Eklenme Tarihi: 26.05.2011 11:48
Diyanet, 5 Bin 879 Sözleşmeli Memur Alacak Diyanet, 5 Bin 879 Sözleşmeli Memur Alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında vaiz, Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım ihtiyacının karşılanması amacıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) bendi ile 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararında belirtilen "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların" "Sınav Şartı" başlıklı Ek Madde 2/b çerçevesinde sözleşmeli 350 adet vaiz, 900 adet Kur'an kursu öğreticisi, 4.430 adet imam-hatip ve 199 adet müezzin-kayyım alınacaktır.

A-Adaylarda aranacak şartlar:

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

2- Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen "itikat, ibadet, tavır ve hareketlerinin İslâm törelerine uygunluğunun çevresinde bilinir olmak" şartını taşımak.

3-Müracaat ettiği unvanla ilgili ve geçerlilik süresi sona ermemiş yeterlik belgesine sahip olmak.

4- İmam-hatip ve müezzin-kayyım için erkek olmak, vaiz ve Kur'an kursu öğreticiliği için bayan olmak.

5- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak, ya da askerlikle ilişiği bulunmamak.

6-2010 KPSS (B) grubu sınavına girmiş ve en az 60 puan almış olmak. (Aday KPSS'ye hangi öğrenim düzeyinde katılmışsa yerleştirme işleminde de o öğrenim düzeyi dikkate alınacaktır. Ayrıca, ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı esas alınacaktır.)

7- Vaizlik için ilahiyat fakültesi mezunu olmak.

8- Kur'an kursu öğreticiliği ve imam-hatiplik için; en az imam-hatip lisesi mezunu olmak.

9- Müezzin-kayyımlık için; en az imam-hatip lisesi mezunu veya hafızlık belgesine sahip en az lise/dengi okul mezunu olmak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendi uyarınca halen sözleşmeli vaiz, sözleşmeli Kur?an kursu öğreticisi, sözleşmeli imam-hatip ve sözleşmeli müezzin-kayyım olarak görev yapmakta olanların farklı unvanlara müracaatları kabul edilecek, görev yaptıkları unvanlara müracaatları kabul edilmeyecektir.

Sözleşmeli vaiz, sözleşmeli Kur?an kursu öğreticisi, sözleşmeli imam-hatip ve sözleşmeli müezzin-kayyım olarak görev yapmakta iken, istifaen görevlerinden ayrılanların ayrıldıkları tarih ile müracaat tarihi itibariyle 1 yılı dolmadıkça müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde sözleşmeleri iptal edilecektir.

Son sınıf öğrencisi olarak KPSS'ye katılıp mezun olamayanların müracaatları kabul edilmeyecektir.

Adaylar en fazla 15 il tercihinde bulunabileceklerdir.

B-Başvuru şekli:

Adaylar müracaatlarını 27/05/2011 ile 08/06/2011 tarihleri arasında www.diyanet.gov.tr adresindeki "Personel Hizmetleri" bölümünde bulunan 2011-I Sözleşmeli Personel E-Başvuru adresi üzerinden yapacaklardır.

Adaylar web üzerinden müracaatlarını yaptıktan sonra Müftülük onayının yapılması (aktivasyon) için 27/05/2011 - 08/06/2011 tarihleri arasında, gerekli belgelerle birlikte herhangi bir il müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir. İl Müftülüklerinde konuyla ilgili yetkili memurlar https://personelweb.diyanet.gov.tr/personelprogramlari web adresinde yazılı olan programa girerek adayın girdiği bilgiler ile verdiği belgelerdeki bilgileri kontrol ederek hatalı beyan veya giriş varsa düzelttikten sonra web programındaki Müftülük Onayı(aktivasyon) işlemini tamamlayacak ve aday başvuru formundan iki nüsha yazdırıp, müftülük gelen evrak defterine kaydını yapacak, formun her iki nüshası, kendisi ve müracaat eden aday tarafından (ad, soyad ve unvanı yazılarak) imzalanacak, formun bir nüshası müftülükteki dosyada muhafaza edilecek, diğer nüshası ile ibraz edilen belgeler adayın kendisine iade edilecektir.

Müftülük tarafından onaylanmamış müracaatlar yerleştirmede dikkate alınmayacaktır.

Müftülük onayından (aktivasyon) sonra aday bilgileriyle ilgili tercih alanlarında hangi nedenle olursa olsun kayıt değişikliği yapılmayacaktır.

Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan müracaatlar ile posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

C-Yerleştirme işlemleri:

İlan edilen boş pozisyonlara yerleştirme işlemleri, Başkanlığımızca bilgisayar ortamında KPSS puanı baz alınmak ve en yüksek puandan başlamak suretiyle adayların tercihleri dikkate alınarak aşağıdaki kriterlere göre;

1- Vaizlerin, ilahiyat fakültesi mezunları arasından,

2 -Kur'an kursu öğreticileri ile imam-hatiplerin;

a- Öncelikle hafızlık belgesine sahip ilahiyat fakültesi mezunları arasından,

b-Dolmaması halinde ilahiyat fakültesi mezunları arasından,

c-Dolmaması halinde hafızlık belgesine sahip en az ilahiyat ön lisans mezunları arasından,

d-Dolmaması halinde en az ilahiyat ön lisans mezunları arasından,

e-Dolmaması halinde hafızlık belgesine sahip en az imam-hatip lisesi mezunları arasından ,

f-Dolmaması halinde en az imam-hatip lisesi mezunları arasından,

3- Müezzin-kayyımların ise; en az imam-hatip lisesi mezunu veya hafızlık belgesine sahip en az lise/dengi okul mezunları arasından,

Yapılacaktır.

Yerleştirme kategorisi içerisinde KPSS puanı eşit olanlardan KPSS sonuç belgesinde yer alan öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olanlara, bu da eşit ise doğum tarihi önce olanlara öncelik verilecektir.

Yerleştirme sonuçları, www.diyanet.gov.tr adresindeki "Personel Hizmetleri" bölümünde duyurulacaktır.

Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyımların yer tespit işlemleri, İl Müftülüklerince yürütülecektir. İmam-hatiplerin yer tespitleri öncelikle köyler veya küçük yerleşim yerleri olmak üzere kadrosu olmayan (D) grubu camilere, şayet (D) grubu cami yok ise (C) grubu camilere; müezzin kayyımlar ise il ve ilçe merkezlerinde hiç kadrosu olmayan, bununda mümkün olmaması halinde müezzin-kayyım-kadrosu olmayan, bununda mümkün olmaması halinde müftülüklerce uygun görülen camilere yapılacaktır.

D- Müftülük Onayı (Aktivasyon) için gerekli belgeler;

1-T.C. Kimlik nolu nüfus hüviyet cüzdanının veya sürücü belgesinin aslı,

2-KPSS sonuç belgesindeki öğrenim durumunu gösterir diplomanın aslı veya onaylı örneği,

3-KPSS (B) Grubu sonuç belgesi(2010 yılına ait)

4-Hafızlık belgesinin aslı veya onaylı örneği (hafız olduğunu beyan etmiş ise).

5-Sabıka kayıt belgesi (Sabıka kaydı veya arşiv kaydı bulunanların ayrıca mahkeme kararı)

6-Daha önce herhangi bir kurum da çalıştı ise hizmet belgesi.

7-Terhis veya tecil durumunu ya da askerlikle ilişiğinin olmadığına dair, askerlik şubesinden alınmış askerlik belgesi.

E-BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynak:Diyanet
Bu Sayfa 3320  kez okundu.

kpssuzmani facebook grubu

Adınız:
İşlem:
 (3+7)
Başlık:
Yorum:

kpssuzmani facebook grubu

Bu Sayfa İçin Yazılmış Tüm Yorumlar