Eklenme Tarihi: 01.07.2009 12:17
2009 KPSS'de tartışmalı 2 Eğitim Bilimleri sorusu daha

Aşağıdaki 2 soru PEGEM hocaları tarafından çelişkili olduğu ifade edilmektedir.

İşte o 2 soru...

1. İyinin, doğrunun ve güzelin evrenselliğini, değerlerin mutlak olduğunu ve değişmezliğini,
tutarlılık kavramının önemli olduğunu savunan bir öğretmen, öğrencilerine seçme özgürlüğü
tanımakta, onların seçme ve karar verme becerilerini geliştirmek istemektedir.
Bu öğretmen için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Gerçekçi      B) İdealist         C) Yararcı      D) Varoluşçu       E) İlerlemeci 


YORUM : İyinin, doğrunun ve güzelin evrenselliğini, değerlerin mutlak olduğunu
ve değişmezliğini ve tutarlılık kavramının önemli olduğunu idealizm savunur.
Ancak öğrencilere seçme özgürlüğü tanıma, onların seçme ve karar verme becerilerini
geliştirme idealizm felsefesiyle çok uyumlu değildir. Bu yaklaşımda geçmişten gelen
bilgi ve değerlerin yeni kuşaklara öğretilmesi, onların daha gelişmiş medeniyetler kurmasını
sağlayacaktır. Dolayısıyla sorunun seçme özgürlüğü ve karar verme becerisinin
geliştirilmesi varoluşculuk ve ilerlemecilik eğitim felsefeleriyle daha yakından ilgilidir.
Bu nedenle sorunun ilk iki satırı ile son iki satırı arasında felsefi farklar vardır. Sorunun
bir kısmı idealizm diğer kısmı ise varoluşçuluk ve ilerlemecilikle ilgilidir.2.

I. AB ülkelerinin ve ABD?nin programlarından uyarlanmıştır.
II. Ulusal değerlere yeterince yer verilmediği iddia edilmektedir.
III. Pilot uygulama yapılmış, programın uygulama sürecinde ve
bitiminde program değerlendirilmiş, geliştirilmiş ve sonra kitaplar yazılmıştır.
IV. Programlar birinci sınıftan başlayarak her yıl bir sınıfa aşamalı uygulanmıştır.
V. Aradisiplin yaklaşımına yer verilmiştir.
Ülkemizde uygulanmakta olan yeni ilköğretim programlarıyla ilgili olarak
yukarıdaki değerlendirmelerden hangileri doğrudur?

A) I, II ve IV        B) I, II ve V       C) I, III ve IV          D) II, III ve IV         E) II, IV ve V


YORUM: Bu soruda ciddi problemler vardır. Soru tartışmaya açıktır. Bilimsel bilgiler
yerine soru yazarının yeni ilköğretim programlarına yönelik subjektif bakışını yansıtmaktadır.
Doğru bir ifade olarak gösterilen ?AB ülkelerinin ve ABD?nin programlarından uyarlanmıştır.?
programda çalışan akademisyenlerin ve uygulayıcıların emeklerini görmezden gelici niteliktedir.
Bilimin evrensel oluşu program geliştirme alanı için de geçerlidir. Ve diğer alanlarda olduğu
gibi program geliştirme alanına ilişkin literatüre daha çok yukarıda adı geçen ülke
akademisyenleri katkı yapmaktadır. Ancak gerçeğin uyarlanma olarak ifade edilmesi yanlıştır.
Program geliştirme sürecinde bulunan akademisyen ve öğretmenlerin emeklerini küçültücü niteliktedir.
İkinci doğru seçenek olarak gösterilen ?Ulusal değerlere yeterince yer verilmediği iddia edilmektedir?
Bu değerlendirmede ise ciddi mantık hataları bulunmaktadır. İddia, sözlüklerde ?ileri sürülerek
savunulan düşünce? olarak tanımlanmaktadır. İddianın bir sav ya da tez olarak görülebilir. Her
iki durumda da ileri sürülen bir düşünce olduğu görülmektedir. İddia edilmektedir.
Kim iddia etmektedir?, Bu iddia kanıtlanmış mıdır?, Kanıtlandıysa zaten iddia olmaktan çıkmıştır.
Bu nedenle iddia demek doğru değildir. Kısaca bir bilgi kanıtlanmadıysa bu tarz sorularda
sorulmamalıdır. Kanıtlandıysa iddia denilmemelidir. Her iki durumda da hatalı bir ifadededir.

Kaynak:.pegem.net
Bu Sayfa 2395  kez okundu.

kpssuzmani facebook grubu

Adınız:
İşlem:
 (8+6)
Başlık:
Yorum:

kpssuzmani facebook grubu

Bu Sayfa İçin Yazılmış Tüm Yorumlar