Eklenme Tarihi: 08.03.2011 10:44
Eğitim-Bir-Sen Çubukçu ile Görüştü Eğitim-Bir-Sen Çubukçu ile Görüştü

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Genel Sekreterimiz Halil Etyemez, Genel Teşkilatlanma Sekreterimiz Ahmet Özer, Genel Basın Yayın Sekreterimiz Ali Yalçın, Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreterimiz Murat Bilgin, Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreterimiz Rama- zan Çakırcı ile birlikte Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'yla görüşerek, eğitim çalışanlarının sorunlarını ve bunlara yönelik çözüm önerilerini sundu.

Ek Ders Ücretleri

Gündoğdu, daha önce Bakanlığa gönderdiğimiz ek ders esaslarıyla ilgili değişiklik önerilerimizi Bakan Çubukçu'ya sunarak, söz konusu önerilerimizin dikkate alınarak değişiklik yapılmasını talep etti.

Kariyer Basamaklarında Yükselme

2004 yılında yapılan Kariyer Basamaklarında Yükselmeye ilişkin yasal düzenleme sonrasında, 2005 ve 2006 yılında yapılan uzman öğretmenlik sınavını kazanan öğretmenlerin bir kısmı uzman öğretmen olurken, bir kısmının farklı gerekçelerden ve yanlış uygulamalardan dolayı uzman öğretmen olamadığını ifade eden Gündoğdu, uzman öğretmen olamayanlar tarafından binlerce dava açıldığını, sonuçlanan davaların tamamına yakınının davacıların lehine olduğunu belirterek, "Uzman öğretmenlik sınavını kazandığı halde, kontenjan dışında kalarak, mağdur olan 18 bin öğretmene uzman öğretmenlik unvanı verilmelidir. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararına bağlı olarak Kariyer Basamaklarında Yükselmeye ilişkin başlatılan ve Meclis'e sevk edilen yasal düzenleme çalışması sonuçlandırılmalıdır" dedi.

Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı

Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı'na başvurabilmek için ailenin yıllık gelirinin kişi başına düşen miktarının esas alındığını, bu miktarın 2007 yıllında 5100 TL, 2008 yılında 5400 TL iken, 2009 yılında 4353 TL, 2010 yılı için 4590 TL, 2011 yılı için 4.950 TL olarak belirlendiğini, bu miktarın azlığından dolayı öğretmen çocuklarına ayrılan yüzde 15 kontenjanın anlamsız kaldığını, bu nedenle öğretmen çocuklarının Parasız Yatılılık ve Bursluluk sınavlarına başvuruda bulunamadığını söyleyen Ahmet Gündoğdu, "Rakamlar yükseltilerek mağduriyetler giderilmeli ve bu haktan diğer eğitim çalışanları da faydalandırılmalıdır" ifadesini kullandı.

Eğitim Çalışanlarından Öğretmenevi Aidatı Alınmamalıdır

Gündoğdu, Ekim 2010 Kurum İdari Kurulu toplantısında imza altına alınan, "Öğretmenevi üye aidatı uygulamasının kaldırılarak, tüm eğitim çalışanlarının öğretmenevi üyesi olarak kabul edilmesi çalışmalarının başlatılması" yönündeki kararın uygulamaya geçirilmesini istedi.

Sözleşmeli Öğretmenlerin Yer Değiştirmesi

Sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçişinin sonuçlandırılması yönündeki talebini tekrarlayan Ahmet Gündoğdu, sözleşmeli öğretmenlerle ilgili Kurum İdari Kurulu'nda alınan "Sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçişi ile boşalan pozisyonların, özür durumu yer değiştirme işlemi yapıldıktan sonra boş pozisyonların isteğe bağlı il içi ve il dışı yer değişikliği için kullanılmasının sağlanması; Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan ve uygulanmakta olan sözleşmeli öğretmenlerin karşılıklı yer değiştirmelerine (becayiş) ilişkin hükmün daha etkin uygulanmasının sağlanması" kararları doğrultusunda düzenleme yapılmasını istedi.

Yardımcı Hizmetler ve Genel İdare Hizmetleri Sınıfı

Gündoğdu, Genel İdare ve Yardımcı Hizmetler Sınıfı kadrolarında görev yapanların il içi ve iller arası yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esasların bir yönetmelikle düzenlenerek, atama ve yer değiştirme usulünün, öğretmenlerde olduğu gibi, belli dönemlerde puan esasına göre yapılacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.

Öğretmen Ataması

Üniversitelerden mezun olmuş, öğretmen olarak atanma yeterliliğine sahip yüz binlerce öğretmen adayı olmasına rağmen eğitim kurumlarında 150 bin öğretmen açığının bulunduğunu dile getiren Gündoğdu, öğretmen açığının kapanması için eğitim kurumlarında 300-500 TL ücret karşılığında öğretmen çalıştırıldığına dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Ücretli öğretmenler, girdikleri sınıflarda verimli olamamakta, bazen bir veya iki aylığına çalıştıktan sonra ayrılmaktadır. Bu nedenle bazen bir sınıfı okutan öğretmen sayısı yıl içinde üçü bulduğu için öğrenci velilerinin tepkisine ve öğrencilerin mağduriyetine neden olmaktadır. Her yıl yapılan KPSS puanı ile en az 40 bin öğretmen alınırken, 2010 KPSS ile sadece 30 bin kadrolu öğretmen alındı. Oysa 2009 sınav puanı ile hem Aralık 2009'da hem de Haziran 2010'da öğretmen ataması yapılmıştı. 2010 Temmuzu'nda Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girip branşında atanabilecek sıralamaya girmelerine rağmen çok sayıda öğretmen adayının, kopya skandalı sonrası sınav puanı iptal edildi. Kasım 2010'da yapılan sınavda ise önceki sınavdan daha yüksek puan alanlar, sıralamada gerilere düştükleri için atanamadı. Ayrıca önceki yıllarda iki defa öğretmen alımı yapılmış iken, kopya skandalına rağmen yapılan 2010 KPSS puanı ile bir defa öğretmen ataması yapılmıştır. Daha önceki yıllarda yapılan atamalardan dolayı Haziran 2011'de de öğretmenlerin atama beklentisi oluşmuştur. Beklentiye giren binlerce öğretmen hem kopya skandalından dolayı mağdur olmuş hem de 2010 KPSS ile önceki yıllara göre daha az öğretmen ataması yapılmıştır. Kopya skandalından dolayı mağdur olan, kimi evli, kimi nişanlı atama bekleyen öğretmenlerin atanabilmeleri için, önceki yıllarda Şubat ve Haziran aylarında yapıldığı gibi, Haziran 2011'de de 30 bin öğretmen ataması yapılmalıdır.?

Bilişim Teknoloji Öğretmenlerinin Mağduriyeti

Bakan Çubukçu ile görüşmede Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinin sorunlarına da değinen Ahmet Gündoğdu, "Bu yıl uygulamaya konulan ders çizelgesi ile 2. kademede 1 saate indirilen ders 4-5'lerde seçmeli iken, tamamen kaldırılmıştır. Yeni ders çizelgesi ile 'Medya Okur Yazarlığı' dersi 6-7-8 sınıflardan birinde mutlaka seçilmek zorundadır. Bu durum 6-7-8. sınıflarda 1 saat seçmeli ders olduğundan birinde seçilemiyor. Örneğin genelde okullar 8. sınıflarda medya okuryazarlığı dersini seçiyor. Bu da demek oluyor ki, sadece 7-8'lerde Bilişim Teknolojileri Dersi seçilebiliyor. Maalesef bu uygulama ile birçok BT Öğretmeni norm fazlası durumuna düşmüştür. Ortaya çıkan tablo iç açıcı bir durum değildir. Bilişim Teknolojileri Dersi ile ilgili eski düzenlemeye dönülmeli ya da bir okulda 6 saat Bilişim Teknolojileri Dersi varsa, öncelikle norm oluşabilmesi için (+)12 saat daha verilerek, 18 saate tamamlanabilmeli. Burada ek olarak verilen saatte Formatörlük (teknik destek) yapması sağlanmalı ve en azından her okulda bir norm var şekline dönüştürülmelidir. BT ile ilgili bir diğer konu ise, beden, resim, müzik gibi yetenek isteyen derslerde not zorunluluğu var iken, BT dersinde not zorunluluğunun olmaması dersin öğrenciler tarafından algılanışını ve derse karşı motivasyonu azaltmıştır. BT derslerinde de sınav uygulanabilmeli ve not verilebilmelidir. Sözleşmeli öğretmenlere de formatör uygulaması yapılabilmelidir, Formatörlerin çalışma saatleri gözden geçirilmelidir" diye konuştu.

Milli Eğitim Şurası'nda Alınan Kararlar Hayata Geçirilmelidir

18. Milli Eğitim Şurası'nda alınan kararların tozlu raflarda unutulmamasını isteyen Gündoğdu, öğretmen ve yöneticilerin ekonomik durumlarının iyileştirilmesi amacıyla her yıl Kasım ayında bir maaş tutarında ikramiye verilmesi, ek ders ücretlerinin 12 TL'ye çıkarılması, görev aldığı projeler için ek ders ücreti tahakkuk ettirilmesi, yöneticilere ek ders ücreti yerine makam tazminatı ödenmesi ve ek ders ücretinin maaşlara yansıtılmasına yönelik düzenleme yapılması gerektiğini vurguladı.

Öğretmenlerin gelir düzeyi ve statülerinin yükseltilmesine yönelik çalışmalara hız verilmesi; öğretmen istihdamında kadrolu, sözleşmeli, ücretli, vekil öğretmenlik gibi farklı uygulamaların kaldırılarak tüm öğretmenlerin kadrolu olarak istihdamının sağlanması; mevcut sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmesi; başarılı öğretmenlerin ödüllendirilmesi, ayrıca zorunlu hizmet bölgelerinde çalışanlara 'zorunlu bölge hizmet tazminatı' ödenmesi gibi 18. Milli Eğitim Şurası kararları arasında yer almasını sağladığımız konuların hayata geçirilmesini talep eden Ahmet Gündoğdu, İl/ilçe Millî Eğitim müdürlüklerinde çalışan yönetici ve eğitim müfettişlerinin 5 yıllık çalışma süresi baz alınarak rotasyona tabi tutulması gerektiğini kaydetti.

Anayasa'nın 24. maddesinin "Din kültürü ve ahlak eğitimi-öğretimi devletin gözetimi ve denetimi altında yapılır. Din kültürü ve ahlak öğretimi ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır. Bunun dışındaki din eğitimi-öğretimi ancak kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanuni temsilcilerinin talebine bağlıdır" hükmü gereğince isteyen anne ve babaların çocuklarının ahlaki ve manevi değerlerini geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla seçmeli din eğitimi verilebilmesi için düzenleme yapılmasını isteyen Gündoğdu, Milli Güvenlik dersi müfredatının diğer derslerin program mantığına paralel olarak yenilenmesi ve bu dersin kadrolu öğretmenlerce okutulması ile ilgili bir an önce yasal düzenleme yapılmasını talep etti.

Bakan Çubukçu: Öğretmen Atama Konusunu Bakanlar Kurulu'na Götüreceğim

Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, Temmuz 2011'den önce öğretmen atanması yönündeki talebimizi olumlu bularak, Temmuz'dan önce öğretmen ataması yapılması talebini Bakanlar Kurulu'na götüreceğini söyledi.

Çubukçu, kendisine sunduğumuz diğer önerilerimizi de ilgili birimlerle değerlendireceğini sözlerine ekledi.

Eğitim-Bir-Sen olarak, sorunların çözümünün takipçisi olacağız.

Kaynak:Eğitim-Bir-Sen
Bu Sayfa 4758  kez okundu.

kpssuzmani facebook grubu

Adınız:
İşlem:
 (1+1)
Başlık:
Yorum:

kpssuzmani facebook grubu

Bu Sayfa İçin Yazılmış Tüm Yorumlar