Eklenme Tarihi: 11.12.2020 00:00
TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI

DUYURU

SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI

·       Sınav Sonuçlarının Açıklanması;      

              Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Şirketimizde ihtiyaç duyulan alanlarda 4857 sayılı Kanuna tabi sürekli işçi statüsünde istihdam edilmek üzere sözlü sınav işlemleri 05-07 Ağustos 2020 tarihleri arasında Sınav Kurulları tarafından gerçekleştirilmiştir. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin asil ve yedek listeler başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asil aday ile yedek aday belirlenmiş olup, sonuçlar “SINAV SONUÇ SORGULAMA” sayfasında yer almaktadır.

 

·       Sınav Sonuçlarına İtiraz;

Sınav sonuçlarına itirazda bulunacak adaylar bu itirazlarını; sonuçların Genel Müdürlüğümüz sonuc.turkseker.gov.tr internet adresinde ilan edildiği tarihten itibaren yedi (7 gün)  gün içinde (11-18 Aralık 2020 tarihleri arasında) Genel Müdürlüğümüzce oluşturulan Sınav Kuruluna; sinav@turkseker.gov.tr mail adresine  e-posta ile ayrıca aşağıda belirtilen adrese elden, ya da kargo yolu ile yapabileceklerdir. (T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres olmayan dilekçeler, süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar, posta veya kargo yolu ile yapılan başvurularda meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

Yapılan itirazlar sınav kuruluna ulaştığı tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde sonuçlandırılarak, nihaî karar itiraz sahibine e-posta veya iadeli taahhütlü posta ile bildirilecektir İtiraz sürecinin tamamlanmasını müteakip, nihai sonuç listeleri 22.12.2020 tarihinde Genel Müdürlüğümüz www.turkseker.gov.tr internet adresinde yayınlanacaktır. Nihai sonuç listelerinin yayımını takiben işe başlayacak adaylardan istenilecek belgeler aşağıda belirtilmiştir.

Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

İLANEN DUYURULUR.


İSTENİLEN EVRAKLAR
1- Özgeçmiş
2- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
3- 10 adet Fotoğraf
4- Adli Sicil Kayıt Belgesi
5- Sağlık Kurulu Raporu (Raporda "tehlikeli/çok tehlikeli işlerde, yüksekte ve vardiyalı İşlerde çalışabilir” ya da "Sağlam” ibaresinin olması gereklidir, Her iki durumda da adaylar İşyeri Hekimi tarafından muayene edilerek tehlikeli/çok tehlikeli işlerde, yüksekte ve vardiyalı işlerde çalışabilir” durumu tespit edilecek ve bu raporu alamayanlar kesinlikle işe başlatılmayacaktır.

Ancak; Pandemi nedeniyle sağlık kurulu raporu alamayan adaylar, işe başlamadan önce adaylardan taahhütname alınarak İşyeri Hekimince yapılacak muayene ile sağlık durumunun “Tehlikeli/Çok Tehlikeli İşlerde, Vardiyalı İşlerde, Arazide ve Gece Vardiyasında Çalışabilir” durumda olduğu tespiti yapılacaktır. Hastanelerin bu raporu vermeye başlaması halinde ise kendilerinden yukarıda belirtilen sağlık raporu istenilecektir.)

 

Sınav Kurulu Adresi:    Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü
                                         Mithatpaşa Caddesi No: 14
                                         Yenişehir / ANKARA

Not: Sağlık Kurulu Raporu; Kamu veya üniversite hastanelerinden alınabildiği gibi sağlık kurulu birimi olan özel hastanelerden de alınabilir.

Kaynak:Türkşeker
Bu Sayfa 923  kez okundu.

kpssuzmani facebook grubu

Adınız:
İşlem:
 (4+8)
Başlık:
Yorum:

kpssuzmani facebook grubu

Bu Sayfa İçin Yazılmış Tüm Yorumlar