Eklenme Tarihi: 24.04.2011 14:01
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sivil Memur Alımı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sivil Memur Alımı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı merkez ve bağlı taşra teşkilatı ihtiyacı için aşağıda unvanları yazılı kadrolara "Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?na tabi açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

2011 YILI İKİNCİ DÖNEM SİVİL MEMUR AÇIKTAN ALIM KONTENJANI VE NİTELİKLERİ TABLOSU

ALINACAK MEMUR KADROLARININ ALINACAK PERSONELİN
Alınacak İl/İlçe Sınıfı Unvanı Derece Sayı Cinsiyet 2.Aşama Sınavlarına Kontenjanın Kaç Katı Aday Çağırılacağı KPSS Yılı,Türü ve Taban Puanı Uygulamalı Sınav Aranacak Nitelikler
Balıkesir (4), Bursa (1), Çanakkale Gelibolu (2), Diyarbakır (1), Elazığ (1), Erzincan (6), Gaziantep (3), Hatay İskenderun (4), İstanbul (27), İzmir (18), Kocaeli İzmit (2), Konya (4), Tekirdağ Çorlu (2) YHS Garson 13 75 E / B 3 Katı 2010 P-94 65 Branşı ile ilgili nazari bilgisi, uygulama yeteneği ve tecrübesini ölçen uygulamalı sınav yapılacaktır. Ortaöğretim kurumlarından (lise veya dengi okul) mezun olup garsonluk bonservisine veya 3308 sayılı Kanuna göre garsonluk dalında ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak (otelcilik, konaklama, turizm, ikram, yiyecek içecek veya seyahat işletmeciliği program / alanlarından herhangi birinden mezun olan adaylardan ustalık kalfalık belgesi veya bonservis aranmayacaktır). KPSS tarihi itibariyle 28 yaşından gün almamış olmak.
Ankara (3), Balıkesir (7), Çanakkale Gelibolu (3), Erzincan (5), Gaziantep (3), Hatay İskenderun (4), İstanbul (36), İzmir (22), Kocaeli İzmit (3), Konya (5), Tekirdağ Çorlu (3) YHS Hademe 13 94 E / B 3 Katı 2010 P-94 65 Yapılmayacaktır. Herhangi bir ortaöğretim kurumundan (lise veya dengi okul) mezun olmak.

BAŞVURUDA BULUNACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞART VE NİTELİKLER

1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun değişik 48?inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak (A bendinin 6?ncı fıkrası hariç).

2. 2010 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (2010 KPSS) girmiş olmak.

3. 2010 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından tabloda belirtilen taban puanlara eşit veya üzerinde puan almış olmak (Şehit, malul gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belge ile başvurularında, almış oldukları merkezi sınav puanına aldığı puanın %10 fazlası eklenerek hesaplanmış puan dikkate alınır).

4. 2010 yılı KPSS sınavına ait KPSSP94 puanı kullanılacaktır.

5. Ortaöğretim mezunları için;

a. Hademe unvanı için, merkezî sınava giriş tarihi (KPSS: 28 Kasım 2010) itibariyle, 33 yaşından gün almamış olmak (28 Kasım 1978 tarihinden sonra doğmuş olmak),

b. Garson unvanı için merkezî sınava giriş tarihi (KPSS: 28 Kasım 2010) itibariyle 28 yaşından gün almamış olmak (28 Kasım 1983 tarihinden sonra doğmuş olmak).

6. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu?na tabi görevler ile sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay veya uzman erbaş (Uzman Jandarma dâhil) olarak daha önce çalışmamış olmak veya hâlen çalışıyor olmamak.

7. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini fiilen tamamlamış veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak (Askerliğini tecil ettirmiş olanlar başvuruda bulunamazlar).

8. Sevk edilecekleri asker hastanesinden "Sivil memur adayı olur." kararlı rapor almış olmak (Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan asil ve yedek adaylar sevk edilecekleri asker hastanelerinden TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esaslarına göre muayene edilerek sağlık raporu almaktadırlar).

9. Kadro unvanlarının hizasında belirtilen niteliklere sahip olmak.

10. Hakkında yaptırılacak güvenlik tahkikatı sonucu olumlu olmak.

11. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Posta veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

12. Adaylar yukarıda belirtilen unvanlardan birine müracaat edebileceklerdir. İki ayrı unvana müracaat ettiği tespit edilen adayların değerlendirilmesi yapılmayacaktır.

SINAVLA İLGİLİ BİLGİLER

1. Başvuru Tarihi:

a. Garson unvanında başvuracak adaylar 10.05.2011 tarihinde,

b. Hademe unvanında başvuracak adaylar 11.05.2011 tarihinde, şahsen müracaat edeceklerdir.

2. Başvuru Yeri: Kara Kuvvetleri Personel Temin Merkezi Komutanlığı (Cebeci / ANKARA).

3. Uygulamalı Sınav ve Mülakat Tarihleri: 16-23 Mayıs 2011.

4. Başvuruları uygun görülerek kabul edilen adaylardan; yukarıda yazılı unvanların karşısında belirtilen miktarın 3 katı (Kontenjan sayısının kaç katı kadar aday çağrılacağı tabloda belirtilmiştir.) aday, KPSS sınav notu büyükten küçüğe doğru sıralanmak suretiyle belirlenecek ve değerlendirmeye (mülakat ve/veya uygulamalı sınav) tabi tutulacaktır.

5. Değerlendirmeye tabi tutulacak adaylara ait isim listeleri, sınav yerleri ve sınav tarihleri 13 Mayıs 2011 tarihinde www.kkk.tsk.tr. internet adresinde tebliğ edilecektir. Ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

6. Yapılan tüm sınavlar sonucunda başarılı olan adayların isim listesi ve yapmaları gereken hususlar 06-09 Haziran 2011 tarihleri arasında www.kkk.tsk.tr. internet adresinde tebliğ edilecek, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

7. Adaylar internet ilanında TABLO-1?de bulunan ?Aday Memur Müracaat ve Belge Kontrol Çizelgesi? ve TABLO-2?de bulunan ?İş Talep Formu? nun çıktısını alarak, mavi tükenmez kalem ile dolduracak, imzalı olarak başvuru esnasında teslim edeceklerdir.

8. Adaylar unvanların karşısındaki il tercihlerini, mülakat sınavı öncesinde dolduracaklardır.

9. Uygulamalı sınav ve mülakat sınavlarında baraj notu 70?tir. Uygulamalı sınav veya mülakat sınavlarının birinden 70 baraj notunun altında puan alan adaylar elenir, bir sonraki sınava alınmazlar. Adayların nihai değerlendirmesi; KPSS notu, uygulamalı sınav notu (uygulamalı sınav yapılacak unvanlar için) ve mülakat notu toplamının girdikleri sınav sayısına bölünmesi ile ortaya çıkan sonuca göre yapılacaktır.

10. Temin faaliyetlerinin herhangi bir aşamasında bilgi ve belgelerinde eksik veya yanlış olduğu tespit edilen adayların işlemleri iptal edilecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Aday Memur Müracaat ve Belge Kontrol Çizelgesi (Aşağıdaki linkten boş forma ulaşınız.).

2. İş Talep Formu (Aşağıdaki linkten boş forma ulaşınız.).

3. 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf (son üç ay içinde çekilmiş, renkli).

4. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi.

5. Lise diploması aslı ve fotokopisi.

6. Erkek adaylar için askerlik terhis belgesi aslı ve fotokopisi veya askerlik şubesinden onaylı sureti. Askerlikten muaf olanlar için muaf olduğuna dair belge aslı ve fotokopisi (Tecil belgesi kabul edilmez).

7. Kendisine ait; anne, baba, kardeşler, eş ve çocuklarını gösteren, düşünceler ve açıklamalar bölümlerini de içeren 2011 yılı içerisinde alınmış vukuatlı nüfus kayıt örneği.

8. Sınav sonuç belgesinin (KPSS-2010) aslı ve fotokopisi. Sınav sonuç belgesinin aslı olmayan adaylar internetten sınav sonucunu gösteren yazıcı çıktısı getireceklerdir.

9. Müracaat edeceği unvana ait bonservis veya ustalık-kalfalık belgesinin aslı ve fotokopisi.

10. Cumhuriyet Savcılığından 2011 yılına ait alınacak adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı belgesi (sicil kaydı olanlar için mahkeme kararı).

11. Öğrenim durumları, belirtilen okulların bölümlerine denk olanlar veya yurt dışında öğrenim görenler için Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınmış denklik belgesi.

12. Şehit, malul veya muharip gazi eş ve çocuklarının anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belge aslı ve fotokopisi (Anne/baba veya eşi Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup ise bağlı olduğu Kuvvet Komutanlıklarının Personel Başkanlığından, diğer kamu kurumlarına mensup ise, mensup oldukları Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumunun her ikisinden de belge alacaklardır).

Kaynak:
Bu Sayfa 4212  kez okundu.

kpssuzmani facebook grubu

Adınız:
İşlem:
 (5+7)
Başlık:
Yorum:

kpssuzmani facebook grubu

Bu Sayfa İçin Yazılmış Tüm Yorumlar