Eklenme Tarihi: 30.06.2011 16:07
Sosyoloji Mezunları Sosyal Çalışmacı Kadrolarına Atanmak İçin Dilekçelerle YÖK'ten Talepte Bulunuyor. Sosyoloji Mezunları Sosyal Çalışmacı Kadrolarına Atanmak İçin Dilekçelerle YÖK'ten Talepte Bulunuyor.

Selamlar, Biz sosyoloji mezunları YÖK'e gönderilmek üzere dilekçe hazırladık. Dilekçe iki hafatdır muhtelif yerlerden gönderiliyor. Birçok web sitesinde de yayınlandı. İstihdam mücadelemize destek olmanızı diliyoruz. (Sosyoloji mezunlarından gelen mesajı aynen yayımlıyoruz.)

 

 

YÖK'ü  "SOSYAL HİZMETLER Sadece SOSYAL HİZMET BÖLÜM MEZUNLARINA Bırakılamayacak Kadar CİDDİ Bir İş'tir" dilekçe formatındaki metinlerle sıkıştırmaya çalışmalıyız, konun önemini kavrayan ve istihdam beklentisi olan herkesin YÖK'E İADELİ TAAHHÜTLÜ POSTAYLA göndermesi çok ÖNEMLİ.

 

Adres: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 Bilkent-Ankara

 

YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMU BAŞKANLIĞI'NA

                                                                                     ANKARA

Bilindiği üzere ülkemiz genelinde fiilen öğretim görevini sürdüren 64 Sosyoloji bölümü bulunmaktadır. Bu bölümlerden her yıl yüzlerce mezun bulmakta ancak bölüm mezunlarının ülkemizdeki çalışma alanları alanlarında istihdam edilme rakamları, maalesef mezun sayısının çok altında kalmakta ve bundan daha vahim olarak gelişmiş ülkelerdeki sektörel dağılımlara göre ülkemizde sosyoloji mezunları sadece Sosyal Hizmetler, Tarım ve Adalet gibi kısıtlı sayıdaki çalışma alanlarında istihdam edilmektedir.

Ülkemiz ve çalışma alanları bakımından örnek ve taleplere geçmeden önce yurt dışında sosyologların en çok istihdam edildiği alanlara ve istihdam edilen kadro türüne bakmakta yarar vardır.

Bir örnek olması nedeniyle Sosyoloji Mezunları'nın, Avrupa'daki istihdam alanları incelendiğinde; örneğin İngiltere'de,  kamu hizmeti sunan kurumların tümünde sosyologlar istihdam edilmektedir. Ayrıca sosyologlar, Sosyal Çalışmacı kadrosunda kamuda ve özelde sektörde de çalışabilmektedir. Sosyal Çalışmacı kadroları İngiltere'de neredeyse tüm alanlarda bulunmaktadır. Bu anlamda kendi unvanları dışında da sosyologlar, sosyal çalışmacı kadrolarına getirilerek/ atanarak yerel yönetimler, sosyal hizmet birimleri, denetimli serbestlik hizmetleri, iş aile bakımı, etnik azınlık ilişkileri, çocuk adalet, evsizlerin bakımı, fırsat eşitliği çalışmalarında görev alırlar. Bunun yanında ABD'de ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarının tümünde, sosyal hizmet kuruluşlarının tümünde uygulama görevlerinde bulunabilmekte ve idari görevlere getirilmekte tercih sebebidirler. Amerika'da Sosyologlar hem kendi hem de Sosyal Çalışmacı kadrolarına getirilerek sosyal hizmet ve sağlık alanlarında çalışabilmektedirler. Yunanistan'da da sosyoloji mezunları kamu ve özel sektörde Sosyolog ve Sosyal Çalışmacı olarak çalışırlar. Bir formasyon ile ortaöğretimde Sosyoloji ve ilgi dersleri verebilmektedirler. Yunanistan'da sosyologlar ve sosyal çalışmacı kadrolarında Kalkınma Bakanlığı'nda Devlet Merkezi'nde, Pedagoji Enstitüsü'nde, Siyasi Olaylar Merkezi ve Sporla ilgili alanlarda görev alırlar ayrıca demografik, sosyal, ekonomik, eğitimsel, sanatsal ve kültürel etkinlikler alanlarında görev alırlar. Çalışma Bakanlığı'nda Sosyologlar daha başka unvanlarda işsiz ya da Özürlü İstihdamının Geliştirilmesi Merkezleri (KPA) için danışmanlık yapıp, mesleki eğitim merkezlerinde öğretmen olarak görev alabilmektedirler. İş ve İşçi Bulma Kurumu Bakanlığı'nda yönetici ve danışman olarak istihdam edilmektedir. Bunun yanında İtalya, Fransa'da da sosyologlar sosyal çalışmacı kadrolarına atanabilmektedirler. Bu neredeyse tüm Avrupa'da görülmektedir. Kısaca sosyoloji mezunları sosyal çalışmacı kadrolarının vazgeçilmez mesleklerinden biridir. Ayrıca sosyal çalışma kadrolarına sadece sosyoloji mezunları değil,   yakın lisan mezunları da atanabilmektedir.

Oysa Sosyologların ülkemizdeki istihdam alanlarına ve bu  alanlardaki sayısal verilere bakıldığında  "Sosyal Hizmetler alanında yaklaşık 150 kişi, Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Masasında 90 kişi, Sağlık Bakanlığı'nda yaklaşık 22 kişi, Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı'nda yaklaşık 50 kişi, SYDGM ve SYDV' lerde yaklaşık 62 kişi, Kalkınma Ajanslarında ve GAP İdaresinde Uzman kadrosu adı altında Sosyoloji Mezunu olarak görev yapan yaklaşık 30 kişi, Belediyelerde yaklaşık 30 kişi, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 10 kişi çalışmaktadır". Bu anlamda 74 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti'nde yaklaşık 444 sosyolog unvanıyla görev yapmaktadır. ABD ve Avrupa ülkelerinde ki Sosyoloji mezunların kariyer alanları ile  ülkemizdeki mezunların çalışma alanları kıyaslandığında istihdam alanının ne kadar kısıtlı olduğu görülecektir. Bu anlamda sosyal çalışmacı kadroları sosyolog kadrolarına göre daha operasyonel bir iş tanımıdır. Bu anlamda bir meslek olarak sosyolojiden ayrılır ve bir iş tanımı olarak hayat bulur. Sosyal Çalışma bu anlamda bir iş'tir ve bu iş kadrosuna pek çok meslek mensubu katılabilir. Bu iş tanımının yeterliliklerini bünyesinde en fazla taşıyan meslek grupları ise sosyal hizmet mezunları, psikoloji mezunları ve elbette sosyoloji mezunlarıdır.

Kurumların Sosyal Çalışmacı kadro talepleri incelendiğinde ise başvuran aday sayısının çok üzerinde bir alımın gerçekleştiği pek çok kadronun boş kaldığı, açılan yeni sosyal hizmet bölümlerinin bu açığın kapatılmasında en azından önümüzdeki beş yıllık bir süreçte herhangi bir açığı kapatamayacak durumda olması, Sosyal Çalışmacı kadrolarının gerçekleştirdiği işlerin uluslar arası bir standarda ve yaygınlığa kavuşması için yurt dışı örneklerinde olduğu gibi ülkemizde de benzer düzenlemelerin yapılması artık elzem hale gelmiştir.

Ülkemizde başta sosyal hizmetler olarak pek çok alanda sosyoloji formasyonuna sahip kişilerin işgücüne ihtiyaç bulunmakta ancak alımlar bu ihtiyacı karşılayacak düzeyde bulunmamakta ve çalışmaların gerçekleştirilmesinde sosyolojik bakış açılarının bulunmaması başka sorunlar oluşturmaktadır. Aldıkları derslerden yaklaşımlarına kadar pek çok alanda benzerlik görünen bölümlerinin aynı işi yapabilecekleri ya da ihtiyaç duyulan alanlarda kısa bir hizmet içi eğitim çalışmasıyla önemli noktaların kavratılabileceği bir çalışma alanının bir sosyologlara da açılması son derece yararlı olacak ve bu alanda ihtiyaç duyulan beşeri sermaye eksikliği de giderilecektir.

Tüm bu tartışma çerçevesinde 657 sayılı kanun kapsamındaki unvanlara ve kadrolara hangi bölüm mezunlarının atanabileceği ve hizmet sınıfının belirlenmesine ilişkin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 43 üncü maddesinin b bendi maddesine dayanılarak, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın "Edebiyat ve Fen Edebiyat Fakültelerinin Sosyoloji bölümü mezunlarının Sosyal Çalışmacı kadrolarına atanabilmeleri hususunda; yetki organların konuyu tartışması ve Başkanlığınızın kararı ile uygulamaya müsaade edilmesi bilahare tarafıma bilgi verilmesini saygılarımla arz ederim.

 

ADRES                                                                                                        TARİH

 

TELEFON                                                                                                    AD SOYAD

Kaynak:
Bu Sayfa 18842  kez okundu.

kpssuzmani facebook grubu

Adınız:
İşlem:
 (3+8)
Başlık:
Yorum:

kpssuzmani facebook grubu

Bu Sayfa İçin Yazılmış Tüm Yorumlar