Eklenme Tarihi: 02.04.2009 00:00
Tunceli Valiliği 4/b'li sözleşmeli personel alım ilanı

4/B PERSONEL ALIM  İLANI
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin esaslar ile ek ve değişiklikler çerçevesinde Tunceli Valiliğinde çalıştırılmak üzere ön lisans mezunu 3 büro personeli, ön lisans mezunu 1 programcı personel alımı yapılacaktır.
GENEL ŞARTLAR
1-Personel alımı yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın 01.01.2008 tarihinden sonra yapılan KPSS (B) (KPSSP93) grubu sınavında alınan puana göre yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle gerçekleştirilecektir. (Büro Personeli ve Programcı)
2- Alınacak büro personeline tablodaki gibi brüt ücret ödenecektir.

 

UNVANI VE NİTELİĞİ

 

HİZMET YILI

AYLIK BRÜT SÖZLEŞME ÜCRETİ (TL)

 

Büro Personeli İçin

 

 

 

 

 

a) 5 yıldan az olanlar
b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar
c)10 yıldan 15 yıla kadar
olanlar
d)15 yıldan 20 yıla kadar olanlar
e)20 yıldan fazla olanlar

 

 

1.171,31
1.225,45

1.279,46

1.335,73
1.397,62

 

Programcı Personel için mesleki tecrübesi ve dil düzeyine göre tablodaki gibi brüt ücret ödenecektir.


MESLEKİ TECRÜBESİ

İNGİLİZCE DÜZEYİ

Aylık Brüt Sözleşmeli Ücret (TL)

5 Yıldan Fazla

A ? B

1.761,13

C

1.693,67

D

1.683,84

3 ? 5 Yıl

A ? B

1.683,84

C

1.603,76

D

1.577,08

1 ? 3 Yıl

A ? B

1.523,58

C

1.459,37

D

1.423,57

0 ? 1 Yıl

A ? B

1.315,91

C

1.243,82

D

1.207,78

3-Yerleştirme hakkını kazanan aday ile Tunceli Valisi arasında Maliye Bakanlığınca vize edilen tip sözleşme imzalanacaktır. Ancak atama evrakları üzerinde yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen, adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar yerleştirilmiş ve sözleşme imzalanmış olsalar dahi yerleştirme işlemleri geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları iptal edilerek sözleşmeleri feshedilecektir.  (Büro Personeli ve Programcı)
4-Sözleşmeli olarak çalıştırılacakların kurumumuzca tespit edilen özel şartların yanı sıra, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasının 4,5,6 ve 7 inci bentlerinde belirtilen koşulları taşımaları gerekmektedir. (Büro Personeli ve Programcı)
5- Ön lisans düzeyinde yükseköğrenimli olmak. (Büro Personeli ve Programcı) (İlk defa işe alınacaklarda Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama Teknolojisi ve Programlama, Bilgisayar Operatörlüğü veya Bilgisayar ve Teknikerliği, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar Donanımı Bölümlerinden birinden mezun olmak.) (Programcı)
6- Mesleki tecrübenin belirlenmesinde, Bilişim Personeli (Programcı)  olarak 657 Sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK?ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile SSK?na tabi özel kesimde bilişim personeli (Programcı ) olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınır. ( Programcı)
7- İlk defa işe alınacaklarda Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) en az (D) düzeyinde İngilizce bilgisi aranır. Ancak, yurtiçi veya yurtdışında İngilizce dili ile öğretim yapan Fakülte, Yüksekokul ve Bilgisayar Programcılığı alanında meslek yüksekokulu mezunu olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra anadili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanlar, İngilizce dilinde ?Test Of  English as a Foreign Language? (TOEFL) sınavında en az 173 (veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) veya ?İnternational English Language Testing System? (İELTS) sınavından en az 6 puan alanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir. ( Programcı)
8- Yabancı Dil Sınav Sonuçları (5) yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde yeniden sınava girmeyenlerin yabancı dil bilgi düzeyi (D) düzeyi olarak kabul edilir. ( Programcı)
9- Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak veya en az bir (1) yıl ertelemiş olmak.  (Büro Personeli ve Programcı)
10-Yapılacak inceleme ve soruşturma sonucunda engel bir durumu bulunmamak. (Büro Personeli ve Programcı)
11- 01.01.2008 tarihinden sonra yapılan KPSS (B ) (KPSSP93) grubundan sınava girmiş olmak. (Büro Personeli ve Programcı)
12- 65 yaşını dolduranlar sözleşmeli olarak çalıştırılamaz.(Büro Personeli ve Programcı)  

İSTENİLEN BELGELER:      (Büro Personeli ve Programcı)

  1. 01.01.2008 Tarihinden sonra yapılan KPSS (B ) grubu sınav puanını gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti
  2. Diplomanın aslı veya onaylı sureti.
  3. Nüfus cüzdanı sureti.
  4. Adli Sicil Belgesi.
  5. Erkek Adaylar için askerlik durum belgesi.(Sonradan verilebilir.)
  6. Sağlık kurulu raporu.(Sonradan verilebilir.)
  7. 8 adet vesikalık fotoğraf.
  8. İngilizce düzeyini gösterir belge.

BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ        (Büro Personeli ve Programcı)
Başvuru yapmak isteyen adaylar www.tunceli.gov.tr adresinden temin edecekleri İş Talep Formunu eksiksiz olarak doldurarak başvuru yapmak istedikleri pozisyonu belirten bir dilekçe ile yukarıda istenilen belgelerle birlikte en geç 03/04/2009 tarihi mesai bitimine kadar Tunceli Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğü Hükümet Konağı Kat:2 Tunceli adresine şahsen veya posta yolu ile müracaat etmek zorundadırlar. Postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.

 YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI   ( Büro Personeli ve Programcı)
1-Başvurusu kabul edilen adaylar başvuru süresi bittikten sonra KPSS (B) grubu puanı esas alınarak sıralamaya tabi tutulacak ve en yüksek puan alan adaylardan başlanarak ilan edilen kadro sayısı kadar adayın asil olarak ve yine aynı sayıda adayın yedek olarak kazandığı ilan edilip sözleşmeli personel olarak alımı yapılacaktır. Başarı puan sıralaması sonucunda puanların eşit olması halinde; yaşı küçük adaya öncelik tanınacaktır.
2-Valiliğimizce oluşturulan Değerlendirme Komisyonu tarafından, 4/B Sözleşmeli Personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.
3-Sağlık raporu ve askerlik durum belgesi sadece sınavı kazanan adaylardan istenecektir.
4-KPSS (B) başarı puan sıralamasına göre yerleştirilmeye hak kazanan adayların listesi ve istenecek belgeler ve diğer hususlar Valiliğimiz (www.tunceli.gov.tr) internet adresinde ilan edilecek olup ayrıca yerleştirilmesi yapılan adayların adreslerine de tebligat yapılacaktır.
5-Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrakı, yerleştirilme sonucunun ilanından itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

İlan Olunur

TUNCELİ VALİLİĞİ

Kaynak:Net
Bu Sayfa 3855  kez okundu.
Adınız:
İşlem:
 (7+6)
Başlık:
Yorum: