Eklenme Tarihi: 01.04.2009 00:00
Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) 90 adet sivil memur alımi ilanı

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINCA TEMİNİ YAPILACAK SİVİL MEMUR ADAYLARINDA ARANACAK ŞART VE NİTELİKLER

Kara Kuvvetleri Komutanlığı merkez ve bağlı taşra teşkilatı ihtiyacı için aşağıda unvanları yazılı kadrolara "Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu?na tabi açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

A. ALINACAK MEMUR KADROLARININ B. ALINACAK PERSONELİN
ALINACAK İL/İLÇE SINIFI UNVANI DERE- CESİ MİK- TARI CİNSİ-YETİ NİTELİKLERİ
Ankara (2) GİHS Uzman Memur (Hukuk Uzmanı) 9 2 E / B Hukuk fakültesi mezunu ve avukatlık ruhsatına sahip olmak.
Ankara (1) GİHS Uzman Memur (İstihbarat Uzmanı) 9 1 E Fakültelerin kamu yönetimi, işletme, iktisat, ekonomi, iş idaresi ve iktisat, işletme-ekonomi, işletme-iktisat, ekonomi ve finans bölümü mezunu olmak.
Ankara (1) GİHS Uzman Memur (Spor Uzmanı) 9 1 E Fakültelerin spor bilimleri, spor bilimleri ve teknolojisi, spor bölümü ve teknolojisi, spor yöneticiliği, spor yönetimi, beden eğitimi ve spor bölümü mezunu olmak.
Ankara (1) GİHS Uzman Memur (Eğitim Uzmanı) 9 1 E / B Eğitim fakültelerinin eğitim programları ve öğretim, eğitim ve ölçme ? değerlendirme, eğitim yöneticiliği ve deneticiliği, eğitim yönetimi ve planlaması, eğitim iletişimi ve planlaması bölümü mezunu olmak,
Kırıkkale (1) GİHS Uzman Memur (Özlük Hakları Uzmanı) 9 1 E / B Fakültelerin muhasebe, muhasebe-finansman, muhasebe ve finansal yönetim, finans, ekonomi ve finans, maliye, muhasebe bilgi sistemleri, maliye-muhasebe bölümü mezunu olmak.
İzmir (1) GİHS Uzman Memur (As.Yasak Bölge) 9 1 E / B Fakültelerin kamu yönetimi, işletme, iktisat, ekonomi, iş idaresi ve iktisat, işletme-ekonomi, işletme-iktisat, ekonomi ve finans bölümü mezunu olmak.
İzmir (2) GİHS Uzman Memur (Sosyal Tesis Uzmanı) 9 2 E / B Fakültelerin turizm işletmeciliği, turizm ve otelcilik, turizm ve otel işletmeciliği, turizm işletmeciliği ve otelcilik, turizm işletmecilik ve otelcilik, konaklama işletmeciliği, konaklama ve turizm işletmeciliği bölümü mezunu olmak.
Ankara (1) GİHS Mütercim (İngilizce) 9 1 E / B Fakültelerin Amerikan kültürü ve edebiyatı, İngiliz dil bilimi, İngiliz dili ve kültürü, İngiliz dili ve edebiyatı veya mütercim-tercümanlık (İngilizce), çeviribilim (İngilizce) bölümü mezunu olmak.
Ankara (1) Erzurum (1) İstanbul (1) GİHS Muhasebeci 9 3 E / B Fakültelerin muhasebe, muhasebe-finansman, muhasebe ve finans yönetimi, finans, maliye, maliye-muhasebe, ekonomi ve finans, muhasebe bilgi sistemleri bölümü mezunu olmak.
Ankara (3) ) Balıkesir (2) Kırıkkale (3) Adana (1) Çanakkale/Gelibolu (1) Diyarbakır (1) Elazığ (1) Erzincan (1) Erzurum (1) İstanbul (2) İzmir (1) Malatya (1) Tekirdağ/Çorlu (1) GİHS VHKİ 9 19 E Fakültelerin iktisat, işletme, işletme-ekonomi, işletme-iktisat, işletmecilik, işletme enformatiği, işletme bilgi yönetimi, kamu yönetimi, iş idaresi ve iktisat bölümü mezunu olmak. M.E.B.'dan veya fakültelerden onaylı bilgisayar kurs sertifikasına sahip olmak.
Ağrı (1) Edirne (1) Erzurum (1) Diyarbakır (1) Gaziantep (1) GİHS Zabıt Katibi 10 5 E / B Adalet yüksekokulu veya adalet meslek yüksekokulu mezunu olmak.
İstanbul/Çatalca (1) GİHS Mal ve Hesap Sorumlusu 9 1 E Fakültelerin iktisat, işletme, işletme-ekonomi, işletme-iktisat, işletmecilik, işletme enformatiği, işletme bilgi yönetimi, kamu yönetimi, iş idaresi ve iktisat bölümü mezunu olmak. M.E.B.'dan veya fakültelerden onaylı bilgisayar kurs sertifikasına sahip olmak.
Kırıkkale (1) GİHS Şoför 13 1 E Lise dengi okul mezunu ve asgari beş yıllık E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
Ankara (1) GİHS Telefon Santral Operatörü 10 1 B Önlisans veya iki yıllık meslek yüksek okulu mezunu olmak. M.E.B.'dan veya üniversitelerden onaylı bilgisayar kurs sertifikasına sahip olmak.
Kırıkkale (1) THS Mühendis (Bilgisayar) 8 1 E / B Fakültelerin bilgisayar mühendisliği bölümü mezunu olmak.
Ankara (1) THS Mühendis (Elektrik) 8 1 E / B Fakültelerin elektrik, elektrik-elektronik mühendisliği bölümü mezunu olmak.
ALINACAK İL/İLÇE SINIFI UNVANI DERE- CESİ MİK- TARI CİNSİ-YETİ NİTELİKLERİ
Kırıkkale (1) THS Mühendis (Endüstri) 8 1 E / B Fakültelerin endüstri mühendisliği bölümü mezunu olmak.
Ankara (1) İstanbul (1) Malatya (1) THS Mühendis (İnşaat) 8 3 E / B Fakültelerin inşaat mühendisliği bölümü mezunu olmak.
Bitlis/Tatvan (1) Kırıkkale (3) THS Mühendis (Kimya) 8 4 E / B Fakültelerin kimya mühendisliği bölümü mezunu olmak.
Ankara (1) Balıkesir (1) THS Mühendis (Makine) 8 2 E / B Fakültelerin makine mühendisliği bölümü mezunu olmak.
Kırıkkale (2) THS Mühendis (Metalurji) 8 2 E / B Fakültelerin metalurji mühendisliği, metalurji ve malzeme mühendisliği bölümü mezunu olmak.
Kırıkkale (1) THS Tekniker (Bilgisayar) 9 1 E İki yıllık meslek yüksekokulların bilgisayar teknikerliği bölümü mezunu olmak.
Kırıkkale (1) THS Tekniker (Elektrik) 9 1 E İki yıllık meslek yüksekokulların elektrik teknikerliği, elektrik-elektronik teknikerliği bölümü mezunu olmak.
İzmir (1) THS Tekniker (Emlak) 9 1 E İki yıllık meslek yüksekokulların emlak ve emlak yönetimi, tapu ve kadastro bölümü mezunu olmak.
Kırıkkale (1) THS Tekniker (Metalurji) 9 1 E İki yıllık meslek yüksekokulların metalurji teknikerliği, metalurji malzeme bölümü mezunu olmak.
Kayseri (1) THS Tekniker (Makine) 9 1 E İki yıllık meslek yüksekokulların makine teknikerliği, makine-resim konstrüksiyon bölümü mezunu olmak.
Kırıkkale (1) THS Teknisyen (Bilgisayar) 12 1 E Lise dengi okulların bilgisayar donanımı, bilgisayar teknisyenliği, bilgisayar teknolojisi, bilgisayar işletimi teknisyenliği, bilgisayarlı nümerik kontrol (CNC) veya nümerik kontrollü makineler bölümü mezunu olmak.
Ankara (1) Çanakkale/Gelibolu (1) Kırıkkale (2) THS Teknisyen (Elektrik) 12 4 E Lise dengi okulların elektrik, elektrik-elektronik bölümü mezunu olmak.
Kırıkkale (3) THS Teknisyen (Elektronik) 12 3 E Lise dengi okulların elektronik, elektrik-elektronik bölümü mezunu olmak.
Kırıkkale (3)   Teknisyen (Kimya) 12 3 E Lise dengi okulların kimya, kimya teknolojisi bölümü mezunu olmak.
Kırıkkale (1)   Teknisyen (Klima) 12 1 E Lise dengi okulların soğutma ve iklimlendirme bölümü mezunu olmak.
Ağrı (1) Ankara (2) Çanakkale/Gökçeada (1) Hatay/İskenderun (1) Isparta (1) İstanbul (1) İzmir (2) Kars/Sarıkamış (1) Kırklareli/Babaeski (1) Kilis (1) Muş (1) Şanlıurfa (1) YHS Aşçı 13 14 E Aşçılık meslek lisesi, aşçılık meslek yüksekokulu mezunu olmak veya ön lisans veya lise dengi okul mezunu olup 3308 sayılı Kanuna göre aşçılık dalında ustalık-kalfalık belgesine veya aşçılık bonservisine sahip olmak.
Kırıkkale (1) YHS Bekçi 13 1 E Lise dengi okul mezunu olmak. Valilik onaylı özel güvenlik sertifikasına sahip olmak (boylarının enaz 1.70 m .olması.)
Ankara (1) YHS Garson 10 1 B İki yıllık ön lisans veya meslek yüksek okullarının; Otelcilik meslek yüksek okulu otel yöneticiliği, mutfak yönetimi, turizm işletmeciliği, turizm işletmecilik ve otelcilik, turizm konaklama ve otel işletmeciliği, turizm ve otelcilik, turizm yönetimi ve yiyecek ? içecek işletmeciliği, ikram bölümlerinden mezun olmak, 3308 sayılı Kanuna göre garsonluk dalında ustalık-kalfalık belgesine sahip veya garsonluk bonservisine sahip olup önlisans mezunu olmak, KPSS sınav tarihi itibariyle 24 yaşından gün almamış olmak.
Ankara (1) Balıkesir (1) YHS Hademe 13 2 E Lise dengi okul mezunu olmak.
Ankara (1) YHS Hademe 13 1 B Lise dengi okul mezunu olmak.

C. BAŞVURUDA BULUNACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞART VE NİTELİKLER

1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48?inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak (A bendinin 6?ncı fıkrası hariç).

2. 2008 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (2008 KPSS) girmiş olmak.

3. 2008 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından en az 70 ve üzeri puan almış olmak.

a. Lisans mezunları için 2008 yılı KPSS sınavına ait KPSSP03,

b. Önlisans mezunları için 2008 yılı KPSS sınavına ait KPSSP93,

c. Ortaöğrenim mezunları için 2008 yılı KPSS sınavına ait KPSSP94 puanları kullanılacaktır.

4. Önlisans ve ortaöğretim mezunları için;

Merkezi sınava giriş tarihi (KPSS: 21 Eylül 2008) itibariyle 33 yaşından gün almamış olmak (21 Eylül 1975'den sonra doğmuş olmak), (Garson unvanı için 21 Eylül 1984?den sonra doğmuş olmak),

5. Lisans mezunları için

Merkezi sınava giriş tarihi (KPSS: 28-29 Haziran 2008) itibariyle 33 yaşından gün almamış olmak (28-29 Haziran 1975'den sonra doğmuş olmak),

6. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu?na tabi görevlerde daha önce çalışmış veya çalışıyor olmamak.

7. Erkek adayların muvazzaf askerlik hizmetini fiilen tamamlamış veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak.

8. Sevk edilecekleri askeri hastaneden "Sivil memur adayı olur" kararlı rapor almış olmak. (Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan asil ve yedek adaylar sevk edilecekleri asker hastanelerinden TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esaslarına göre muayene edilerek sağlık raporu almaktadırlar).

9. Kadro unvanlarının hizasında belirtilen niteliklere sahip olmak.

10. Hakkında yaptırılacak güvenlik tahkikatı sonucu olumlu olmak.

¶ 11. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Posta veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Unvanlara göre aday müracaat tarihleri aşağıdadır:

a. Uzman Memur, Mütercim, Muhasebe, VHKİ, Mal ve Hesap Sorumlusu ve Mühendis unvanlarındaki adaylar 06 Mayıs 2009 tarihinde,

b. Zabıt Katibi, Telefon Santral Operatörü, Tekniker ve Teknisyen unvanlarındaki adaylar 07 Mayıs 2009 tarihinde,

c. Aşçı, Bekçi, Garson, Şoför ve Hademe unvanlarındaki adaylar 08 Mayıs 2009 tarihinde Kara Kuvvetleri Personel Temin Merkezi Komutanlığı (CEBECİ/ANKARA) adresine şahsen müracaatlarını yapacaklardır.

Ç. SINAVLA İLGİLİ BİLGİLER:

1. Başvuru Tarihi : 06-07-08 Mayıs 2009

2. Başvuru Yeri : Kara Kuvvetleri Personel Temin Merkezi Komutanlığı CEBECİ/ANKARA

3. Sınav Yeri : Kara Kuvvetleri Personel Temin Merkezi Komutanlığı CEBECİ/ANKARA

4. Uygulamalı Sınav ve Mülakat Tarihleri : 20-29 Mayıs 2009

5. Başvuruları uygun görülerek kabul edilen adaylardan; yukarıda yazılı unvanların karşısında belirtilen miktarın 10 katı kadar aday değerlendirmeye (uygulamalı sınav ve/veya mülakat) tabi tutulacaktır.

6. Değerlendirmeye tabi tutulacak adaylara ait isim listeleri ile sınav günleri ve yeri 15 Mayıs 2009 tarihinde www.kkk.tsk.tr. İnternet adresinde tebliğ edilecektir.

7. Adaylar unvanların karşısındaki il tercihlerini, mülakat sınavı öncesinde dolduracaklardır.

8. Adayların nihai değerlendirmesi; KPSS notu, uygulamalı sınav notu (uygulamalı sınav yapılacak unvanlar için) ve mülakat notu toplamına göre yapılacaktır.

9. Temin faaliyetlerinin herhangi bir aşamasında bilgi ve belgelerinde eksik veya yanlış olduğu tespit edilen adayların işlemleri iptal edilecektir.

D. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1. İş Talep Formu (başvuru esnasında verilecektir).

2. 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf (son üç ay içinde çekilmiş, renkli).

3. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi.

4. Öğrenim belgesi aslı ve fotokopisi (fakülte mezunları için transkript fotokopisi dahil).

5. Erkek adaylar için askerlik terhis belgesi veya askerlikten muaf olduğuna dair belge aslı ve fotokopisi.

6. Vukuatlı nüfus kayıt örneği (kendisine ve ailesine ait).

7. Sınav sonuç belgesinin (KPSS-2008) aslı ve fotokopisi.

8. Müracaat edeceği unvana ait bonservis, ustalık-kalfalık, ehliyet, avukatlık ruhsatı, valilik onaylı özel güvenlik sertifikası vb. belgelerin aslı ve fotokopisi.

9. Cumhuriyet Savcılığından son bir ay içerisinde alınmış adli sicil belgesi (sabıkası olanlar için mahkeme kararı).

10. Öğrenim durumları belirtilen okulların bölümlerine denk olanlar veya yurt dışında öğrenim görenler için Yüksek Öğrenim Kurumundan alınmış onaylı denklik belgesi.

11. Bilgisayar eğitimi veren fakülte ve yüksek okullardan mezun olanlardan MEB.?dan veya fakülteden onaylı bilgisayar kurs belgesi istenmeyecektir.


Kaynak:Net
Bu Sayfa 3935  kez okundu.
Adınız:
İşlem:
 (3+3)
Başlık:
Yorum:

kpssuzmani facebook grubu