Eklenme Tarihi: 02.04.2009 00:00
Merkez Bankası Sözleşmeli Laborant, İşletmen, Teknisyen ve destek hizmet görevlisi alımı ilanı
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI'NA SÖZLEŞMELİ LABORANT, İŞLETMEN, TEKNİSYEN, DESTEK HİZMET GÖREVLİSİ
VE AŞÇI ALINACAKTIR
 
  
 
I-  ADAYLARDA ARANACAK KOŞULLAR
1- ÖZEL KOŞULLAR

a)  Laborant adaylarında; Sağlık Meslek Liselerinin Laborant veya Laboratuvar Teknisyenliği bölümlerinden mezun olmak.
b)  İşletmen adaylarında; Endüstri Meslek Liseleri ile Teknik Liselerin Bilgisayar, Bilgisayar Donanım, Bilgisayar Yazılımı veya Elektronik bölümlerinden mezun olmak.
c)  Teknisyen adaylarında; Endüstri Meslek Liseleri ile Teknik Liselerin Makine, Kimya, Sıhhi Tesisat, Sıhhi Tesisat-Kalorifercilik-Isıtma, Soğutma ve İklimlendirme, Tesisat Teknolojisi, İnşaat, Üst Yapı-İnşaat, Yapıcılık, Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Metal İşleri, Matbaacılık, Baskı (Ofset Baskı-Tipo Baskı), Ofset Baskı Serigrafi, Tipo Baskı Serigrafi ve Ağaç İşleri bölümlerinden mezun olmak.
d) Destek Hizmet Görevlisi adaylarında;
- Lise ve dengi okullardan mezun olmak.
- Asgari 3 yıllık şoförlük deneyimine ve "E" Sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak.
e)   Aşçı adaylarında; Aşçılık Meslek Liseleri ile Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinin Aşçılık veya Mutfak bölümlerinden mezun olmak.
2- GENEL KOŞULLAR
a)  2006 veya 2008 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı'ndan 70 ve üzerinde KPSSP94 puanı almış olmak.
b)  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Memurları Yönetmeliği'nin 10. maddesinde belirtilen diğer koşulları taşımak.
c)  Başvuruların sona erdiği 17/04/2009 tarihi itibariyle 28 yaşından büyük olmamak. (17/04/1981 tarihinden sonra doğanlar. Bankamız çalışanları için bu şart aranmaz.)
d) Erkek adaylarda askerlik görevini yapmış olmak.
II- SINAV
Başvuruda bulunacak adaylardan KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlayarak, yapılacak sıralama sonucunda, unvanlara göre aşağıdaki tabloda belirtilen sayıda (kontenjana giren son aday ile aynı puanı alan adaylar da dahil) aday, sınava tabi tutulacak olup, sınavlar;
- Laborant, İşletmen ve Teknisyen adayları için sözlü sınav-mülakat,
-  Destek Hizmet Görevlisi adaylan için öncelikle tatbiki sınav, daha sonra sözlü sınav-mülakat,
- Aşçı adayları için uygulamalı sözlü sınav-mülakat, şeklinde yapılacaktır.
Kontenjana girmeye hak kazanan adaylar ile sınavların tarihleri ve yerleri Bankamız internet sitesinde (
www.tcmb.gov.tr) daha sonra duyurulacaktır.
   
 Sözlü sınav-mülakatta başanlı olan adayların, KPSS puanı ile sözlü sınav-mülakat puanlarının ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek başarı sıralamasına göre tercih edebilecekleri birime atamaları yapılacaktır.
III- BAŞVURU
Laborant, İşletmen, Teknisyen ve Aşçı adaylarının, 23/03/2009 Pazartesi gününden 03/04/2009 Cuma günü çalışma saati sonuna kadar,
Destek Hizmetleri Görevlisi adaylarının ise 06/04/2009 Pazartesi gününden 17/04/2009 Cuma günü çalışma saati sonuna kadar,
Bankamızın
www.tcmb.gov.tr adresinde İnsan Kaynakları sayfasından elektronik olarak başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvuru ile ilgili daha fazla bilgiye Bankamızın web sitesinden ulaşılabilir.
Şahsen veya posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 
  
    
 Unvanı Sınava çağrılacak aday sayısı 
 Laborant 3 
 İşletmen 12 
 Teknisven Grubu 10 
 Sıhhi Tesisat, Sıhhi Tesisat-Kalorifercilik-Isıtma, Soğutma ve İklimlendirme, Tesisat Teknolojisi 
 İnşaat, Üst Yapı-İnşaat, Yapıcılık 8 
 Elektrik (*) 12 
 Makine 5 
 Kimya 3 
 Elektronik (*) 5 
 Metal İşleri 3 
 Matbaacılık, Baskı (Ofset Baskı-Tipo Baskı), Ofset Baskı Serigrafi, Tipo Baskı Serigrafi 6 
 Ağaç İşleri 3 
 Destek Hizmet Görevlisi 50 
 Aşçı 25 
   
 
  
 (*) Elektrik-Elektronik bölümü mezunları her iki bölümden tercih edecekleri birine başvurabileceklerdir. NOT: Unvanlann görev tanımlanna yukanda belirtilen web sitesinden ulaşılabilir.  
 


Kaynak:Net
Bu Sayfa 3524  kez okundu.

kpssuzmani facebook grubu

Adınız:
İşlem:
 (5+7)
Başlık:
Yorum:

kpssuzmani facebook grubu

Bu Sayfa İçin Yazılmış Tüm Yorumlar