Eklenme Tarihi: 17.02.2012 20:21
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı Kültür ve Turizm Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı Hakkında Duyuru

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişiklikler çerçevesinde istihdam edilmek üzere, aşağıda belirtilen pozisyonlarda, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle toplam 92 adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

ALINACAK 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL KADROLARININ POZİSYON VE ADETLERİ

MERKEZ TEŞKİLATI

Mütercim (İngilizce 2, Rusça 1, Arapça 1), Programcı(2), Mühendis (İnşaat-1)

TAŞRA TEŞKİLATI

Mimar :Adana (2), Ankara(1), Antalya(1), Aydın(1), Çanakkale(1), Diyarbakır(1), Erzurum(3), Gaziantep(2), İstanbul(4), Kocaeli(1), Konya(1), Kütahya(1), Muğla(4), Nevşehir(2), Samsun(1), Sivas(3), Şanlıurfa(3), Van(1)

Harita Mühendisi : Çanakkale(1),  Diyarbakır(2), Edirne(1), İstanbul(1), Kocaeli(1), Kütahya(1), Muğla(1), Nevşehir(2), Sivas(1), Şanlıurfa(1), Van(1)

Makine Mühendisi : Adana(1), Ankara(1)

Elektrik-Elektronik Mühendisi : Adana(1), Bursa(1), Erzurum(1), Gaziantep(1), İstanbul(1), İzmir(1)

İnşaat Mühendisi : Diyarbakır (1), Gaziantep(2), Kayseri(1), Konya(1), Trabzon(1)

Şehir Plancısı : Adana(1), Çanakkale(1), Diyarbakır(2), Edirne(1), Erzurum(1), Gaziantep(1), İstanbul(3), İzmir(1), Kocaeli(1), Kütahya(1), Samsun(1), Sivas(1), Şanlıurfa(1), Van(1)

Diğer Teknik Hizmet Personeli : İstanbul(3), Kocaeli(1), Samsun(1), Sivas(1)

Mütercim: Ankara(2) (Almanca-İtalyanca),

1-GENEL ŞARTLAR:

a- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

b) 2010 yılına ait Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş ve KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

2-ÖZEL ŞARTLAR:

A-Mimar, Mühendis, Şehir Plancısı

a)Yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak.

b) Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.

B-Diğer Teknik Hizmet Personeli:

a)657 sayılı Kanunun teknik hizmetler sınıfında sayılan ve cetvelde yer almayan diğer unvanlarla ilgili yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden (Sanat Tarihi) mezun olmak.

b) Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.

C-Mütercim:

a)Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak ve en az B düzeyinde KPDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.

b) Yabancı dil sınav sonuçları (5) yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde yeniden sınava girerek en az (B) düzeyinde belge getirmeyenlerin sözleşmeleri fesh edilir.

D-Programcı

-Yükseköğretim kurumlarının bilgisayar programcılığı ile ilgili bölümlerinden en az önlisans düzeyinde mezun olmak veya en az önlisans mezunu olmak koşuluyla bilgisayar programcılığı alanına ilişkin ders aldığını belgelendirmek veya bu alanda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika sahibi olmak ve en az D düzeyinde KPDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.

3- BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Atatürk Bulvarı No:29 Opera/Ankara adresinde bulunan Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığından veya www.kulturturizm.gov.trinternetadresinden temin edilecek başvuru formunun eksiksiz doldurularak, istenilen belgeler ile birlikte 09/03/2012 tarihi mesai saati bitimine kadar adı geçen Başkanlığa elden teslim edilmesi gerekmektedir. Posta ile yapılan başvuruların, son başvuru (09/03/2012) tarihinin mesai bitimine kadar Personel Dairesi Başkanlığının yukarıda belirtilen adresine teslim edilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Eksik belge ve bilgilerle yapılacak başvurular işleme konulmayacaktır. İlandan önce yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 Adaylar sadece bir pozisyon ve bir yer için başvuru yapacaktır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde adayın tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

4- BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER:

a) Başvuru formu (Fotoğraflı),

b) Yüksek öğrenim diploması/çıkış belgesi örneği,

c) Nüfus cüzdanının sureti,

ç) 2010 yılına ait KPSS(B) sonuç belgesinin örneği.

d) Mütercim ve Programcı kadroları için sınav tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış (son 5 yıl içerisinde alınan), Bakanlıkça istenilen puan düzeyindeki KPDS (Programcı için TOEFL, İELTS dahil) belgesi.

5- DİĞER HUSUSLAR:

Sözleşmeli personel, kamu hizmetlerinin gördürülmesini temin maksadıyla, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atanmalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık, vb.) nakil talebinde bulunamazlar.

            Mütercim pozisyonuna başvuracaklarda yabancı dili akıcı olarak konuşmak, yazılı ardıl ve simultane çeviri yapmak, iletişim, ikna yeteneğine sahip olmak ve güzel Türkçe konuşma yeteneğine haiz olanlar tercih sebebidir.

Mimar, Mühendis, Şehir Plancısı ve Diğer Teknik Hizmet Personeli (Sanat Tarihi) unvanından başvuracaklarda aranan ?Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak? şartı hususunda, ilgililerin yazılı beyanları dikkate alınacaktır.

            Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrakı, sonucun ilanından itibaren 15 gün içinde talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır. 

6- YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI:

Başvurular, pozisyonlar itibariyle KPSS(B) gurubu puanı esas alınarak yer ve pozisyon olarak ayrı ayrı sıralama yapılacağından, en yüksek puanı alan adaydan başlanarak pozisyon sayısı kadar sözleşmeli personel alınacaktır. Başvuru sonuçlarının tamamlanmasından sonra bir hafta içinde www.kulturturizm.gov.tradresinden ve Atatürk Bulvarı No:29 Opera/Ankara adresi ile İnönü Bulvarı No:5 Bahçelievler/Ankara adresinde bulunan Bakanlık hizmet binalarının girişine asılarak ilan edilecektir. Ancak puan sıralaması sonucunda puanı eşit adayın olması halinde doğum tarihi önce olandan başlamak suretiyle, doğum tarihinin de aynı olması halinde diploma tarihi önce olan adaydan başlamak suretiyle sıralama yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır.

Ataması yapılacaklar, başvuru sırasında istenen belgeler dışındaki diğer belgeleri, sonuçların yukarıdaki şekilde ilan edildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde Personel Dairesi Başkanlığının belirtilen adresine elden teslim edeceklerdir.

Kamu Personeli Seçme Sınavındaki başarı sırasına göre atamaları yapılan adaylardan ikamet ettikleri yere atananlar atanma onaylarının kendilerine tebliği tarihini izleyen iş günü, ikamet ettikleri yer dışına atananlar ise atanma onaylarının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde, görevlerine başlamak zorundadırlar. Belirtilen süre içinde görevine başlamayan veya atamaya esas evraklarını teslim etmeyenlerin yerine puan sırasına göre diğer adaylardan çağrılabilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve sorumluluk kendilerine ait olacaktır. Göreve başlamış olsalar dahi aranılan şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanların görevlerine son verilir

İlan olunur.

Başvuru Formu için tıklayınız...

Kaynak:www.kultur.gov.tr
Bu Sayfa 5696  kez okundu.

kpssuzmani facebook grubu

Adınız:
İşlem:
 (5+8)
Başlık:
Yorum:

kpssuzmani facebook grubu

Bu Sayfa İçin Yazılmış Tüm Yorumlar