Eklenme Tarihi: 06.09.2012 22:51
TÜRK TARİHİNDE İLKLER TÜRK TARİHİNDE İLKLER

 

TÜRK TARİHİNDE İLKLER

1. Tarihte Kurulan İlk Türk Devleti, Asya Hun Devleti
2. Türk Adı İle Kurulan İlk Milli Türk Devleti, I. Göktürk Devleti
3. Yerleşik Yaşama Geçen İlk Türk Devleti, Uygurlar
4. Yazıyı İlk Kullanan Türkler, II. Göktürk ( Kutluklar )
5. Avrupa'da Kurulan İlk Türk Devleti, Avrupa Hun Devleti
6. İstanbul'u İlk Kuşatan Türkler, Avarlar
7. Alfabeyi İlk Kullanan Türkler, Türgişler
8. Parayı ilk kullanan Türkler, Sibirler
9. İlk Türk Parasını Basan Türkler, Türgişler
10. Bizans'la Siyasal İlişki Kuran İlk Türkler, Göktürkler
11. Türk Tarihinin İlk Yazılı Antlaşması, Asya Hun-Çin Ant.
12. İlk Türk Alfabesi, Göktürk -Orhon Alfabesi
13. Töreyi yazı hale getiren ilk Türkler, Uygurlar
14. Türk Tarihi ile ilk yazılı belgeler, Orhun Kitabeleri
15. Tarihte ilk onlu sisteme dayalı ordu, Asya Hunları-Metehan
16. İlk Türk Hükümdarı, Teoman, Asya Hun Devleti
17. Türk adı ilk defa, ÇİN KAYNAKLARINDA Geçer.
18. Türlerin ilk başkenti, Ötüken
19. İlk hayvan sanat üslubu, İSKİTLER
20. İlk ceket, pantolon, kemer ve kemer tokası, İskitler
21. Yabancı dinleri benimseyen ilk Türkler, Uygurlar
22. Anadolu'ya ilk gelen Türkler, Hunlar
23. İlk atlı göçebe Türk uygarlığı, İskitler
24. Kâğıt ve matbaayı ilk kullanan Türkler, Uygurlar
25. Tarihte atı ilk evcilleştirilen millet, Türkler
26. İlk yazılı Türk Milli Tarih kaynağı, Orhun Kitabeleri
27. İlk yoğurt, pastırma ve konserve et, Türkler
28. En uzun destanı, Manas-Kırgızlar
29. Musevi olan tek Türkler, Hazarlar
30. İslamiyet'i kabul eden ilk Türk boyu, Karluklar
31. İlk Müslüman Türk devleti, Karahanlılar
32. İlk Müslüman Türk İmparatorluğu, Gazneliler
33. Mısır'da kurulan ilk Türk İslam Devleti, Tolunoğulları
34. Hicaz bölgesine hâkim olan ilk Türk devleti, İhşitler
35. Hindistan'a İslamiyet'i ilk götüren Türkler, Gazneliler
36. Türkçeyi resmi dil ilan eden ilk Türk Devleti, Karahanlılar
37. Türkçeyi resmi dil ilan eden ilk Türk Beyliği, Karamanoğulları
38. Türklerin Anadolu'daki ilk başkenti, İznik
39. İlk Türk denizcisi ve Amirali, Çaka Bey
40. Selçukluların Bizans'la yaptığı ilk savaş, Pasinler
41. Türk âleminin ilk sözlüğü, Divan-I Lügati't Türk
42. İlk Türkçe Siyasetname Eseri, Kutadgu-Bilig
43. İstanbul'u İlk Kuşatan Müslüman Türk Devleti, Çaka
44. İlk Türk-İslam Medresesi, Gazneniler, Beyhakiye Medresesi
45. Anadolu'da İlk Cami, Diyarbakır Ulu Cami
46. Anadolu'da İlk Dini-Siyasi Ayaklanma, Babai İsyanı
47. Anadolu'da ilk destan, Danişmentname
48. Anadolu Selçukluları'nda İlk Tersane, Sinop, I.İzzettin Keykavus Dönemi
49. Anadolu Selçuklularında İlk Gümüş Para, Iı. Kılıç Arslan
50. Anadolu Selçuklularında İlk Bakır Para, I.Mesut
51. Anadolu Selçuklularında ilk kapitülasyon, Venedik, I.Alaettin Keykubat
52. Haçlılara ilk karşı koyan İslam ve Türk devleti, Anadolu Selçukluları
53. Anadolu'da İlk esnaf teşkilatı, Ahilik, Anadolu Selçuklu Devleti
54. Osmanlı'ya ilk katılan Beylik, Karesioğulları
55. İlk Denizci Türk Beyliği, Menteşeoğulları
56. Sultan unvanını ilk kullanan Türk hükümdarı, Gazneli Mahmut
57. Türk-İslam edebiyatının ilk örneği, Kutadgu-Bilig
58. Edebiyatımızın anı türündeki ilk eseri, Babürşah'ın Babürnamesi

Kaynak:
Bu Sayfa 3309  kez okundu.

kpssuzmani facebook grubu

Adınız:
İşlem:
 (4+8)
Başlık:
Yorum:

kpssuzmani facebook grubu

Bu Sayfa İçin Yazılmış Tüm Yorumlar