebebi kaynak yetersizliği ve ilgisizlikse, diğer sebebi de toplumda bu konuda bir bilinç ve farkındalığın gelişmemiş olmasıdır" dedi.

Bakan Çubukçu, çocukların zihinsel gelişiminin çok erken yaşlarda oluştuğu bilincini toplumda yaygınlaştırmanın, sorunun çözümü için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Okullaşma oranı yüzde 51'in üstünde olan 32 pilot ilde bu eğitim-öğretim yılından itibaren okul öncesi zorunlu eğitime geçildiğini anımsatan Bakan Çubukçu, sürecin aksatılmadan yürütülebilmesi için 15 bin 356 okul öncesi eğitimi öğretmeni atandığını anlattı.

Bugün tanıtımı yapılan proje ile dezavantajlı çocukların gündüz çocuk bakım hizmetleri ve okul öncesi eğitime kayıtları ile devamlarının artırılmasının hedeflendiğini belirten Bakan Çubukçu, bu çerçevede kamu kurumları, belediyeler ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapılacağını ifade etti.

Bakan Çubukçu, projenin, Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Mali İşbirliği fonlarından sağlanan 16.27 milyon avro bütçe ile finanse edildiğini anlattı. Proje kapsamında Van, Erzurum, Ağrı, Şanlıurfa, Diyarbakır, Hatay, Mersin, Ankara, İzmir ve Adana'da toplum temelli gündüz çocuk bakım modeli ve okul öncesi eğitimi müfredatı programları geliştirileceğini, öğretmenlerin hizmet içi eğitimden geçirileceğini kaydeden Bakan Çubukçu, ayrıca 16 ilde ilköğretim okulları bünyesindeki okul öncesi eğitim sınıfları ile ana okullarına eğitim materyali sağlanacağını belirtti.

Bakan Çubukçu, yerel kamu kurumları, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör kuruluşlarının ortak çalışmasını hedefleyen bir hibe programı da hazırlanarak uygulanacağını ifade etti. Bakan Çubukçu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Okul öncesi eğitimin geliştirilmesinde AB'ye aday bir ülke olarak AB uygulamaları ile uyumlu ve kapsamlı stratejilerin ortaya konulması büyük önem arz ediyor. Hibe programından amaç, okul öncesi eğitimin geliştirilmesi için AB uygulamaları ile uyumlu ve kapsamlı stratejilerin ortaya konmasını ve uygulanmasını desteklemenin yanında okul öncesi eğitimi hizmetini yaygınlaştırmanın olanaklarını artırmak için kurumsal bir çerçeve oluşturmaktır."

Bakan Çubukçu, projede, "dezavantajlı bölgelerde okul öncesi eğitim ve toplum temelli gündüz bakımı modellerinin yaygınlaştırılmasının, okul öncesi eğitimin güçlendirilmesi hedefine katkı sunabilecek taraflar arasındaki işbirliği ve diyaloğun güçlendirilmesinin, farklı modeller geliştirilerek başta dezavantajlı çocuklar olmak üzere okul öncesi eğitimden faydalanan çocuk sayısının artırılmasının, okul öncesi eğitim hizmeti veren veya vermek isteyen kurumların personel kapasitelerinin geliştirilmesinin ve okul öncesi eğitim hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesinin, ayrıca toplumda okul öncesi eğitimin önemine ilişkin farkındalık oluşturulmasının" öncelikler arasında yer aldığını anlattı.

Hedef kitlesinin 32-72 ay arası çocuklar ile aileleri olduğunu ifade eden Bakan Çubukçu, ayrıca okul öncesi eğitim hizmetlerine yönelik iş arayan kadınlar ile okul öncesi eğitim ve toplum temelli gündüz bakım hizmeti sunan okul müdürleri, öğretmenler, eğitimciler ve diğer personelin de bu kitle içinde yer aldığını kaydetti.

Bakan Çubukçu, hibe programına tüm eğitim ve öğretim kurumlarının, kamu yararına hizmet veren sivil toplum tüzel kişilerinin, yerel yönetimlerini, devlet teşekkülünde olmayan araştırma enstitüleri ve uluslararası kuruluşların başvurabileceğini bildirdi.

Okul öncesi eğitimin önemine de işaret eden Bakan Çubukçu, "0-5 yaşta okul öncesi eğitimin hemen görülen faydalarına baktığımızda daha hızlı dil gelişimi, daha az hastalık, daha az beslenme bozukluğu, daha az çocuk istismarı, daha iyi ebeveyn-çocuk ilişkisi gibi hem çocuklarımıza hem de topluma ve ülkeye büyük kazanımlar sağlayacak sonuçların okul öncesi eğitimden başladığı daha iyi görülmektedir" dedi.

Bakan Nimet Çubukçu, tanıtımın ardından bir gazetecinin, öğretmen atamalarının ne zaman yapılacağı ve kaç kişinin atanacağına ilişkin sorusu üzerine, kasım ayında atama yapacaklarını, ancak Maliye Bakanlığı ile çalışmalar tamamlandıktan sonra açıklamada bulunulacağını söyledi.

Kaynak:
Bu Sayfa 2252  kez okundu.

kpssuzmani facebook grubu

Adınız:
İşlem:
 (1+7)
Başlık:
Yorum:

kpssuzmani facebook grubu

Bu Sayfa İçin Yazılmış Tüm Yorumlar