Eklenme Tarihi: 26.05.2009 11:16
Hava Kuvvetleri Komutanlığı (HvKK) Sözleşmeli Subay Alım İlanı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı (HvKK) Sözleşmeli Subay Alım İlanı

- Nitelikleri uygun olan adaylar başvurularını sadece internet yolu ile https://www.tekok.edu.tr/ adresine en geç  14 AĞUSTOS 2009 saat : 12.00'a kadar yapmaları gerekmektedir. 
- Başvuru tarihini geçiren ve nitelikleri uygun olmayanların müracaatlarına kesinlikle işlem yapılmayacaktır. 
- Sınav ve seçim aşamaları tarihleri internet adresimizden bildirilecek olup, adayların adreslerine çağrı mektubu gönderilmeyecektir. Bu sebeple İnternet sitemizi takip etmeniz mağduriyetinizi engelleyecektir.
- Başvuru, sınav, seçim aşamaları ve diğer hususlar hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için https://www.tekok.edu.tr/ adresini ziyaret ediniz.

ALINACAK BÖLÜMLER

- Uçak, Uzay, Havacılık ve uzay mühendisliği, Uçak, Gövde- Moto, Havacılık/ Uçak Elektrik ve Elektrroniği bölümü
- Elektrik, Elektrik ve elektronik, Elektronik, Elektronik ve haberleşme mühendisliği
- Bilgisayar, Bilgisayar Bilimleri, Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sis. Müg.
- Telekomünükasyon, Kontrol Mühendisliği
- Endüstri Mühendisliği
- Makine Mühendisliği
- İnşaat Mühendisliği
- Matematik Mühendisliği
- Matematik Bölümü
- Matematik öğretmenliği
- Hukuk Fakülteleri
- Fizik bölümü
- Kimya bölümü
- Biyoloji bölümü
- Tarih bölümü
- Coğrafya bölümü
- İşletme
- İktisat
- Maliye
- Uluslararası İlişkiler
- Kamu yönetimi

1. BAŞVURU İÇİN ADAYLARDA ARANACAK  NİTELİKLER       :
    a.  T.C. vatandaşı olmak,
    b. Yukarıda kaynak olarak belirtilen en az 4 yıl süreli fakültelerden birini kendi nam ve hesabına bitirmiş olmak  (09 EKİM 2009'a kadar mezun olacakların başvuruları da kabul edilecektir),
    c.  Askerlik  durumu ile ilgili olarak  bakaya veya yoklama kaçağı olarak aranmamak, hakkında hazırlık soruşturması  veya cezaları para cezasına çevrilmiş olsa bile mahkumiyeti olmamak ve hakkında yedeksubay olamaz kararı bulunmamak.
    ç. Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına  uğramış, para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine  ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
    d. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından ahlak veya disipline aykırı bir nedenle çıkarılmamış olmak,
    e. Herhangi bir kamu veya özel kuruluşa karşı hizmet yükümlülüğü ve tazminat borcu olmamak,
    f.  Sivil veya askeri okullardan herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,
    g. Okul idareleri tarafından disiplin ve ahlak yönünden cezalandırılmamış olmak,
 
2. BAŞVURU KOŞULLARI       :
   a.  Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni, Eczacı ve İngilizce Öğretmeni için bayan ve erkek, diğer tüm branşlar için  sadece erkek adaylar başvuru yapabilecek,
   b.  Düzeltilmemiş  nüfus kaydına göre 01 ŞUBAT 2009 tarihi itibariyle lisans öğrenimini yapmış olanlar için 27 yaşından (01 ŞUBAT 1982 ve daha sonra doğanlar), lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için ise 32 (01 ŞUBAT 1977 ve daha sonra doğanlar) yaşından büyük olmamak,
   c.  Askerliğini yapmamış veya 1076 Sayılı Kanun hükümlerine göre yedek subay,  kısa dönem erbaş ve er olarak eskerliğini yapıyor veya terhis edilmiş, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli sivil memur veya işçi  olmak,
   ç.  Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak,
   d   2007, 2008 ve 2009 yıllarında Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)'na girmiş ve KPSSP8, KPSSP10, KPSSP89, KPSSP109 notlarına sahip olmak,
   e.  Erkek adaylar için boyu en az 168cm., bayan adaylar için 166cm. olmak ve TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen sağlık kriterlerini karşılamak,
  
3. BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ      :  
   a.  Nitelikleri uygun olan adaylar başvurularını sadece internet yolu ile www.tekok.edu.tr adresine en geç  14 AĞUSTOS 2009 saat : 12.00'a kadar yapmaları gerekmektedir.
    b.  Başvuru tarihini geçiren ve nitelikleri uygun olmayanların müracaatlarına kesinlikle işlem yapılmayacaktır.
    c.  Sınav ve seçim aşamaları tarihleri internet adresimizden bildirilecek olup, adayların adreslerine çağrı mektubu gönderilmeyecektir. Bu sebeple İnternet sitemizi takip etmeniz mağduriyetinizi engelleyecektir.
    ç. Başvuru, sınav, seçim aşamaları ve diğer hususlar hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için www.tekok.edu.tr adresini ziyaret ediniz.

4. SEÇİM AŞAMALARI         :
    a. Başvuru sayısına göre sınıf ve ihtisas bazında KPSSP8, KPSSP10, KPSSP89, KPSSP109 puan türleri için tespit edilecek baraj notu ve üzerinde not almış olmak,
    b.  İngilizce Öğretmenliği sınıfında istihdam edilebilecek adaylar için yapılacak meslek bilgisi sınavında başarılı olmak,   
    c. Yapılacak olan ön sağlık, fiziki kabiliyet testi ile mülakat değerlendirmelerinden başarılı olmak,
    ç.  Sevk edileceği askeri hastaneden "Sınıfında Sözleşmeli Subay Olur" kurul kararlı sağlık raporu almış olmak,
    d.  Hakkında yapılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak.
    . 
HAVA TEKNİK OKULLAR KOMUTANLIĞI
İNSAN KAYNAKLARI DEĞERLENDİRME SEÇME VE YERLEŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
(SÖZLEŞMELİ SUBAY KISMI)
35415          Gaziemir/İZMİR
TEL   : 0 (232) 251 79  29
            0 (232) 251 16  00-41 89
 FAKS: 0 (232) 251 92 78
 www.tekok.edu.tr

Kaynak:HvKK
Bu Sayfa 3225  kez okundu.

kpssuzmani facebook grubu

Adınız:
İşlem:
 (5+4)
Başlık:
Yorum:

kpssuzmani facebook grubu

Bu Sayfa İçin Yazılmış Tüm Yorumlar