Eklenme Tarihi: 14.05.2009 09:26
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Personel Alımı İlanı (MİT Memur Alımı İlanı)

T.C. BAŞBAKANLIK MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI'NA SINAVLA ERKEK İSTİHBARAT UZMAN YARDIMCISI İLANI1. ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER
-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 nci maddesinde öngörülen genel şartlara sahip olmak,
-Teşkilatımız mevzuatına göre atanmaya engel hali bulunmamak, (Bu hususta ilgili Yönetmelik hükümleri esastır.)
-Bir kamu kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu veya 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine tabi olarak çalışmamak,
-En az 4 yıllık örgün eğitim veren Hukuk, Siyasal Bilgiler Fakültelerinden veya İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin; Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, İşletme, İktisat, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri Bölümleri ile ilgili Fakültelerin Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe, Antropoloji, Tarih, Halkla İlişkiler, Gazetecilik Bölümlerinden mezun olmak, (Bu dallara öğretim programlarında ağırlıklı olarak yer veren yabancı öğretim kuruluşlarından mezun olan adayların YÖK tarafından verilen Denklik Belgesini ibraz etmeleri zorunludur.)
-ÖSYM tarafından gerçekleştirilen son beş yıla ait Kamu Personel Seçme Sınavı'nın KPSSP1, KPSSP2, KPSSP3 veya KPSSP4 puan türlerinin herhangi birinden 80 ve üstü puan almış olmak,
-Yabancı dilde aşağıdaki maddelerden en az birindeki şartları sağlamak,
-İngilizce için son beş yıla ait; Kamu Personeli Dil Sınavından (KPDS) 70 ve üstü puan almış veya KPSS'nin yabancı dil bölümünden en az 42 soruyu doğru yanıtlamış (diğer bir ifadeyle 60 sorunun en az %70'ine doğru cevap vermek) veya TOEFL'dan en az PBT:523, CBT:193 ya da IBT:69 almış olmak,
-Almanca veya Fransızca için son beş yıla ait; Kamu Personeli Dil Sınavından (KPDS) 70 ve üstü puan almış veya KPSS'nin yabancı dil bölümünden en az 42 soruyu doğru yanıtlamış (diğer bir ifadeyle 60 sorunun en az %70'ine doğru cevap vermek) olmak,
-Diğer diller için son beş yıla ait Kamu Personeli Dil Sınavından (KPDS) 70 ve üstü puan almış olmak,
-Kamu Personeli Dil Sınavı (KPDS) kapsamında bulunmayan diller için Müsteşarlığımızca yapılacak sınavlardan 70 ve üstü puan almış olmak,
-Başvuru tarihi itibarıyla, yüksek lisans ve doktora mezunları için 32, lisans mezunları için 30 yaşını doldurmamış olmak,
-Askerlik hizmetini fiilen tamamlamış olmak, 3 ay içerisinde terhis olabilecek durumda bulunmak ya da tecilli olmak.

2. SINAV ŞEKLİ
Görev talebinde bulunanların dilekçeleri üzerinden yapılacak değerlendirme sonucunda, gerekli şartları taşıyan adaylar; kompozisyon, mülakat ve diğer aşamalardan oluşan sınava alınacaktır. Sınavlar eleme usulüyle yapılacaktır.


3. BAŞVURU ŞEKLİ
Başvurular aşağıdaki belgeler ile birlikte "P.K.955 Ulus - ANKARA" adresine posta yoluyla yapılacaktır.


4. BAŞVURUDA GÖNDERİLMESİ GEREKLİ BELGELER
-Ayrıntılı özgeçmişi içeren dilekçe (İletişimin rahat kurulabilmesi amacıyla yazışma adresi, telefon numarası ve e-posta adresinin dilekçede belirtilmesi gerekmektedir.)
-Nüfus cüzdanı fotokopisi,
-Diploma fotokopisi (Yurt dışındaki yüksek öğretim kuruluşlarından mezun olanlar için ayrıca YÖK tarafından verilmiş Denklik Belgesi fotokopisi),
-Son beş yıla ait KPSS ve ilgili yabancı dil sınavı sonuç belgesi fotokopileri,
-Askerlik durumunu (terhis veya tecil) gösterir belgenin fotokopisi,
-Bir adet vesikalık fotoğraf.

Atamalarda, Müsteşarlığımızın ilgili mevzuat hükümleri esastır. Belirlenen kontenjan dışında kalan adayın ataması yapılmaz.
Kaynak:MİT
Bu Sayfa 11540  kez okundu.
Adınız:
İşlem:
 (1+6)
Başlık:
Yorum:

kpssuzmani facebook grubu